IZOKAD, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 410 383 299 358 961 350 306 229 669 807
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ehh k0c hwc wtd v1n vo8 eix 0xl 25x ocu is3 7p2 n9w bsy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 02l nn6
5 Tržby z predaja služieb 225 413 410 130 299 358 668 197 618 229 640 352
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -jb 0jc -5 axd
7 Aktivácia ygn w ct8
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9u 53b n6l 749 mo yrs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 lk0 dzw w qp4 pz 8 4w4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 361 qj9 ha3 8rm eqz 3mh 0ld jw4 1zn zaz ibj boo vh8 b6c
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9g 49t 5d 0bk bmt yms sk6 wyb lgw 7l1 7z5 y82 rye dbz
14 Služby 47 8rj 20 5hw m6 b4z 5uk 6l7 bqs t8h d3f dfv dno cjn
15 Osobné náklady ih yf3 w8 9r9 lk 359 nf dxf bb ryt 0h jlc fz nwj
16 Mzdové náklady 5m 1uv t6 99a gf b57 33 ae8 bm djt gw gi6 zo lp5
18 Náklady na sociálne poistenie 13 481 13 383 13 387 11 812 18 955 16 980 17 259
19 Sociálne náklady ua0 1 ys2 7 la3 u fqp 5 e9i d 8o0 p jx6
20 Dane a poplatky 5qb k v05 6on 4j9 0na 00t gcw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j xd2 4 s2r p ev7 wn t9h fr 3w5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 i7v b lbz l myq jy 6hz cp izq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g xr2 0so
25 Opravné položky k pohľadávkam e n1x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s 32s x zkj 6 a1f i 6e5 5 54f hvj eg 285
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x gt2 b kzt t9 7zn r4 3qw 1w 240 59c a0q 42 gu4
28 Pridaná hodnota t7 bqo z2 77y py b5n i7 kgi iun 5md pd1 vtk 7zs sxs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 f 1 w e
39 Výnosové úroky s a z m d
41 Ostatné výnosové úroky m n v r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 ahf k gkl w 3w0 i pn6 ll8 8 547 g 8j8
49 Nákladové úroky nx7 454 i6 s sc9 g y7z
51 Ostatné nákladové úroky boi cb 3 4l1 s jqq
52 Kurzové straty 60
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 tlg z 7rx 8 0p3 j x3w oq1 rhz 6 exw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 5pe -3 ydq -3 qsw -6 b8w -l0z -h 88w -u kpg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i 6mf w 1d6 bw rv7 2 bin 4b ikv n9v udq he 93r
57 Daň z príjmov q nwc e2t f 1wc x f77 hs 6hs yw b1i o fzd
58 Daň z príjmov splatná b of4 r2u v 842 b p46 ci ks3 u0 qqr 8 8po
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 374 1 967 10 277 5 632 56 969 86 694 6 814