JGS AGRO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 456 681 581 896 556 634 591 692 532 551 648 967
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k0c ynn q5p yda edj 9mj cj6 9zg uq1 e4i fzx c2g obr 8t4
3 Tržby z predaja tovaru wq6 ep teg qy1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rt4 cel 7eg 10w u93 gl5 yhk ibv a63 3fq i7p t1q a56 pj6
5 Tržby z predaja služieb 1 543 8 431 17 562 12 500 35 038 40 187
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob pb nmk -dy hxc -pu bxu sj p70 -1n qlk -h ao4 -6t mkb
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i n6k
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ynn 4e2 4hf 8dq wjm 2ge oh 7tx k4 xoe i5 c3a fta 0rw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ewa 9mm 8d1 ibs d6w tmu wpq b5l mds 9uv kn1 ynp e1y b3m
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16 17 049 66 320
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ohp ir1 shj 16j 08x vs0 cvd d07 8v0 p3x x90 bmk t7l 0rd
14 Služby jp sym y86 x6a 3vi g0u nwh ei6 8oq 4jt j1d wu2 xd9 zdk
15 Osobné náklady kz dhu hc 2aa kc jc6 rd rxi mey cp0 6wj ss7 we2 kri
16 Mzdové náklady ra gvi al 31p g9 d57 yf jqe bc 7sm 27 c05 gx axb
18 Náklady na sociálne poistenie 21 477 22 970 23 515 23 647 28 350 28 371 28 400
19 Sociálne náklady s 9qp l opc 8 k05 a xx9 b afz z v95 4 485
20 Dane a poplatky pu zy0 0z h7d m 0bc 9c ier vn 3ev ns 3j1 ns szw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s0 2qp 7f vr9 wh wcd 26 38a ps 9e8 i4 js3 th 21u
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku to a6v a1 ddy ac bts s9 0yh r4 uk7 rc vnr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r7c 7c7 v 5oy r7t lf qxs kq 9rr rf 420
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59s zvr 6n xyi p6g h6i gcm dlr s6 nw1 s nwt 6w x95
28 Pridaná hodnota sms 84r 0 85x lg ltm 6mz hxb i5y jiz fbn ggc 52x s4r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b ypr 3v rb h9 p r
39 Výnosové úroky mgq te x7 c3 v 6
41 Ostatné výnosové úroky 71 lb 2u w b
42 Kurzové zisky 6 d
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9 sw3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hl 5o9 s7 xae 0r 5q3 t gxn mes 9 6pl v 71n
49 Nákladové úroky z9 d p8s v rmc
51 Ostatné nákladové úroky h0 j xxx o jue
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť py c27 cr 9yq a3 doc y sz6 vxg g0v ti8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ua 5g0 -b5 dep -7o slq -x 4kk -zg4 -d xwk -d ibr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26v 2kr 5h tt1 s4x aq0 xt5 616 xs l6x -xxp cm 8z1
57 Daň z príjmov l1 zfw j 6pw o2 6b1 wl na2 ew ibp m do7 w u8p
58 Daň z príjmov splatná lf okw x mud wo mim 9r czb ep qpf 4 jif k l3x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 156 537 13 007 101 536 81 286 45 560 -3 673 17 431