IZOKAD, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 410 383 299 358 961 350 306 229 669 807 110 231
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fn0 lvx qmj m96 81p h3q dj2 r8k ql8 vfa eeo gxf mbr ngc gbh dd4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6o5 lsp
5 Tržby z predaja služieb 225 413 410 130 299 358 668 197 618 229 640 352 120 839
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -dv umw -x hcp
7 Aktivácia c8l 9 f8n
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu oj 76p b01 0lh 83 7gg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 cwf 2eg 5 lhj sg 3 hr0 3 cb4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ytk 1kl ct6 uxx nav pu7 9wm 4kh c2f 7sw 28o zt4 nxd sys b6a rkb
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ny bze nf wv8 2uq 231 v72 4vy awu sxy 81g 0vd q8m fnl ri n1c
14 Služby 00 iw3 g4 fcz e1 8bg nzx 0yl k5s z85 vk9 ge7 kfo 54w 7c ocu
15 Osobné náklady ve 0ox fb bgw of qr2 yu 8ub yc i0i 2n 3d1 7q gj9 h5 n64
16 Mzdové náklady 1x py0 q4 mpm h6 6l2 mc es2 zj 8r1 1h stq rz d0g xn n13
18 Náklady na sociálne poistenie 13 481 13 383 13 387 11 812 18 955 16 980 17 259 11 242
19 Sociálne náklady tcb i mm0 e k6f e aqn a vqt q dli x gaf x vyj
20 Dane a poplatky oaf m jqc rzk ut1 0lc qvq 2el 7h5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p me8 g 9bf w sgo ea x8j 3t bpz e0 ily
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 gif m abu x q8q v0 krs mb i4o nv hmf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 m04 mrf
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 nem 3lp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o 577 t x99 r iqq o h16 x dfq btf ia a84 l tgc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a 5rc i 6i7 uo ire 27 b5w mw z1e xfn o92 f7 858 -q0 z6f
28 Pridaná hodnota ot tl7 8y joz q8 f5e qo iv7 kx0 o14 7ut tjg qnc 2yq ms d9d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 8 5 0 2
39 Výnosové úroky t 5 9 e h
41 Ostatné výnosové úroky o 6 q 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 26i x yqx d ytt g il4 30g 2 v1e 3 k34 d ego
49 Nákladové úroky el8 05t ku 1 94y m jrt g iji
51 Ostatné nákladové úroky ysm je b dow 4 l3g k vo5
52 Kurzové straty xu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z 17o t vcb b xmz x 2te vkn gyg z 8ne m5g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x rvw -f o21 -p mxb -z m39 -e1o -p fa3 -o avi -s egg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením t 0y7 d nv6 v6 f9q 4 f4l ci wus jh1 8kn 4s 6d6 -34 kjo
57 Daň z príjmov 9 mtz 5kt u pe9 f 3uh et 11w yq xra 4 g6c
58 Daň z príjmov splatná d 1hu s63 0 glh u 82c xt 6zt 66 55q 3 8at
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 374 1 967 10 277 5 632 56 969 86 694 6 814 -57 294