JGS AGRO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 719 162 484 292 581 965 513 343 647 466 648 787 683 160 696 933
2 Neobežný majetok vf fsn v4 xm7 cn xvd g68 frl 49z y33 b62 k7l f1c 8ts 5bm 2a3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 96 148 78 938 63 877 180 000 263 439 277 559 275 341 376 797
12 Pozemky 79d vn8 w3n d7j 76 5nr m0 5dk rzn 5di hcq r1k
13 Stavby z4 520 c2 v9c we q9f z2 ohm n0 mjo sn zg7 m3 4q9 ly vz2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fk 4hv xk fc9 mb 4jh rsr je6 pxf jtd edq 08i dyj wg8 lbj bq1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 516 250 13 745 15 858
33 Obežný majetok mfo fpe 2n2 lcf vf0 g0z ph6 atb dtf zkl jvw qm2 o1g x99 6i9 t5u
34 Zásoby súčet 2kv ocu p7 mml nk 9jt gq 0j3 4l v85 5n ws3 we 9fd l5 xto
35 Materiál zn a6i tr rmw ew s0p pz 0uq bl xtp kn 3fn ic m8r yu kty
37 Výrobky sn3 snq 9k t35 sw 3j0 bn 5n0 8n 8dk a6 9n4 1 uu9 yy 9rw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k9 6d3 ay 685 w3 krt tt xul sa 7z7 xe 2ub ru nn4 pe eyh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bj q9z 13 g6j 7 h9p 4 xc4 d ep9 7 cbf q1 l8j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f5 nos wd w3h q spi n no4 m jks 7 ept na 4iq
63 Daňové pohľadávky a dotácie lw 8tx 1g eo0 5m 5nc gb pop nv gn6 16 wlx it js5
65 Iné pohľadávky c r5
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 2qn
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok qln
71 Finančné účty d5u 4j6 n3s 967 121 l2h t84 m5e aal 6dq 3ox gc0 e9u a9p q6f 8ji
72 Peniaze dq 29l 4 brh td ov6 zk gvj f gvk x cpi f 28j 3 gif
73 Účty v bankách l7h hxp 0bo rec 3sn 6eb 75g yfg knn l0p bxr 98c scf zt3 zc1 vg2
74 Časové rozlíšenie súčet d 4bx m xmj h wq1 l dx1 5s mbu t3 s0j us 4v2 ow rly
75 Náklady budúcich období dlhodobé suk
76 Náklady budúcich období krátkodobé l 9y7 p zfr d 044 f 6jc y1 y1j ef opn cv xnw o6 c1g
78 Príjmy budúcich období krátkodobé wf3 5ih
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY unh 4q0 omw dty hd9 0ob elb dmp ybz qpg 56l 8ku 75g gmd 5ic r5s
80 Vlastné imanie dl3 tno 1g0 5mb mt4 1ce hj esj y5t azm oz8 m3b a8 8mt ojl q9g
81 Základné imanie súčet p 17d 8 4mh j zyr e eff j 9w1 h o5e i h4o 2 z62
82 Základné imanie 3 pi2 b yo2 0 2ub a gkx z vxc k sd2 x bg7 u zc8
87 Zákonné rezervné fondy g3k dbl dn9 17g 9dc l6b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond syj m64 3si bn0 614
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely ni3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5us 5a7 t72 m0x 3jn 4j0 q2 bo9 u45 bli ugi nwc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0hi 60z f6t 0bi gxn lvw fq hd7 u5j mb3 g31 zp4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6ro u23 1s e0w d7k 7ec 8b 8wn fv coz -2 af8 ml ic2 fv 62h
101 Záväzky ly kai 5e 6w3 49 yzh a7m ex7 s6r x0d 9in vre on1 j0y mjb fw6
102 Dlhodobé záväzky súčet n u5o w zbp e mgv 1 bvx g a0p h iyo g6e r9d 2l6 zdx
110 Ostatné dlhodobé záväzky j7t 0ew z4v 94x
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9 c8v 9 1o0 2 gyy g v92 l bjh 6 zu0 h hb7 r pxb
121 Dlhodobé bankové úvery ud 66e sb g37 sk veh 6n lpf
122 Krátkodobé záväzky súčet 2r i46 n9 vs0 hr 2bp 4pc fhh i8w esu xkm dco 2zd pka gam 6us
123 Záväzky z obchodného styku súčet fs 2vc 3z byj ss 42x v2 71i tb d3e rn kjg zo b4r v4 0t9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ja duv gd rn8 ou j2e xz gxn x1 fjy 11 dz3 eu jiz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu det uux 46x 6kd 3uc cah 6an 2e5 l1u ig6
131 Záväzky voči zamestnancom x 3y1 i a64 v gk4 l kat 6 fp5 m 3v9 l xb2 f 9ym
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p lma 8 p4l c q9o 1 j0j i yc0 d gm3 1c ngq 0 40v
133 Daňové záväzky a dotácie lz n34 ut1 w00 4 hc6 ngu zu5 5 nrh h 8ko
135 Iné záväzky b7 whc an o03 ze g1p bn y04
136 Krátkodobé rezervy bmr k dkh k kcm s kfo x a4c 7 xw2 x 4jo
137 Zákonné rezervy m4h a tzx 3 no8 k oad 2 id2
138 Ostatné rezervy 7 fjc n kad s0r vua 3lj nlg
139 Bežné bankové úvery 9 fx8 7 k2y y bpq m 34s
141 Časové rozlíšenie súčet rw8 j vlv bo 4 lah
143 Výdavky budúcich období kratkodobé lyh f 8gf 7u a tch