AZINEX, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
1256/V
Dátum vzniku
02.09.2003
Konanie menom spoločnosti
Oprávnený konať v mene spoločnosti a robiť právne úkony zaväzujúce spoločnosť, má predseda predstavenstva a ostatní členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením predseda alebo člen predstavenstva.
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností (od 2.9.2003)
 • prenájom stavebných strojov a zariadení (od 2.9.2003)
 • prenájom dopravných zariadení, áut (od 2.9.2003)
 • veľkoobchodný a maloobchodný nákup a predaj v rozsahu voľných živností (od 2.9.2003)
 • mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (od 2.9.2003)
 • výroba jednoduchých kovových výrobkov (od 2.9.2003)
 • výroba drobných kovových obalov (od 2.9.2003)
 • výroba drôteného tovaru (od 2.9.2003)
 • výroba skrutiek, klincov, reťazí a pružín (od 2.9.2003)
 • výroba predvalkov, plechu, drôtu, profilov a iné hutnícke spracovanie surového železa a ocele (od 2.9.2003)
 • ťahanie za studena (od 2.9.2003)
 • valcovanie za studena tenkých pásov (od 2.9.2003)
 • tvarovanie za studena (od 2.9.2003)
 • výroba tovaru z plastov (od 2.9.2003)
 • rozmnožovanie náhradných nosičov (od 2.9.2003)
 • výroba čalúnených výrobkov (od 2.9.2003)
 • predaj na trhoch (od 2.9.2003)
 • baliace činnosti (od 2.9.2003)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 2.9.2003)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 2.9.2003)
 • predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 2.9.2003)
 • reklamná činnosť a propagačná činnosť (od 2.9.2003)
 • výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení (od 2.9.2003)
 • výroba kovových prefabrikátov pre stavby (od 2.9.2003)
 • kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia (od 2.9.2003)
 • výroba strojov pre všeobecné účely (od 2.9.2003)
 • výroba produktov z betónu a cementu (od 2.9.2003)
 • podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom (od 2.9.2003)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 2.9.2003)
 • skladovanie a uskladňovanie (od 2.9.2003)
 • prenájom nehnuteľností bytových a nebytových s poskytovaním aj iných ako základných služieb (od 2.9.2003)
 • pranie prádla (od 2.9.2003)
 • žehlenie (od 2.9.2003)
 • správa budov a sprostredkovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 2.9.2003)
 • vedenie účtovníctva (od 2.9.2003)
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 2.9.2003)
 • upratovacie práce (od 2.9.2003)
 • prevádzkovanie nevýherných hracích automatov (od 2.9.2003)
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 2.9.2003)
 • prevádzka športových zariadení (od 2.9.2003)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu - fitnes, sauny, solária, vírivky (od 2.9.2003)
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 2.9.2003)
 • prevádzkovanie parkovísk (od 2.9.2003)
 • poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň (od 2.9.2003)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 2.9.2003)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 2.9.2003)
 • služby s mechanizmami (od 2.9.2003)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 320,00 €
 • Počet: 15
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 19.08.2009
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 444/2003 Nz 45768/2003 zo dňa 10.6.2003 podľa §154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Výročná správa za rok 2023
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Notárska zápisnica, listina prítomných.asice
 • Úplné znenie stanov.asice
 • Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
 • Podpisový vzor 2.asice
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 30.06
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Výročná správa + správa nezávislého audítora + dodatok ku správe audítora + účtovná závierka + vyhlásenie 2012
 • Výročná správa + správa nezávislého audítora + dodatok ku správe audítora + účtovná závierka + vyhlásenie 2011, správa audítora, vyhlásenie
 • Zápisnica zo zasadnutia MVZ
 • Notárska zápisnica č. N 55/2013, Nz 4957/2013, NCRIs 5089/2013 osvedčenie o priebehu a výsledku zasadnutia MVZ
 • Výročná správa, správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, správa nezávislého audítora, účtovná závierka, vyhlásenie 2010
 • Výročná správa 2009, vyhlásenie
 • Správa nezávislého audítora 2009
 • Stanovy akciovej spoločnosti
 • Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty cenných papierov
 • Vyhlásenie
 • Výročná správa za rok 2008
 • Správa audítora k účtovnej závierke 2008
 • Výročná správa, informácia o súlade výročnej správa, správa audítora k účtovnej závierke, účtovná závierka 2006
 • Správa audítora k účtovnej závierke 2006
 • Výročná správa 2007
 • Správa audítora k účtovnej závierke 2007
 • Zápisnica z RVZ
 • Výročná správa + informácia o súlade výročnej správy 2004
 • Výročná správa + správa audítora k účtovnej závierke + účtovná závierka 2005
 • Správa audítora k účtovnej závierke 2004
 • Prehlásenie (podpisový vzor): Anna Olejníková - člen predstavenstva
 • Zápisnica zo zasadnutia RVZ
 • Účtovná závierka + správa nezávislého audítora k 31.12.2003
 • Prehlásenie (podpisový vzor): Marián Kapusta, Alžebeta Kapustová, Ing. Danica Radvancová, Alžebeta Šteinerová, Šimon Šteiner, Mária Kapustová
 • Notárska zápisnica N 444/2003, Nz 45768/2003 zakladateľská zmluva zo dňa 10.6.2003
Dátum aktualizácie
09.04.2024
Domény