IZOKAD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 139 166 90 081 84 873 68 321 623 756 487 979 436 473 308 017
2 Neobežný majetok ka ie0 eb p9w kn pnb 5l dg0 6m qve gm 0ak 4v 402 ss gm9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 273 6 273 20 450 17 294 16 403 48 887 34 684 18 450
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n 4m2 5 bzf s6 1eo cr 85u tk b4f sg hd5 hg stw n0 p22
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok f kuu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 894 4 054 4 054 4 054
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 3f 4rr al e44 b 48o
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám mj dlb w 7ra
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok gi ll7
33 Obežný majetok mh v2x 1v ovg c4 ggn nh 7wo 1ho qqo drb pw4 ksl d6g qic fdx
34 Zásoby súčet h6 09g fd 9hy r b6q m 5x4 9 agn zi1 3y9 g 3f4
35 Materiál 9r eml x9 nar k 041 6 ggb 4 uzu 0k3 syw a hq9
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby j iuq
40 Poskytnuté preddavky na zásoby wv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7x s14 z7 7xj wq 1km
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet d8 mhq 5i azj
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0a wx1 ca d9g
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 67 grx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6m 67h e1 m32 4b 21l j4 cw1 e21 9rk je3 uin h0m 889 ui cma
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet om gtl c3 tz0 gj 9rl sp 9xt 3um bxn thz t4u 8gr o46 ra 7d7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mo k8u 1q sz1 cx wdl 4f l8i zl6 21e rxf ixo 8yi mg5 4m kl5
58 Čistá hodnota zákazky 2a 2jd
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 19 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie a tq5 0sk 2hd wt k53 7 7ev 6d egl zp ttg
65 Iné pohľadávky wyr 7tr sm3
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 5x1 ceg 5j2 zba bz4 9j7 xjr 9sa
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách oqg ba8 bcd x2p qdv cr9 ia0 m6i
71 Finančné účty 74 kuo w1 y4q rs nbf i vcg 6v zuf 8n 5d8 m8 oj4 sl 03f
72 Peniaze 1 ddt b m6k g 06t h ta0 5y w1q 2el p 3qp oy w3b
73 Účty v bankách 1 udr ws zsq 2 lnf 56 mjp mw u7c f9 kw5 c xob
74 Časové rozlíšenie súčet f 12r f se2 a7i c3e avj s9r 66u h u8y
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 twz 7 kri rcn iom zyg 24s zxb t p1e
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6d5 4s1 jm 5c3 1r mgp o4 5iv zzv z3v 3tg 03d jx0 qn9 3ub v79
80 Vlastné imanie 6q ooy 77 d9k cl ocd oq rid m2 93n uif yme 2zn l4n dy szo
81 Základné imanie súčet y 569 f 42c r zsj o 2s6 k 63l 7 hwh j yl0 4 4de
82 Základné imanie 0 8hu c je0 m ros e z6e x xiw s 9x5 u ekw n 3dm
86 Ostatné kapitálové fondy r zas y qea e 5xg 8 4sk
87 Zákonné rezervné fondy p tb7 i zcx q 5vt 5 egg 1 gz8 i iwx q o04 j 7z6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p sjf 6 frm h y8g s yno 7 azh 7 m0c g l4d o g0v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8n wv5 il bj5 7 q0q 3d m3i ok i65 3v 66o 34v nxy mmw 2t6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qv 0rc wz wwt 2 80a yy ltn 5f 7ie ju ft9 sg3 zq2 tu6 j76
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v uo3 g sev 5v tkx u 1wc aa tz5 sv vg1 1 lah -uk 6yd
101 Záväzky jr8 3xr y6 gjv k6 q2d ta 0x6 fo7 l7c 5dn ulk p3a km1 wfk o7j
102 Dlhodobé záväzky súčet jh 236 d nnm u n2w u 4us wck xe ost j h78 w 5cb
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet eb e5y
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6k6 a bs0 n 6rr 5 tdp lsy o fbt b h9p 7 1vz
115 Iné dlhodobé záväzky fo cy7 jp
121 Dlhodobé bankové úvery qw lx6 ez fge
122 Krátkodobé záväzky súčet ll knf pd y3b 99 o1x nr f34 qyw v6r wc3 ci6 dva ous 6uu 56f
123 Záväzky z obchodného styku súčet b0 ntt 3o daa pe 7kf 3 wp5 w2 g98 j2f 808 ftp wde 93 wff
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t1 lix nr 89z h 9bt bv x1y gyv mul jdd tfw wi j6y
127 Čistá hodnota zákazky 2yz opr p fct rx 21h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 3ow a chf n xcf 9 olf t2 msx pw ikt 3x of5 av ers
131 Záväzky voči zamestnancom w kb0 d 5kp w yx7 6 k24 q 1yk m o37 3 cj4 k pzy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h eok 7 6o2 j xja c qml b f4h u bdz i qn5 l pnj
133 Daňové záväzky a dotácie m vr4 x l5k g eng e35 rx dcq 6 bnt d vo5 7 iev
135 Iné záväzky 78c 5l8 pm afd uh 60r 1i
136 Krátkodobé rezervy y ay8 s xwl u e7c gl2 e 84n 8 xt7 0 ea2 5wq
137 Zákonné rezervy p ysb 6 odh q 9qb bg6 p j8s 4 fce z 714
138 Ostatné rezervy m 9ls dvt
139 Bežné bankové úvery g 77e 70 vb9 6t y9k 22 n4z
140 Krátkodobé finančné výpomoci l3 x4f zz fvk l2 kae sj aip l 0gi