MediKom s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14407/N
Dátum vzniku
12.02.2004
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužieb (od 8.12.2006)
 • prenájom lekárskych a kozmetických strojov a prístrojov (od 8.12.2006)
 • prenájom motorových vozidiel (od 8.12.2006)
 • spracovanie údajov (od 8.12.2006)
 • upratovačské práce (od 8.12.2006)
 • vydavateľská a publikačná činnosť (od 8.12.2006)
 • prevádzkovanie zdravotníckych zariadení: 1. ambulancia v odbore chirurgia a gastroenterológia 2. zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia a gastroenterológia (od 8.12.2006)
 • ekonomické, organizačné, personálne, účtovné a podnikateľské poradenstvo (od 31.8.2006)
 • preiskum trhu a verejnej mienky (od 31.8.2006)
 • usporadúvanie odborných kurzov a iných vzdelávacích akcií, vrátane lektorskej a prednáškovej činnosti pre oblasť ekonomiky a manažérstva (od 31.8.2006)
 • obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod, maloobchod (od 12.2.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.2.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 12.2.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 12.2.2004)
 • poskytovanie kancelárskych a administratívnych služieb (od 12.2.2004)
 • organizovanie seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (od 12.2.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • MUDr. Ferenc Baštrnák
  Pohraničná 894/13
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.02.2004
  Názov funkcie: konateľ
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29. 01. 2004 podľa §§ 56- 75a a §§ 105- 153 Obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ).
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • SZ
 • ŽL
 • Rozhodnutie MZ SR
 • SZ - úplné znenie
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Zápisnica z VZ+PL+pozvánka
 • ZL
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Účtovná závierka za r. 2012, zápisnica
 • Rozhodnutie jedin. spol.
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Živnostenský list
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor - MUDr. Dušan Podmanický,MUDr. Ferenc Baštrnák
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
27.05.2020
Domény