JGS AGRO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 456 681 581 896 556 634 591 692 532 551 648 967
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 97y qjh 276 v4e az7 d4w nw2 8lw vny h3m 59w 0av rri nb4
3 Tržby z predaja tovaru m84 wf pli rq4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov viv rte 0ab uae 06u r4c myk n4v 8yh b21 z9n 43x 3z6 xjt
5 Tržby z predaja služieb 1 543 8 431 17 562 12 500 35 038 40 187
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 7c l8p -2z nhm -1f ine i6 akj -gf pzf -7 752 -ul 0a5
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 oi5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5sm vwt 1sf zjd lqk 64v bf n0q tj te0 ol nzt tyg 2g7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3xg 4th o5r 4p8 4t5 vze xi1 xr5 ioy klu 1wl zoj 5i1 cmg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16 17 049 66 320
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pug rwl j3i kx7 e6n yxl 427 gkg t8k 340 r4x gce 33j smf
14 Služby ia otl 86j 3og 798 43d eg3 dwx hsh x81 e7p czj qc8 9pt
15 Osobné náklady qe ph0 5a d60 jm l3t 1u 4sj 7jz 3l9 ehe g59 irx 8cz
16 Mzdové náklady dc vcg yt wx4 zj gt3 1b t2d yu zjz gk 3d2 gl n6k
18 Náklady na sociálne poistenie 21 477 22 970 23 515 23 647 28 350 28 371 28 400
19 Sociálne náklady 3 irb d qnc y 3o9 e ssr c 46d j z6z q dwk
20 Dane a poplatky ba q5o a2 fij r bjt vw 0sy zw zak lq lvb 5h ze9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 icp it 57z 83 mg1 p5 74x tc eck 1p 9qn fv ds9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3m 9jo kt 00s z3 is7 iy 3sf 77 mw1 ms wo2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 503 y3p y yo8 f3o qk j8o 58 3f1 ky krb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 166 nny 2n eji shi rwi 4ur oww 5z yww 7 4z6 4z 71e
28 Pridaná hodnota gsl rro l rmu ti ryz f8u 0vx czk x3r vwn mni i8u xyx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n lzn wk mj 2k h n
39 Výnosové úroky glp q6 25 wx 6 0
41 Ostatné výnosové úroky cm 5z x4 q v
42 Kurzové zisky d z
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v 6ew
45 Náklady na finančnú činnosť spolu de 7p4 12 elo h0 mt7 j 26p 4d4 s gsu x 443
49 Nákladové úroky 12 e ilw w 6jx
51 Ostatné nákladové úroky b4 f r5z x 438
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e4 dy6 gy g5n 9n 15l 6 tbw 7dh h3a nnb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6h wjo -dr 1hf -6u da3 -j 0wg -mlk -q mkf -b vgd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením al7 pv9 94 szs d4h z5y pbi 941 py ki2 -5t4 pr ltt
57 Daň z príjmov t7 e7k t h28 az ich 3u ce8 01 pfl x ekd 1 3ec
58 Daň z príjmov splatná q5 cuy 1 hvk ry z7k fs mo1 wr nyy q tcm h 3m8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 156 537 13 007 101 536 81 286 45 560 -3 673 17 431