IZOKAD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 139 166 90 081 84 873 68 321 623 756 487 979 436 473
2 Neobežný majetok 2x w0r hv 017 29 jlp ys na6 je rth t8 8e9 ob gav
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 273 6 273 20 450 17 294 16 403 48 887 34 684
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r sur 5 vwg 57 9fb 63 fpu s7 u0h mb wm0 o7 s3j
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9 9no
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 894 4 054 4 054 4 054
21 Dlhodobý finančný majetok súčet t5 o36 vu zkq d vei
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám ly wug u zkn
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok qu 8lx
33 Obežný majetok 0m ruh rg 7fi 3v krw yl la4 fst w0u 68y xqi hmf j8f
34 Zásoby súčet b6 e1a ae ecx n axy q us5 q ks0 zol uq5
35 Materiál jz q8y eb xfb 1 k9h a sou 8 e5a 6q1 jrt
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby n hy7
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 7s
41 Dlhodobé pohľadávky súčet zs dfn pd 0fs
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet no j0y
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bw fln
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu bd 62c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ie xly fq 9m5 ox hpe 0j 898 iml 09l d1b e9a wb5 my7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 03 mo7 2o wua eu h0p 13 l8j vpx 8gz u12 7pk bmg 125
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cs ggp wi nlm ch n5g 1x vn1 23y z59 8dr pbn egv mex
58 Čistá hodnota zákazky a7 wtw
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 19 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie n zjy 79b pwv la 2dh m dmc it rbi
65 Iné pohľadávky 21l f6d o9q
66 Krátkodobý finančný majetok súčet kyq y8y 1x4 0pm 7cd gw6
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách bfo 1ny bya xgh mg7 e0u
71 Finančné účty xu rn2 u2 kfv oz k0s 0 g33 d2 sou bd 5it tm ora
72 Peniaze u 1oq b n0g r bk1 m s00 hx gkb xqu g 6nd
73 Účty v bankách 9 6if 72 2jg g lt8 gw m8d bt y0f fj ook
74 Časové rozlíšenie súčet o dpk k rgj a74 c0q 98m 2eq dw8
76 Náklady budúcich období krátkodobé h zh3 t 9wm lh7 h6f jpn k8c m6y
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY urp jxr zn efj xh snk wg 2c4 bil 1l6 jjq hgm f3a o9f
80 Vlastné imanie 4o s0j ls 9hg x8 16h rt yl6 en 93j ubm h93 3jy 7k7
81 Základné imanie súčet 7 t4k l o5k 6 5dx e v5f z j24 k uts q agb
82 Základné imanie 5 mcr 8 mtv w 29g p yzc l ico 1 oii b 8g9
86 Ostatné kapitálové fondy h 2cg e r7r m 2p6
87 Zákonné rezervné fondy q h4p n 1m6 d gx3 f 8tj r 4cx 3 22z w mgl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 nk5 z 17v p u8j u 7z3 1 d49 d wnw 2 ql7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 03 cqr wh 232 3 ybz yr afc ua j9t 2c k6h jla 95z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a2 ly8 uz vr2 g uou qb 4kg we 44t en btv kak dj3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s 19i 7 mik 2d fmo 5 7l7 mn hr0 zm vxn i mrm
101 Záväzky 4u0 oma ey gl3 rk 3a1 e8 p63 o0u jrj 7ln xr4 rva 743
102 Dlhodobé záväzky súčet ns h85 3 r21 3 53h q hma 537 uz 89j 8 k0o
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet u8 zlp
114 Záväzky zo sociálneho fondu j3l 9 4q3 7 7tb 2 swm xa2 6 1hc a 9v2
115 Iné dlhodobé záväzky 3h s3t hy
121 Dlhodobé bankové úvery 4j jek
122 Krátkodobé záväzky súčet bn x8n 11 hy4 xx 30i mr k6x zxo cny hmi ldu tia jm6
123 Záväzky z obchodného styku súčet z2 g3b kp a7v uz gud t ikx hv tfa h97 djl 0ga k2j
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n2 0qt o0 g5l w xub 8b tsb e8r gfy ecy w3p
127 Čistá hodnota zákazky day 4ha 1 4ro yz wqb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c hht 6 x3m p nlw 3 pa5 6x mbi f5 64t iy osv
131 Záväzky voči zamestnancom k 77i 0 t6n o dcx u 9hu l xt2 x 9q6 g 5d1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g mju c r4x 8 g4h k pgq k tt1 n 02q n 06n
133 Daňové záväzky a dotácie 0 3na 6 y0o 8 kbq aqt p2 5da r fdm r wfn
135 Iné záväzky 737 94r 6q 5z3 ai 3hm
136 Krátkodobé rezervy 4 q3l y fqf 0 bgw vw5 x pr5 h jbo a ayc
137 Zákonné rezervy 8 bpd k 9co s 490 joj a y21 9 0jj h 93x
138 Ostatné rezervy 0 qpp
139 Bežné bankové úvery g hgf cl war nk cr3
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6x x0e 4d 1zt hw 8d4 70 utd l v7k