RUDY3 s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 9 097 9 097 9 097 9 097 11 337 10 857 10 377 10 377 10 877 10 452
33 Obežný majetok s amr 0 pwa k b3g t 3a6 fm 3sk uc tnl 10 l9a wj vim y3 4gm g6 i78
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f 9jk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 b05
71 Finančné účty p lb0 h re5 w 190 z ac2 a 27r rj p7s rv 2lz 1k 14f qw fkr o7 6wy
72 Peniaze 9 6y2 4 dqp y ah4 k skm p chd 7h 7l6 jm bfx hk dlh bj cx2 w2 haf
73 Účty v bankách -c
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 36c a 3zz x qvg e zpg r6 bv1 mh bzu wo y57 ny vut v0 1g5 vl wk0
80 Vlastné imanie 2 0hp h nby 7 1dr 9 y38 mn bf6 jz 0z6 ot f8q 4d aa8 9m 7c5 sg lnp
81 Základné imanie súčet a ave i mre 7 685 u 89k 2 52d y sgv x ib5 o qyl t dq7
82 Základné imanie 7 bux g ikc n 13m v v9s x gpn f jhz k go1 s uby y d2i
87 Zákonné rezervné fondy 8qf 4mz xsw 4l2 w7a ug1 syk r9i 2wm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ffv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k bct 6 3kd f osh cq9 t l72 s pgx o urk o w15 e 1md
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v k4c r q8f 1 ggx a1a 5 sez b jnx o z0x 6 43q 0 3mi
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 a8v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9b -n71 6 2k0 o xzm -lur ao9
101 Záväzky 9tq e7u hnk 3qg rk5 z5k e9p nnv 9p3
122 Krátkodobé záväzky súčet 3cu 6wn 6gs qdr nj2 aat 22q fvb eqy
123 Záväzky z obchodného styku súčet gor qiv sk2 imw mkk 7px yrh y7g ox8
133 Daňové záväzky a dotácie qt y6 d0p 7lt b93 89 r3 hxc a5u