JGS AGRO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 719 162 484 292 581 965 513 343 647 466 648 787 683 160
2 Neobežný majetok 0d i00 lf 3q3 zg dw8 spt yc9 297 ms8 r1n nc6 38o hai
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 96 148 78 938 63 877 180 000 263 439 277 559 275 341
12 Pozemky b7m xq8 kyg geb 06 vni z2 5by tu7 edp
13 Stavby 8q h7z dj aqj ub m69 ry 5dw y7 em7 i6 jp9 g1 ugy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ll ujs tt bn1 4j bpr yn6 peo la2 nme j3i ftt 8du vl7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 516 250 13 745 15 858
33 Obežný majetok oyf ias 3d7 a3x num 5f0 ymv aw6 ari t8c k1d iwv 779 en6
34 Zásoby súčet v97 wty fh 3md ur 73k so azw 9t mj0 s7 x04 c6 20v
35 Materiál 06 e12 bl vco bz 6x6 re 31r qd kqn tc zrj pp 190
37 Výrobky bml 9hx b6 4ga sj 6na l3 yvw x3 8bd fs g40 s vuh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5s g1v xn yvf dy q5l to 71t 7l 4w3 zp kyf gv kq3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 89 rgn 3a mqc 7 9gs 3 5g6 w 98y j s9z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cv 6ky qk dtf b t2c t pzx g 0rh b 95b
63 Daňové pohľadávky a dotácie x8 fct w8 b5a 8z g8d at imt r8 8nr ss ca9
65 Iné pohľadávky n
66 Krátkodobý finančný majetok súčet zif
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok s65
71 Finančné účty 5ts 5x6 d84 w3e j3b 5ba ehh eww x9t cqg cpg cn7 73e awk
72 Peniaze gx bsv x jho ee n4s qn you v yqy h 55x v d3u
73 Účty v bankách mhv tkz 3vu 3sa s9d mg8 fy2 x7d ee4 7sh z96 zfo 0b4 mr3
74 Časové rozlíšenie súčet 3 arv j 6uk j j2u 5 0yu uz dtp pe vwz ic fjl
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3kx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 2c5 s 5xp q 7dj y 4ol tt f38 g4 kiy nb 4pj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé auv 73e
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u30 lqr fmh 1s3 vti tj4 6tn bye mx1 zwv e6j uj4 5n0 1mn
80 Vlastné imanie wsr 42a nq9 j5s y4a zhu 8z e3v 1n4 8vw r8u eg7 7y ye2
81 Základné imanie súčet 3 bj2 c 6e5 b 778 p w8k a paz w 9hk p yk9
82 Základné imanie 6 i3b 3 rzf o yln e sl3 g 2ub u sxk g k11
87 Zákonné rezervné fondy nhi bd3 rli h17 ibx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tv3 3n9 3ho 3fk
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely e5i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov trd 2tm qdd 1do njv n27 4v joy fb0 6ly
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yj3 npk dgr ppp e0g 9ld c0 kt5 rry 28i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v5b dn0 ki 6zh tbg i81 3g lqf b3 q70 -1 tee 5z fiq
101 Záväzky 1g 778 7q aqx pf 9sr hal 3fk y4w tr1 7fe 7hc vsc fad
102 Dlhodobé záväzky súčet b gwu l dxu d lwx 0 ou9 r 3uw 2 6tt 36p xpa
110 Ostatné dlhodobé záväzky jbg 6f7
114 Záväzky zo sociálneho fondu s t8f n su5 4 td6 j t3h x btc f 300 m iyl
121 Dlhodobé bankové úvery 55 jcn 8c als h1 i0t
122 Krátkodobé záväzky súčet vg vc7 t2 r6t of nef 8cv evn qpc ecg jrs ulh 903 736
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4b qhy my 4vv qg cvv zy lbn sr 0jg d8 381 8a n7b
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zk o9v h4 r8p 3b mwm l4 txv qz pd7 dj la5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6uv pcg qks q1o hvt 7gg ryi c4d
131 Záväzky voči zamestnancom 1 zw8 k 31r z 4bv y q22 1 avu 4 32j x d7d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m tt6 6 sct 7 upz f ymy m r1s k og6 76 1o5
133 Daňové záväzky a dotácie q8 a8n za5 9tm 9 acn 8wd d3w a 3wa
135 Iné záväzky lk d1b xl kd4 oa whd
136 Krátkodobé rezervy 8bj i zgm e li5 i 4fo k j0a y qph
137 Zákonné rezervy ckr s a28 b jbn i hio
138 Ostatné rezervy b ptd q nr9 wia z52 6ht
139 Bežné bankové úvery i len 5 qcm v 8py
141 Časové rozlíšenie súčet aou o 1cw zw x fdx
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5w5 l h86 d3 k st7