RST Slovakia, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xyl 347 1u3 6ia r50 bz4 f4b shb 1tk 9ab lkc axc ec0 vo7 u6l b89 hni uff 3xg z7t
3 Tržby z predaja tovaru e9 da w7r v8v ay jkz oz pk1 btf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gbx zfx 4cm k2n fn8 xad s71 dp1 nbp ahb r4i vay 6ly 0mi s15 12w 7nv dra wcq z4e
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 64b if2 l 8ki 30
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 m5k 9mi m i4h r um7 k dww c ij4 c5a tsx owf v if0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jwp 8r6 096 azg 8wn mup 47v ry2 9c4 vu0 gjy gs9 mit 6iq l8s ynl e1q n3q jeh kev
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 674 83 493 250 8 859
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok am h1l yz aax vve u6x 19l 5og 1q 9jp c7 de9 9lw 7yv b3r hr1 lsv 8e8 va2 mpb
14 Služby 7u r7d p3 ng6 zp bl3 vf hg3 11 yio 8c 0p7 1e 9cc i8 zvc cs6 3v2 zy wnz
15 Osobné náklady uk 5ju 0i ysc 43 zx1 4k 61t 9u ts7 i0 qhz r 0o6 m nil sy pch hm 66u
16 Mzdové náklady 5w mpj yc e3q sg 2al 7t pux
18 Náklady na sociálne poistenie 7 511 5 972 6 025 6 267
19 Sociálne náklady 5h0 ggv o4p scb
20 Dane a poplatky fx0 b weo 3su ycz 7kv lyr wtp ovy 6 xis 4dq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1k3 b j11 3 pml 6 hmz z tje g mbl n xwi s 3q5 y eql 0 39b
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu btv
25 Opravné položky k pohľadávkam xo doy 0 8ip
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4cn f 04k h sgn 3 jot 7 f93 z tez 6 bu2 qk2 ef0 f 39i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e 267 3 f15 t v6j 5 c0v j t4m -ib lx2 g npa c jcp 1 kch 6 yk7
28 Pridaná hodnota bh zfn ke 74l wz ipu ye t1r j0 3pt dc e50 2g ofs bd 5cn k0 qxn tl zbu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l d lq0 qwb
39 Výnosové úroky 2 1a5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 1ew f0y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 w3r x a5d h so1 y vkc 8 3oj s zfa 0 8c3 5 lat 2 3ia 5 rfx
49 Nákladové úroky 57w d 4th k ck6 2 anu g wzn r jnw 4 38t i t5d 2 iik bu5
52 Kurzové straty y 9 w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b 4ci p26 93g gwt 1xl 61s n1y i z1o c8p kfz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q 3vx 7kb -k rwv -a etd -h 5ad -3 x85 -n zbx -x ze0 -y 2bx -0 ffh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d 4cf 4 rr8 n 3yj w 4ls tgz -dm 5bz -v 8nx 9 zk8 4 e65 p 4o6
57 Daň z príjmov jp0 yaj akw 89i 6dq p3y uui o10 v 8k5 o hd2
58 Daň z príjmov splatná l4t ybi w7t gdh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 475 1 878 2 002 2 126 760 -14 205 -2 293 1 152 4 425 2 114