TOMLUX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 410 742 557 705 581 345 2 290 276 950 752 904 250 845 309
2 Neobežný majetok xln 07c 48n yhc jc8 njc cbc m83 m3u ja0 ive 4wl b7x n2b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 212 848 217 473 204 617 246 134 384 691 489 973 420 311
12 Pozemky 2g qnp nc dps 36 9ky dx w4h x7 42n th 2dz pb 0kb
13 Stavby oan whg be9 992 8gl gw3 dr6 1po 0zl e2s gam z42 euw j5v
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1s k57 uj 2ob y0 cqm ju 0c6 9lg s2o edw s18 na4 ak1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 838
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok lb y3w 0 4r6
33 Obežný majetok 0w4 gel p84 der bov pqb w ur8 l9j kgm m8p qdz cxw 7hf m0h
34 Zásoby súčet et 4qw 7h huy ri n0a at b6z aa ygw zf gso 3x za5
39 Tovar xg e2o 9a tvs z9 k02 x4 ml3 i1 b14 au 9ic 9j wh7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y9j ump fl0 pb4 f7l sd6 9xv sg1 ikg hfh di1 vah noi p09
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet to cxq w35 15r kky n0a wiv twv j1 js5 a5h cwx qq6 d8t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bj za0 1qc z1a m4t 2ru 9zb zvh fn 1kx vrk 766 62w cx5
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 30 889 39 228 55 531 87 596 89 159 91 336 79 976
63 Daňové pohľadávky a dotácie aa dad
65 Iné pohľadávky 2j 07 k smr i rtc
71 Finančné účty 7y erk 4e x4p rr psf t fz7 23x dha b2a e dw8 ezd kk0
72 Peniaze 0d 8fi dw u92 8v pl9 u 5m9 z xf1 c lk8 3 jgt
73 Účty v bankách 3g4 ha 6wg k 1eb dq4 br9 gjl dyd 8vk s26
74 Časové rozlíšenie súčet qc6 r tsa q o5j 7t1 x1i t pcx
76 Náklady budúcich období krátkodobé q1g i o9a m saq aui v93 6 wuy
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ok8 2pd 3a5 vnn 994 ktt m 0m8 w8u qli 8vd gfm qxa xvk 20b
80 Vlastné imanie 59g jkv rle mik s5m n42 823 oyu pxp bl0 n3u gal jzb 06r
81 Základné imanie súčet u xk3 o dot e x36 2 9mu d rwb 8 r0e 4 qgf
82 Základné imanie f f6t r zi8 a 6yv 4 7fx 0 u42 t 91m z 05z
87 Zákonné rezervné fondy a dlu o 514 x ssx s upq g ejf wl d4v k4 o2m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w uz1 v a28 0 enl 0 gfa i k8h 6t doz 6j 8c5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mm1 0wf wvb qun pd8 v9h 9v9 v6z n6b 2xs 0qu zsi bn5 moy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lxi t9c 0rl dxs 9ly mte 3qo vkp udh elh 0ee o43 old 1m7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení oq oti u x47 is vok 0np 8d6 7jp fyl z5 uvz 87 io2
101 Záväzky jz wsz tne emv eno 1na t bos gdd 33q 0eo jxy ify u3w wic
102 Dlhodobé záväzky súčet l o28 kb 58m vx fgo b1 slw 7b 45a mt eis x4 esz
110 Ostatné dlhodobé záväzky vs 99s ji ilx a3 syh
114 Záväzky zo sociálneho fondu g kcf p p7d 5 4ui 0 djt 1 3y2 x pc8 v ipl
115 Iné dlhodobé záväzky to s61 xc 68z
121 Dlhodobé bankové úvery ks gvm
122 Krátkodobé záväzky súčet ea i8t f33 krl web paw 7 p14 rff q5a 0y1 5wu t0t ja5 wg7
123 Záväzky z obchodného styku súčet i5 28r kt4 0yo kev 8u6 g 2zb 2qj y2 g0m 36g ah0 4a rwn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4x4 lbo u fvr b26 ge abs ggm iw5 e8 473
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 809 d f rb his f8 jjf
131 Záväzky voči zamestnancom e c10 i qzi 2 v4j b 83c x d8r 5 n8j d vld
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j 6pa n v26 v gef u izu q r82 7 9su 3 mwx
133 Daňové záväzky a dotácie y xew 3 e00 co 4w5 xcu b8r d5 ost 2 s9g 6 6zh
135 Iné záväzky xbc e6b -h sch -3 mzu 7mv
139 Bežné bankové úvery 0rx m 7e5 jx dyh