RUDY3 s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 9 097 9 097 9 097 9 097 11 337 10 857 10 377 10 377 10 877 10 452 10 452
33 Obežný majetok h wmd 0 15m 9 cmb i ec2 qx bmw 24 g81 l7 tmd os 1d7 a4 eps pv yig 2n hqp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b 361
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q tnb
71 Finančné účty e p47 1 all l 6lx d zi5 s z1e 4o dil ju cgk wu pjr 6r u4r u2 bg8 oz 6xd
72 Peniaze t sgr t 4pf q s0g 5 1d4 a 8no kj 0tw 66 rc9 q3 wwg 0w 0qn rb 7pj xk wuy
73 Účty v bankách -i
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f yk2 e 5d1 l 8tm f l0t vi q4t mf 5s8 f9 yo5 og vpu w7 umr fw un6 7l yks
80 Vlastné imanie 3 a0r l 0u7 p wpg j ov6 p7 er3 07 85a fg l4r ve 9c7 8u 7c7 8j qzq wg 48s
81 Základné imanie súčet x 6qn o jut w ndn i z82 4 b77 j 0g4 a hi6 4 loa a epa 2 jbw
82 Základné imanie v q27 u x4h v z6x k bgc 8 vwf z vzq s wkh j 8z4 r njo q dh2
87 Zákonné rezervné fondy u5u 39a c41 2ol 60y 8dr p6r 742 vum c1n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l6s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u fnq l c0h u w81 t7h s kl2 k lv5 s bp5 q q6t 7 0di j bjo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s 88f m c6f b cc7 zgj g dyq r 2qe m zjn b 0wl 8 dh7 8 wy5
99 Neuhradená strata minulých rokov -c cgx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ct -66x p gr3 d wd0 -9hv 40g
101 Záväzky 3zd bqw yxa 5wg 9pi lt9 vxa h33 ss1 ir8
122 Krátkodobé záväzky súčet pg7 auf svs gyr rc4 v90 jji a41 f95 8bc
123 Záväzky z obchodného styku súčet dka 6po 1a6 yc6 fy7 mef d5n owb 6a4 byw
133 Daňové záväzky a dotácie 0f su xzt z68 l5f yr km pnu 71g jox