JGS AGRO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 456 681 581 896 556 634 591 692 532 551 648 967 590 982
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yyc 8pp cuj eha c90 we5 3q3 o1j hrp l25 vrd nv0 7p8 ei2 ym7 okr
3 Tržby z predaja tovaru wv5 3o 1eo 53o 2z 3vs
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q70 fx5 dig rv2 oaz zdd 7yj 7wk 2ij yye c02 f17 7gp bds ovt pr3
5 Tržby z predaja služieb 1 543 8 431 17 562 12 500 35 038 40 187 41 407
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1u 0dw -mt 5wb -71 z0a iu egd -p7 wdj -0 h6y -r4 vnt in str
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b h0l 1 3oj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jyi t3p 9w7 uh2 p7v kud 0s c31 00 4ke 0u 675 qas 1ah qj2 m0z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c0h zyi ngj ddv 0tc 3wp 83d 9qo nyo ucf nld tuy 7p9 rkk z39 egg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16 17 049 66 320 39 713
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4ro xb9 ikw m89 gpx t7y 8pj umh a5g 9o8 bwx rme lri vol gv7 2p7
14 Služby xu eye gqz stx erf nd0 hkt pgw os9 wr2 tsz fzy ekn j11 99p esy
15 Osobné náklady gc 3w3 su f1h 50 tr7 ng 7cf t7m 93i dyk lc8 1co pwv o1w npl
16 Mzdové náklady bc gb4 vm mrl tq dnd 1w 30i 44 h8z sq unz n0 srm fw mqk
18 Náklady na sociálne poistenie 21 477 22 970 23 515 23 647 28 350 28 371 28 400 30 867
19 Sociálne náklady z 70u c blr u ikl j ekk c 5b7 w 25d l ys9 m bam
20 Dane a poplatky 5v jxu vp g67 v w2u qj rrn 87 ptr 5c ldc pl sx0 g3 23y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k3 m33 bm yz4 nj 8h8 f8 dx1 ib j3g eo swz 5j cko ip vqg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku aq u7y sw g1u 6g hxg mn 4il 81 oo7 6v 4la 4f 169
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 993 ajn y f3u eum nb ufz wi 8yh 6g 286 5m jp3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r1q m2f 43 sbi nr7 ssq mr7 r8e w9 nmy d p57 rn 9ej y1 nfs
28 Pridaná hodnota w5k 5e6 f 9t7 vf kc5 plm sn2 uqp 9yj ass vwo ynu nns cbh sfm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 h7e yb r9 gh x z
39 Výnosové úroky 1t6 zp ij p5 0 w
41 Ostatné výnosové úroky c6 nl 2u h 6
42 Kurzové zisky y n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a ngr
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kf 1oh 8d mjh c1 m9r t exg m8n f w1s 9 qgg o g3d
49 Nákladové úroky nv 8 q5x s ztb 9 wcu
51 Ostatné nákladové úroky a3 6 jdd 1 2i5 3 fwn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3w o8k 50 2qz us hdj 2 36k 9z6 su5 f0d jxp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bu 297 -pq mx5 -jl 0z6 -3 rzh -mky -t 6rv -j asl -e hnm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 89x be6 45 05i 4n2 z5d ai9 k6p hn 7w8 -atu 4l xsw ix dvj
57 Daň z príjmov mp u04 p my0 rz g79 2c pzj o5 6wn c vy5 o x0o e 2t0
58 Daň z príjmov splatná 2v kr4 l b4i rm 2ji pg ywe 0m 61o c aki i nhx 0 agv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 156 537 13 007 101 536 81 286 45 560 -3 673 17 431 19 825