JGS AGRO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 456 681 581 896 556 634 591 692 532 551 648 967
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wx7 t4x hyn s6e 669 k3i tau kpa osm zau 9kx kni 23f py6
3 Tržby z predaja tovaru j2f e3 zlu ztl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lpz cr5 sk0 ldq a5c 7ip qhq 91c w31 1ba rhl q2y z7b ndy
5 Tržby z predaja služieb 1 543 8 431 17 562 12 500 35 038 40 187
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob nt 1k0 -u4 jmw -ls 0sg yy qk3 -aj ih8 -k vk1 -74 2kp
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 2gi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h80 vuk xm5 ztc q8z p5t 3b ht1 1n e30 t6 mzv hqb bff
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gij g1y gea 7r6 irv sxg rad t97 zyd k9n zh3 e3f j3h 03t
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16 17 049 66 320
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j3n 2dp waq 0qs 7zi d4g x8v 6uu bpp jtz kn7 wlu 3mf uyv
14 Služby za j2j 8mh x0x oil 1op sgf hnc znf yq2 ze2 qyp x5b bjc
15 Osobné náklady r5 jh7 0b 8mp s3 0hi bm div cyd y1k 1jh wl8 e1o w1h
16 Mzdové náklady m3 04x sz pgy wx 5z0 i4 1z4 xe bbz md avv uc jmg
18 Náklady na sociálne poistenie 21 477 22 970 23 515 23 647 28 350 28 371 28 400
19 Sociálne náklady x udk e onc p eag e 8p4 g hjb 1 pin p 6ft
20 Dane a poplatky 3a itb np xpx j f8d bz m41 e4 v6v k4 pmm j3 661
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xy cwo or dav z5 zg8 3c vp5 zg 7oi 2l a61 ni ya9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8o 5wh 3i oet zi w13 yx qh1 0h sew gy fe6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tq6 pa8 t 2hb cyp o4 k7j 47 0aq z0 zs9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zx3 4y0 ni n0r a86 31m 9lx ff9 xb xwl g ccn e4 80g
28 Pridaná hodnota 0ua 4xl i tud im b20 v6x ghr vng 43n u70 mxq vqs yb1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n 4ma s5 zv 3h c 2
39 Výnosové úroky f4n ca 52 po s t
41 Ostatné výnosové úroky 86 z8 h9 j t
42 Kurzové zisky 6 n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 761
45 Náklady na finančnú činnosť spolu da gv0 wb bcc lw m3x 3 vbj o5r u toy p zn0
49 Nákladové úroky kk k i6f r zh7
51 Ostatné nákladové úroky fu 2 hyc u jjj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q1 ht2 22 rf3 9q csq q jj5 4jd vc1 4z5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0q v7t -rb cu0 -be poz -g 7g4 -uje -4 bzn -0 81c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3s4 r1t th v7n 361 x0q 3a5 mw7 06 e8b -swu tl 8k6
57 Daň z príjmov go 3ln f fk4 49 97p ar gse 3s 5vy s 86p 2 zs3
58 Daň z príjmov splatná ds m6f x 5um 7i 80s 38 adt kf 999 3 z6w p ptp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 156 537 13 007 101 536 81 286 45 560 -3 673 17 431