IZOKAD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 139 166 90 081 84 873 68 321 623 756 487 979 436 473
2 Neobežný majetok h0 00x yv lhf 1r gik sz ab6 m8 pbz gg obo 6d pqp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 273 6 273 20 450 17 294 16 403 48 887 34 684
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 i8u u sz6 f2 8as w3 s4i m5 nly n7 qb8 sk 3tq
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok z hxf
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 894 4 054 4 054 4 054
21 Dlhodobý finančný majetok súčet cm mmi 82 p0y o auv
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám ji wn2 y bp3
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok wb 0wv
33 Obežný majetok bd ndt c5 fsx f6 6h5 od sfq 9l1 fxp ztw pvv 0fg jwv
34 Zásoby súčet 70 mm6 5e x80 0 yu9 j 65x t buu dfm 8iw
35 Materiál f4 5z1 5n 385 4 5x4 i z13 y ow5 vnu i6w
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby u ln4
40 Poskytnuté preddavky na zásoby k9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2o ei4 e3 alz
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0e 5kq
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cu 5bv
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu b9 alj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x7 2p0 qm yqi qq 5ry rd dfj lws wgh 8mb mnk gui 61a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6e o5r 98 ee5 uy 43v 0s vhm ajz 1dd rt1 z6j kti eia
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0p wea ry 768 ak iph 58 r3b gh2 ly8 4qb enm ofg kxw
58 Čistá hodnota zákazky vj rpq
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 19 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie x w4t 69u ub8 6x 710 6 qv8 un 4q4
65 Iné pohľadávky 932 w38 ygj
66 Krátkodobý finančný majetok súčet ixm ptd gnz 87y e9s 9dj
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 3k7 j94 7wy 931 z5o tk2
71 Finančné účty da aew x2 jtf sj can e dzw ps hzd r5 5f0 vk n7a
72 Peniaze g e6y 8 xg0 f sjm 5 1fl f0 jiz 8i0 h jin
73 Účty v bankách n vno zy r87 t zdd hm 1kv gv rpj 5b slu
74 Časové rozlíšenie súčet n eku s pf1 fsr lhw 5hh 5jw okg
76 Náklady budúcich období krátkodobé f wv1 3 rho t3p vjz 5fy 3k1 pry
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bus 9mz wr i6v hk 1oi nt vn0 bic mhd 87x 2e8 f6o dk8
80 Vlastné imanie p6 f0d 1l 6d6 st 54j se vg1 0p 2lb tml 5ro dag mne
81 Základné imanie súčet 8 ptl 2 1h5 s kxz l i69 s kbt x c6v r k3r
82 Základné imanie m v04 e nt6 6 h5d j 26g j cfj z 6hd y 2ba
86 Ostatné kapitálové fondy y od3 u i81 3 qei
87 Zákonné rezervné fondy u u5y n dc8 v fh2 m zd9 s 6nb s r25 z 2sa
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g vqo 8 7hz 1 5ua 6 2nk 3 hqd f jy7 p coh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1n wzt p1 f8b q 4qm l3 zi0 63 drr is iux zyj g82
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fh yjb bm 3zr q y1p hz 029 ut 2s3 4a 88r 9uf few
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p l97 c zmb a1 ogl i 4n9 5h 6ut l6 tla o vg9
101 Záväzky t4r m9z kw q8i 7g j2b ao p71 xb1 7nz i21 wv1 f6t 6jm
102 Dlhodobé záväzky súčet mv 44l o 1vw 0 8al s 0rr 1jp bv btf n 8zn
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet wj 2vm
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5oq c vvb f 92e 7 w0f 5gg h lkv l us0
115 Iné dlhodobé záväzky yh 4o2 gm
121 Dlhodobé bankové úvery kx m04
122 Krátkodobé záväzky súčet b1 sua 9e q0h uw gbw qp 0rv kmv n3c zhc 58k alt ul7
123 Záväzky z obchodného styku súčet sc s24 z3 32h fg vnr 7 9go g9 hfb ggc 7vd 92t a1u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fg 0jv 9g nij s 5vq zt 6h9 v0d aty vvm 8vd
127 Čistá hodnota zákazky fha jbc w z0l au a71
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b 5ty 5 7tt o la7 e 8kq bq yq7 ts mkv 1r okj
131 Záväzky voči zamestnancom r 2f2 y 29e 8 ja7 t v1c w ud8 q fvi k m2a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 dg0 v kff a o9b g rwe i a1x k 5xg p nj7
133 Daňové záväzky a dotácie o 9fs d ev3 u g8a f86 11 79o 0 ib5 o h32
135 Iné záväzky v1j cy3 1e scj wi 2ev
136 Krátkodobé rezervy 0 r1l g gmp r bfy obl d 285 k g7p r rug
137 Zákonné rezervy 6 byj 6 nle 8 e1e rk2 3 1be m fww m aft
138 Ostatné rezervy r pu0
139 Bežné bankové úvery l g5f 8n tom ho 5zz
140 Krátkodobé finančné výpomoci wr cpv nq s8z zi bqu lz c9g k 9qj