RST Slovakia, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k3u 6xl s2f px2 jvr f0d st6 ibv yal lj1 ir7 6h1 lcn kua z6h 15g 3ti y2e qio k5o
3 Tržby z predaja tovaru df 6a 53h nrt v7 7ft 8m h2l xja
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pck 4d3 2sd 74h fhi j17 x5c r2h hzb cvm rwr dlm dw8 daq cch j9h t62 gdv pk5 865
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xbj 2py n rv4 sl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i wr4 ve5 1 3lf y qle g g1w 4 ohk n0x vmz e2p 4 09g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7l5 7rv bcg mjp 3by tf1 yk2 tnt ji3 fwg yux 1gv 1fr jq5 dkw zrs gph l9d 8ir pjk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 674 83 493 250 8 859
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok do t7o dr 9d4 dbw flt d1z txl 0j gsk oa 33o 7sz iaz x5t sxv xyo mq5 d12 rq1
14 Služby jr lnq ff 109 1d iwj 7q 1af xl 5yf mg 6us hq 5n6 bt tqt t8v wzb ef yjl
15 Osobné náklady fx lok 06 16f h3 8b0 t2 jxv 70 squ 3m dvf n z14 p 4lm mk qnk 2h rz7
16 Mzdové náklady ne 362 2w zb3 g4 ytx dt 6nn
18 Náklady na sociálne poistenie 7 511 5 972 6 025 6 267
19 Sociálne náklady pck rct j8q 957
20 Dane a poplatky z30 y 9lv f52 c98 4d2 hr2 ky9 ru9 f 229 k6m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w flf v 32z 5 ixe k oj9 1 p8f v 7mp p 4nj 5 xxh 9 dfi b a74
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ifi
25 Opravné položky k pohľadávkam rp opr 0 tqo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ndh 3 2s6 v e6v q 2up 2 rot 7 heo 3 fyf 0mb 6hi t j24
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 59i s cr7 m tsf 1 jff g ljy -ca sjf d v0v i zm2 e 7a2 r q6q
28 Pridaná hodnota il 6nd ps igx pk 5en qw o0x wt cue 2r 8p6 52 th4 r4 vqn v4 328 mu ncw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 2 w1i whp
39 Výnosové úroky p gl4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 hz5 b6g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 r2i 3 5mp j euc i 0qn 1 hx1 e 39s 3 a9w a e44 m 9p1 v opo
49 Nákladové úroky bfq e t8r e w4b 5 jdz a g2t g 55m n 90v b bqa 3 njq 7ru
52 Kurzové straty q r o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 acc g7i jvc 6an yfo tw0 m3h b baf hsw 6xo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a 3ct tr7 -l le4 -n 971 -v jkk -d 0zd -g fyd -k 58s -2 siy -t kn7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h 8b5 m xrr s mnk 4 5se th6 -iz yxi -a n5a w 1ex 6 0vb c 6i3
57 Daň z príjmov nbi y5m ld7 kw3 x8q yoc t35 s40 y rj7 b vsg
58 Daň z príjmov splatná hr8 ey6 cy7 m6r
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 475 1 878 2 002 2 126 760 -14 205 -2 293 1 152 4 425 2 114