RUDY3 s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v mmx m zqb nq4
3 Tržby z predaja tovaru 2uz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x fsz
5 Tržby z predaja služieb 1 960
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y 0ew
14 Služby s bcu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33 j mpp 4hx
28 Pridaná hodnota aj 8 3we joo
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením mz j lc2 xhs
57 Daň z príjmov mj9 b66 0p1 6q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 -480 2 720 -480 425