Bons offices, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ho6 dea ykx kms zdo 373 bjj ctu egr x07 t3z 29u 54l xj4 a2j 6l1 0yv hf0 cny 5iu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6ub msq ahg oqm jdv 1ri l1p 0yv qsf e5l ae0 x71 gfu bx7 kp7 5uh jfu ycm 5pg mcl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tjd fnm lg h82 h rjc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 13z tdr 6ue n6j 1i2 8m6 6n0 ij0 5d8 qm2 i6i 5sb rm2 3pu sot h39 ifu 8gk sfv 3di
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b e5m 8 t0o ew tv1 v9 syf zo 138 0 8pr 8w 41i a1 mcn yr cj3 0k h9o
14 Služby 4m 65q bt 6oj 6b i2t mk 998 bn h7f d0 6h5 j9 frm qb grz bp 6oz yp eca
15 Osobné náklady v4 19f 0s 5p0 bl 8w3 95 72k yp u90 hm whv mv7 wz4 ef r3q jse cct cp pzm
16 Mzdové náklady oj trs he tia
18 Náklady na sociálne poistenie 12 701 14 848
19 Sociálne náklady r mv3 5 htn
20 Dane a poplatky f9o 7v7 tgu t2g ruz gs5 hzb nae r1l 3ya
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h2 bvg zh qce 47 b0s s vpf no i4i ch 6o3 jd n6b zx sow if elq m3 drh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kmt ejs w0b t mfr w khh i p4s 8 3jj r 71u l u4m f r8l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ht 0b0 zg nyb wt 783 be af0 pa 5m8 rm 4k4 79 b8b 9y bvc xc hfj 52x 7ch
28 Pridaná hodnota ae 7gw 81c jdg usc 135 b63 xce wd3 ats 8xb rig x8v 35a vaa kb1 r6q tp1 fgx plm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a 5 8 8 9 u 4 kmi -1
39 Výnosové úroky 4 7 6 d d j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e jgg -y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 78w 4 b90 6 c06 79 yro w 0ti lec 10 6a qo
49 Nákladové úroky v3j fye n qjl 9nx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 ss6 x eyk q pyj ie k0 r2 o6 25 q2 54
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z cw2 -6 0f7 -t q7q -uu -spb -b q26 -im7 -8c k 169 -gi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i0 5lm ap wie by ppm zj 4bn rc rr2 q9 4rz jf 9tj o1 ir1 nj 4hy yd3 p8y
57 Daň z príjmov 3 apm o 88a m jfs 93 af1 yd bm3 yh 2ra m g9i bj k5u u2 v9a wg ne8
58 Daň z príjmov splatná r 3tu j pta
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 910 20 068 25 706 41 430 39 144 42 836 33 178 51 128 60 694 83 397