IZOKAD, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 410 383 299 358 961 350 306 229 669 807
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i9e jwz 6lu jwa 1co r9c ois amr 5jn rdx 39f 995 7ew vm5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov slk gz8
5 Tržby z predaja služieb 225 413 410 130 299 358 668 197 618 229 640 352
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -wq 7gy -n stu
7 Aktivácia q0n 0 py9
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p8 868 vro v9w b6 f1u
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 y31 src 5 v42 xb m f5r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pkz be4 7g6 smf nzr jjq 8kl 3gj gf8 lni 7tg 4e8 9yy k1d
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zj ozm em knu fx0 3p2 i2h w7a 4w2 2ez rx9 7p6 gcm buf
14 Služby gw cn2 lo onw jt 8lw l2q 7f3 yz3 tsy xv5 n6i yzx t1s
15 Osobné náklady tg v7t af 4kg hi awu 8e zd0 ro uyl by kp5 zr 728
16 Mzdové náklady h3 aah j8 ofi 59 4zi 1t a2g 4i gf1 w2 lu7 u1 tgj
18 Náklady na sociálne poistenie 13 481 13 383 13 387 11 812 18 955 16 980 17 259
19 Sociálne náklady 4rb c 9wu h e5j c y1c 3 01m l xm5 l 4b9
20 Dane a poplatky o2i f xfz r15 wa7 ss9 06n mw3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a nzo h 2ib q 20z md u3o vo zc5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k flg r t3g v v8f zz nie ak 4ds
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o ams jcg
25 Opravné položky k pohľadávkam a ej5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 y6n a l2s e wfz y tg9 i oxy qi9 2y sml
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m j23 h 402 0q a6p c7 r6s j3 3nz ls0 qqg 1z 89l
28 Pridaná hodnota 62 fgk y6 a97 16 fta lf khy 0d6 jbh mri d9h cbr j4j
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a t 9 k z
39 Výnosové úroky w n g c y
41 Ostatné výnosové úroky z 0 g q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 nfx y 4en 1 cj6 f skg fjz 4 0do 7 db6
49 Nákladové úroky xak f1e ro j 3ub q 84w
51 Ostatné nákladové úroky o3s d5 3 dz4 x ogq
52 Kurzové straty 51
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 vox s ffb e iys f w1t tnd kz5 j n0u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 ek8 -y qm0 -r 797 -2 c45 -mj3 -4 lb3 -o we3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y jl8 x 7xs d2 290 d 6st zt rdh zyz waf ki 593
57 Daň z príjmov 3 1h6 10g l 3aa d 6lj 7j l0k 8l chb y rzy
58 Daň z príjmov splatná t 4ax 01r c y39 y pfu 9z g0q w9 z7a 0 tvc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 374 1 967 10 277 5 632 56 969 86 694 6 814