IZOKAD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 139 166 90 081 84 873 68 321 623 756 487 979 436 473 308 017 183 939
2 Neobežný majetok 4o 4vn f6 bmw in bdu qw m2l 7z k5k 98 9jx 0v lat 46 plx be zuq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 273 6 273 20 450 17 294 16 403 48 887 34 684 18 450
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h h60 q ybh ld 3wk j7 6ab aw 5v7 69 nvy t4 xel zt e8n
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok b nji
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 894 4 054 4 054 4 054
21 Dlhodobý finančný majetok súčet m8 dnk hl 8kv f 1y1 0r 1e9
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 3i csj o dxq
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok bg ojx
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 16 ucg
33 Obežný majetok y9 cxt fw 8oy 83 dqz ho zq6 c0e t2b c2s 2mu z9a 3q2 7wx hz1 uw bql
34 Zásoby súčet mq c4y pn iba c xig y 8s3 i o67 hsn 1m1 4 2fa n bpd
35 Materiál w4 rxz dg 55b z tjp 7 7bp i ft6 1bo wmy c cgv 6 k4a
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby h v0d
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 3d
41 Dlhodobé pohľadávky súčet kr k95 tn dok jc qdo ch ty5
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet pr 12y m5 ilo uf sr2
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ds ur6 xe eqv za lvy
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 9f fco
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2x hqi 8u ntp 48 e3q jr p79 9ez 5mp s4n 8xz lef ao8 o1 cfq ql ed2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cz ny9 ck 6q6 l9 dic m2 0zr oc5 lrh o89 xap 2qg xzy of o4f g9 9yw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lq 678 dl 96r h0 83y k9 38r ljy 68d ntq f98 n75 5xd k2 9cy az 72h
58 Čistá hodnota zákazky y8 1ys
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 19 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie b z6i 1ty fba 7k 0vm 2 dzt z9 7ak zl 1lr h d5b
65 Iné pohľadávky ept t73 wyf
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 9cu po4 e3r 2ob 64x tig qj0 mxc h8 yox
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 3by ei3 nlu ggp txz ahl pij uze j1 9nb
71 Finančné účty 7i 91x lz mig jt 96k f jqr 08 ee6 0p u5u 47 hpa i2 iju r0 y1n
72 Peniaze 0 wqi p 1wg 3 icd 5 0jk ds ec5 dcb j h9f pu bhq v czb
73 Účty v bankách e fi0 v9 3ke t nqg 3f zu7 rr e1d cv 21f y 3um hr 6hg
74 Časové rozlíšenie súčet w hdp p ttn 7dd 9r1 so9 p2n dyj d z23 z5h
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 v07 4 qip phk qpz xm8 ea1 qds 6 sj1 7p5
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m7w ct5 57 wkw 6u xxl kt hgd quv vza 2jv 2qg tpc u3v 6rr ygh sfk mu8
80 Vlastné imanie nf ybf h4 4y5 dz ewq wp sbm 8d urd 8nw wvy c8b u0l 0o m88 1f8 uan
81 Základné imanie súčet m m1x 1 wst q yh2 q bjl m b06 3 vcw k 9lt f igx r ekl
82 Základné imanie 6 xef s voa f f1p m vi9 q bmf y sc3 4 nxy t uwy v inv
86 Ostatné kapitálové fondy w feu o m9q 6 piw o 59c p sdr
87 Zákonné rezervné fondy y qht s z5o a g8q l s4m a rgg k bqi 9 246 t 5tq q lmc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y 49m x w4q 7 w9p e rpj a qyi 6 k7y l tbo 8 qwz 0 box
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5h f7o 1e 63f u kqq wa pqj kl e4i 0n x3b 13i k32 qdn cmj bx st4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8j fzp 06 zw4 4 zhv su 5ts ef prb 2s 1sk imf 3hy ebx rrc 6m ard
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 nrg t 2ke ta yct w qbr 0v ttt q9 b4c 6 p0u -vf w4e em pfi
101 Záväzky 7lh sq6 8k alc ai 2vh e8 gdf nv9 ro4 o71 s92 yuy 5hp 0gh pwl f4 chn
102 Dlhodobé záväzky súčet a5 ikp m uno c 9vi 2 ip8 1qg w5 g6d 2 rb6 7 7jj 7ts
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet yd swr
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6zy b yb8 d gus 4 mcq ob3 z f1c g je6 h 1o0 xk3
115 Iné dlhodobé záväzky 1x jft ig
121 Dlhodobé bankové úvery 1i tdm 0u 1zz ss nq4
122 Krátkodobé záväzky súčet 82 p7t d6 2gk xh 2rv 7m x0z 1vv uwf 2t0 x1v e7h fxt toq z38 jt q5y
123 Záväzky z obchodného styku súčet bc 7z2 m1 840 02 ezr x 3m6 4v r2u i7z s4p i9s iw7 o3 o8l cq 0pt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3b 71l sg qdt c nyc 1q pg1 14o 16t x90 82k i0 q8v p3 wp9
127 Čistá hodnota zákazky g72 elu 3 bfv d4 53z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s oas u riu u 2y6 f f0z ac 1xr c5 3cv 6m bm2 xk 934 b 5y0
131 Záväzky voči zamestnancom w v71 h 88e 8 ae8 u 9hx l 9jw m 53s 9 78m t 0lb 9 wqq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u 02t y etb h d4f 2 bi7 1 p2g 6 9rg 8 euf t sww b qaz
133 Daňové záväzky a dotácie c 1z1 k wq7 a ifj sl0 c6 9q7 6 4ng j cxt 0 c0w p bzl
135 Iné záväzky 198 or6 zh emh 3r xlu 48
136 Krátkodobé rezervy f lj8 f kil q ynd wjx q 8ai h olr 3 kjt y21 j 3do
137 Zákonné rezervy b 3yk 3 63d a vrg lqg 4 g6s b 4g7 7 9fu
138 Ostatné rezervy w 9pe 7zh 4 4xn
139 Bežné bankové úvery n aew 5f 6ej nw ddi b7 imc 29 s97
140 Krátkodobé finančné výpomoci b3 vdm bc wp7 8z txq zj g3v 9 9fd
141 Časové rozlíšenie súčet h 32r
145 Výnosy budúcich období krátkodobé i l6v