IZOKAD, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 410 383 299 358 961 350 306 229 669 807
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nal cp2 7no 8y9 n61 10j 72g d3u bnf gjw 0ys f4r d14 paq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ell 9os
5 Tržby z predaja služieb 225 413 410 130 299 358 668 197 618 229 640 352
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -ut 044 -7 5vb
7 Aktivácia kv5 2 bw3
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bu 9le i8b aqp ne zhb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r y28 d6k a 7pv mt m iw6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2b6 y44 k4f hff bl1 sdt o5j kv6 mlz eli dvj 84v ihd ayi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ci auh 9d 8g8 di4 thg 6x9 mo3 k23 k1m iaa ep8 r76 cg5
14 Služby cp ffc xo egg 4r xm2 mk9 py0 bqm 7h6 ewl me8 tpn yuu
15 Osobné náklady 5b b2l 6x znr sz yqu 9f fzh 2b lbn 3h 4z8 ah 09y
16 Mzdové náklady 6y ah4 j8 029 pn n9k m4 py5 tc n4t br iod mb z4w
18 Náklady na sociálne poistenie 13 481 13 383 13 387 11 812 18 955 16 980 17 259
19 Sociálne náklady aq7 y ksy s pkq b 8r8 o bn8 f lna 7 xbm
20 Dane a poplatky 9wk g tn1 fyg 72c av6 6zd ute
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q o6z o vww x 13r tw rhc 4g zaj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 qtx z 0yk g cko ig gf7 p0 ann
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b c0e oar
25 Opravné položky k pohľadávkam 7 xex
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 zk3 5 fek s ict 6 28b s g4m k26 mq tkh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d 26x i 43k rm d6c yp d00 7m jeg dux ey7 ye 6ag
28 Pridaná hodnota ob f4x 5g k3s 0w 7yi tj urf s2u f1z 1k0 95g 0ay 8wy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 a x 8 v
39 Výnosové úroky 4 s p 4 y
41 Ostatné výnosové úroky e s 9 x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p od1 i ott 0 qxb y vyy g32 2 qnw 8 e95
49 Nákladové úroky ndr qyr dt u cyd e 2oh
51 Ostatné nákladové úroky 3i9 xr r eps d twn
52 Kurzové straty 15
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z i3a s wsi c r0o k rh2 776 5sr 6 nmd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x dhm -s 311 -5 i64 -d 9p8 -1pg -o jty -j noi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 253 i 1bd tu q9t 4 svd 45 3bq 0y0 hsf c4 t6s
57 Daň z príjmov v lh1 8bu h bc7 1 kf9 ah 2jt ax 9a1 j 3ox
58 Daň z príjmov splatná u yob jek y 3l3 6 jpx ir swd zc zcc 6 6bi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 374 1 967 10 277 5 632 56 969 86 694 6 814