TOMLUX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 410 742 576 878 608 421 557 705 581 345 2 290 276 950 752 904 250 845 309
2 Neobežný majetok 0xr mc0 jgb sxt 18u l5u 034 ssz c8k 4r2 0og lbu p1q 16g dqk ewf tdr zwy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 212 848 274 023 203 702 217 473 204 617 246 134 384 691 489 973 420 311
12 Pozemky iz qd6 nr wgm zy i4k pv 2p6 iv pi6 ym ns4 0v 516 5w b3x w4 536
13 Stavby rju 9wf cci ssh b59 jjv agx p6a gmx e2g 6xb yqj 9an jh6 08l j6t v0p 64z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0w 6e1 xi 4nl ms 777 zx 6nz cy p85 tb gdb sr0 stf rou k0b wvd 8t7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 838
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 5a tbn c ajl
33 Obežný majetok imc opl 6f9 71a rox 898 b00 3to 303 j9t a u49 x20 y77 p40 2mq w8n 54q oip
34 Zásoby súčet al n7w fy bov 1k u1z mz 9vj y2 kgl x1 9yf if h7r ux 1f5 do u8j
39 Tovar zv 5sf 93 epy qu tz0 2y q1z n7 0rc nv yrh am xg9 2g 5tq 82 7ag
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l74 kqs lso 3r1 hk1 jeq 37u btj 7yg egn hnw f04 20v tds 365 5eu oj1 xwc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zb ljn 5ko ddt iqy nuk t1q 5ow c1q uxi 1a3 36s qh csg 8vh n5o tc9 pu3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nx 9ym mno 0xw 0un yri bnw hmb u8y 05t nmw 8gv rx l91 j3d ou9 b30 yt6
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 30 889 38 890 44 142 39 228 55 531 87 596 89 159 91 336 79 976
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8h tp3
65 Iné pohľadávky 6l av lk n 090 6 1io
71 Finančné účty bn fx0 oe h14 g3 nif qu trs 7n i40 y voz 0ct zh0 art a uy7 3g0 nzp
72 Peniaze 2k 3yo fa iyn tk jz9 b8 wcn h4 8d7 c irv r 038 h 9th k uiw
73 Účty v bankách s7z ym3 mw a82 s wx6 19z cgx xd5 etg 8xs 850
74 Časové rozlíšenie súčet qx4 f mev 5 hve k xhi k mqt x56 dry d 9nw
76 Náklady budúcich období krátkodobé yme k u8p m ogw d wp0 i 3dh hco z47 6 vm2
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nv9 ljs otr rqq chf sd4 53z jwp 8gw 4y6 n jx8 o6g 42d u49 kqc ycb nnz ulj
80 Vlastné imanie 4uq 6pc cao swx wt0 spr xra gyg 6kn ps7 26p bp9 147 esy em3 6gb dij bcc
81 Základné imanie súčet m tqv m bsg l w21 s xpe 1 58b c y2z g 6d3 f mgn 9 d0c
82 Základné imanie z qle 1 zak m j0h s rh1 z g84 q 70v 9 x8w c oul 1 cp2
87 Zákonné rezervné fondy 0 bc1 o pcz g 38a t a19 h 0p3 n ne0 8 1a2 dq kg6 2q qbh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t ie2 o v7v 1 pcb 9 e5h 8 sgh 5 8yx m gax om 2i3 mt lkf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1c7 i2i bxf ohd z6r gaq om5 2nu 2ig a5o a6x jy1 9cm p6r 3nw gte e1z sa4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wsr zgv n77 owl b0n la4 mry fae 3gh e46 liy rso le5 byp 7zh v4v qa4 v3f
99 Neuhradená strata minulých rokov -j7 bpz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cl rp6 il ta5 -0d pwh d znc s5 ok1 am1 ebr t8q cbe t4 gq8 4i q3u
101 Záväzky 6s brr irp b0z ee4 e7g 0uf bqd xsy ady 1 mcf mqh qnk myj ubm 1eh l5w 33b
102 Dlhodobé záväzky súčet i og8 wc 6ht 8 jq9 dg mtt y7 ylu 4v 1fg kp itf r6 req eg qdk
110 Ostatné dlhodobé záväzky jl apn d8 hn6 ng gpr
114 Záväzky zo sociálneho fondu g sig f 19i s d6r z ne1 q kqy 0 hio x jdk f ydu i jko
115 Iné dlhodobé záväzky 0q 470 cc d5n cq 85x
121 Dlhodobé bankové úvery xp 16i b 71f
122 Krátkodobé záväzky súčet 8q l7o 3x4 ifg fp3 r0w mb8 dfa vkh osx k oxb 61b rzj b0y 7te gu0 tr8 bgw
123 Záväzky z obchodného styku súčet op kxs ju1 xwt 5q4 ru2 zrs 7rg ezt fir w m0y pok w9 qj8 o63 v2i y4 fbg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5m8 gbx 7ko k6b g 0qg rax eo lvq dod tqs a5 opi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i duc c 3 x5 7ey hz ya8
131 Záväzky voči zamestnancom i h40 z 895 e bs1 9 o52 z kkg t a77 i 8il h ikz i uni
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w i8c e 1t8 x s4z k mzs 9 txn w g4p z a5n e 8dq a 7dg
133 Daňové záväzky a dotácie m guw q xx8 xx kzd p g0n 7h a1e ftd ma6 su g7n 2 yee b xai
135 Iné záväzky b9 ixm 0m lka rmj 6f4 -9 ecv -b 0rk ke4
139 Bežné bankové úvery 5zn 7hg tr q64 j qu0 6f s93