IZOKAD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 139 166 90 081 84 873 68 321 623 756 487 979 436 473
2 Neobežný majetok lx ayv 8v fl8 sx vhc 8k vtp mj 76z v2 nkr 3i 6as
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 273 6 273 20 450 17 294 16 403 48 887 34 684
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e 4yd 3 s04 8l xmn 4i nux e7 rbd ax lvm j9 455
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok l zf1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 894 4 054 4 054 4 054
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 1f 5bk 05 jbc 1 djl
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám vw lgz f op4
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok kk bvi
33 Obežný majetok 54 dy5 xf fzs hn v4q wc 4wz qgj 2bm ss1 xlb 8rg wqm
34 Zásoby súčet rq 266 hg tv7 9 a7s z 1jv d gal 3ls nel
35 Materiál ip 3io kd ptc 8 6rz l 20q t 2t4 7fe jik
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby d f2o
40 Poskytnuté preddavky na zásoby o6
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5t ss9 ze 74n
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet c0 49u
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kt 4b2
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu rw a2j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k9 f6u 7z qhf ho 2az 1m 54g 0ji omo 81c iv3 q3i vtt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet th v4u 2t wao lf yxi up e46 4uj i0k hd4 na7 2yq 1kn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ap gjo bb en7 j4 f6m 4w fei vwb up1 8vj x5t 0qo wxn
58 Čistá hodnota zákazky 7p wrk
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 19 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 hv7 loc 90w vw hrm 7 cjf jc 8fw
65 Iné pohľadávky 83v dgm oqr
66 Krátkodobý finančný majetok súčet w41 tb2 4w4 nh8 yw4 aok
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách tob h68 25a hhs mrj 36n
71 Finančné účty qf k56 gt sw5 cx 53y t y3l 48 b5w go 9r4 g0 gad
72 Peniaze c 41h 4 2ho 1 51h y 9x8 am 5be grv f c0n
73 Účty v bankách m 78k ur 0hb 2 d1g my w9x gf 3j9 3d 8wm
74 Časové rozlíšenie súčet f 7j9 s vt1 f0i g34 nnb 1za 115
76 Náklady budúcich období krátkodobé y qzc e kr5 6lo vf3 7pb 4x2 86g
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jow 8ii cj bdp pg y8t z2 1eu 0vq x9a osb 3lo 6rb ux7
80 Vlastné imanie l6 27e w6 b0s 9u oq3 ff 2cq gi rym jj5 1r9 20y 1q5
81 Základné imanie súčet i j6m l 5bg j ebv 2 on1 q 3dy t gvv p 1tr
82 Základné imanie 8 wnc t bj5 8 3iv a 0si g mpw 9 q8o e 74t
86 Ostatné kapitálové fondy 6 jfu i 5ji q t12
87 Zákonné rezervné fondy 2 yjo t u0y w 815 z rmb e p69 b 8xk 6 d1u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 epd w 21h 2 mcs w njc p 73h 1 fph 4 c8k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wn v06 9g ze5 f wjq vv wnp 6f bwk wa afu fde 88m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1i 8hp 3f tqm w bf5 mt f77 gw 0ut om xnt aeu vca
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 ftd m scw dw 354 l 2o6 7n 9gk wo tu7 a 31a
101 Záväzky suz j45 u0 kr2 iz kbw k7 jwn 14z 5ut l0o 8i1 4q5 hvi
102 Dlhodobé záväzky súčet yw hx1 6 2i4 t yzp y 58t e0t i9 ehq 7 rrs
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet hl ixr
114 Záväzky zo sociálneho fondu gd8 1 0mz j 9vp a 7m4 aar 8 rvf 8 jyf
115 Iné dlhodobé záväzky 15 dbu 5p
121 Dlhodobé bankové úvery fy 9w0
122 Krátkodobé záväzky súčet df pwo xm skq 2u gz7 ip sn2 w84 n8d ho3 8un l8r i3h
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3q e2s g8 fwc xc a2n j 52q wf gbh lyp pc6 kqe zzd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i5 vx3 iv 4n8 c na7 ey qfi 4zb i1u cfm 4kt
127 Čistá hodnota zákazky 8cy e2a h mju 6t 5ce
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g frv 1 2bc w 2t3 r bkh 7m 4km mv 69x yv kk5
131 Záväzky voči zamestnancom 2 0jz e nba c 8jr w au1 v wvs f 6g6 7 u9s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w pc8 w fn4 9 p6x 3 vwd w vzn 6 7gv s 6h5
133 Daňové záväzky a dotácie e qa7 u 9l1 2 je8 9mj g8 5l0 0 e81 i o3d
135 Iné záväzky p8a 0ed qh rnq 1m n55
136 Krátkodobé rezervy o bw1 b bml 6 ude xgt j awa w qdr 4 ms0
137 Zákonné rezervy g pci 5 g08 h u17 fgb h d4x x 6m0 9 d21
138 Ostatné rezervy j vka
139 Bežné bankové úvery 8 0ra hf rgs c0 mdq
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4g 8j7 2h xhd x2 5pv q9 1pd j r24