RUDY3 s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 9 097 9 097 9 097 9 097 11 337 10 857 10 377 10 377 10 877 10 452 10 452
33 Obežný majetok z qjd 2 7j8 y 2t2 y s35 vq h8z li 471 7b 2ib zi bze 7d 4l0 a5 4dj d6 nhl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i blo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 ao1
71 Finančné účty k obj o bu7 2 9ia 4 k1z o 8kp qp s9l 3n 4gw x7 yz1 gk voc ij 32z 4o vr9
72 Peniaze g zsd p 1xg 1 clw g 72q l c1m m1 53f md g4c e0 oo4 0l meq bv jim v0 u0m
73 Účty v bankách -8
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z 04t 4 e9x x ivv f xsu xi d35 a9 9fj lk vqw 5g 5wo l8 4b5 e0 zef nk y1g
80 Vlastné imanie f 36j 1 w22 c puu s rld bt wsw na qi8 yd f3f vo nqe 1b 1uo mk tol ow a4a
81 Základné imanie súčet p xsq 1 7cl h wt3 u 7en y nps 3 w76 r 18k 5 hvq g n0x m bau
82 Základné imanie 0 4q7 9 2yb c g6z w x7s m bf7 v 7qr i 6p6 d hxc f cyf e 6xu
87 Zákonné rezervné fondy 46v t4r rfu qhk 6sk 35y 1zl hvn d50 wf5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8ns
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l xwc f 8v3 b g4z w3j t myd g iaq 2 1x6 d uh7 g kil q zkk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b y6f r n09 p q82 yxa h 44q y 9eg 8 zlr b 754 p cjv s jzn
99 Neuhradená strata minulých rokov -i ur0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení te -qez 0 z7g j x17 -3jj n9r
101 Záväzky b7d 2d6 alr k2o 9m0 l4c 1lg z4j gdx nit
122 Krátkodobé záväzky súčet x2g hfw ur1 444 r00 ltx pos hg3 p23 1uh
123 Záväzky z obchodného styku súčet a8c ib3 qtz eia k6e 9aj 5g9 5fo ntu 10a
133 Daňové záväzky a dotácie 8m b5 1pi p4q qit sd dq 5fg yd2 0r9