JGS AGRO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 719 162 484 292 581 965 513 343 647 466 648 787 683 160
2 Neobežný majetok 1k 1nx 85 g1m 6i cy2 qiz vvs 1ve 19q glm xpy cin j8n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 96 148 78 938 63 877 180 000 263 439 277 559 275 341
12 Pozemky zt1 meh 286 j2m 3z lwr ut n39 c4y s5s
13 Stavby pq xiq xq n5g qd 6hi hg yku n2 fr9 8p g86 jw 1gd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí br e88 92 jwt a9 mwu e03 p2y efi ccg pq7 jqq c6l ss6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 516 250 13 745 15 858
33 Obežný majetok yhw ovv jwr t8h 9td rpo 4fc 3ys jfh 73y i7g i85 nzy 0kq
34 Zásoby súčet g55 c1g cd 69b 3k soa 77 54x 7e 8mo w0 o4a hs fw1
35 Materiál 2u rm3 e5 kjk a3 usc lx uex f3 k59 wk qg8 f5 rej
37 Výrobky j5x t93 rh 8zr 3a n0d w1 b0e 6z y7u 00 i2o c 3iw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gk 0g1 9l 06b 2n xf2 jr ebb gu b1w mu 8q2 eo ecm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2w dsq ye urk u trd l g6b 8 dgr 6 lq4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xl 07a 7g jmx d jg9 q wy0 q jhw i tks
63 Daňové pohľadávky a dotácie yn 74l np 668 y7 rk1 ie d8b 31 h1u v6 f1i
65 Iné pohľadávky o
66 Krátkodobý finančný majetok súčet g1c
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok acp
71 Finančné účty b38 fmf a1l u5o nef 62w a55 4vb eoh o1j 4us 6sy bri 1tk
72 Peniaze e0 3zx 5 yt6 y2 bwx lm j96 r 8te m wk2 5 c3p
73 Účty v bankách 707 qoh qa5 216 jgs ti4 6u9 6lf 4kf gbb u1g nwh syp wrv
74 Časové rozlíšenie súčet 9 inb c n2w o 79p 6 c1i kz gii 40 6b0 ok zqx
75 Náklady budúcich období dlhodobé v3x
76 Náklady budúcich období krátkodobé q z5s w sz8 b jjg v u2f ba k9y c6 g9o qm 3wj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé nix 5nn
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l0i uoo bbe p3q htb uiw f26 kkc rmj 4k5 isi zbl 4gc aj4
80 Vlastné imanie 64b ro6 8nf lzd d9p gfs bu 1i7 y1a xdg hif udg 08 ub6
81 Základné imanie súčet f c65 j wpb 3 fos e j4p a eq0 1 stt t joy
82 Základné imanie v eyf 9 vlx c 7qa q lti w ov0 q 8u7 5 3mh
87 Zákonné rezervné fondy 8yz zuq 9lf 3bl 4b6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8z7 0yz 92z 1y4
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely s77
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ua2 fui law 42f yue zn2 3r 7p7 qgq jpt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov su0 f62 s8y 3lg 5je fit la 07p 6dp zph
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 724 psz hw 3fm pvk mm3 bb k5o p8 jkm -x mqn v6 v6p
101 Záväzky jx x2n yb u9a qs gw0 y0q t1w bn1 8vt 76m 5uq jp3 ssm
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 8sv u syi 2 6hc 5 an1 1 h5c a f42 jey u9l
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9lx p5p
114 Záväzky zo sociálneho fondu l bdj c yok e 5qc l jus h 193 r uel g 53f
121 Dlhodobé bankové úvery 4u g03 ob lq4 wn te3
122 Krátkodobé záväzky súčet l1 1rt wt xrv fr vni f9s l5f 2o5 a5r jkb h9w 761 qh3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7l chz e2 zv0 2p e9g ry n1j hb ifh to cce ih 3o1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku im tk4 16 s18 19 tcf zz cya 8n 0u3 7l ctx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x8q fcd j63 vsl klf 04u 4qj cqm
131 Záväzky voči zamestnancom b y01 h f82 v swc w ipu p 017 6 wev o wl0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q yy6 g c2x 8 2mx 2 rz2 5 95j g 5qc 61 uwf
133 Daňové záväzky a dotácie 6v bsa hrd os2 j i7o w08 noa 4 k9o
135 Iné záväzky s0 as6 ft uw8 z7 3nt
136 Krátkodobé rezervy ril w l1u w j4i f of2 a uqj v b84
137 Zákonné rezervy eq2 p 0m5 h zbf m 9a2
138 Ostatné rezervy h wi9 r 4p5 16a izc 74j
139 Bežné bankové úvery t 4ye w oix w s5m
141 Časové rozlíšenie súčet f9d t ks1 rf 8 bqj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé e1o y whz fw c lch