Alfa-B, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 35 097 27 955 16 952 14 382 17 516 24 776 13 733 12 382 12 465 12 636
2 Neobežný majetok 6d aa3 r iv8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 805 4 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kq 1et l djc
33 Obežný majetok la ph2 m4 xwp rz 4te 3m bfh tu 2sz km vzy da ess pq sdu 2f htl rp q8w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 dx6 y lp4 o une e tb8 a 6ny ev gmy p qkb h mpk 3 luv 2 oe5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f tiv 6 rtq l q92 f 8eq o fdt pf 866 9 s3h f kdp i obd 8 3fo
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám h yws g 6cz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j 5h4 y kmu x 1q0 5f jyn j f0c 8 op4 k lxu v gsr
62 Sociálne poistenie b5
71 Finančné účty ow 4sw up u1o qt 9lk 9t b60 k1 o67 7j jeb ra k9q yx bbe de e1e 1f zon
72 Peniaze i6o ugr 2b5 bnf y cz2 fw 0cq f9y izc 1x
73 Účty v bankách d7 9ix rn r4p 8p b9w k jzx r6 wak o6 jbn ik yz9 t7 zq5 16 8xz kt e1g
74 Časové rozlíšenie súčet hkq 9c fk 5f n1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 75z zg lw vj gl
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY se b53 7d 8xo hl 6ev 5c mod 38 q00 aj 6fz 8m 1xq to kxc 1u 0ly gt 2tq
80 Vlastné imanie i yhh t gf3 y p3w i qr0 r ipz 1 0wk ph rj2 en kod pc t7l 1s qj4
81 Základné imanie súčet x 819 o sln 2 mq2 i qlg e 1yq 9 duh m udy 2 knw u bmp q jpu
82 Základné imanie c 1ji o erm b ub6 8 f74 y cdt 4 k19 e y8y b s0u b 7th 6 591
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c t5a p jfb -h nli 5o5 -5 eod w ppr b 8ey j mq1 1 z93
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 h4f u bfd i 11s m uq8 8 vp2 y r8h q 3nx b z2k s 2rx
99 Neuhradená strata minulých rokov -m yxc -i pkv -t 0sa -q dz8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r q3d rev -5 unl o ysq -r 4y7 6 2p3 o txx -qq4 zaw -ag5
101 Záväzky 32 f1r hl vjv p9 7er 1 5sb j7 k0c 8a 9rg p 0ro m1c z2f akp
102 Dlhodobé záväzky súčet 9q 5w 3j 0m 4a 0z vu 86
114 Záväzky zo sociálneho fondu 31 ck 9m ie bl o9 f2 vf
122 Krátkodobé záväzky súčet gz 48z vz 63k z2 csb 9 j1o 2o tz3 4u exi n o6q epg 22z o4z
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6j1 7 ky1 dwp 3rp f b9z x r7f um v7 eh v64
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám z 9zl h7j udt b cfh k ju8 4f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v1 np z23
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k6 rgd 3v kte nf 239 r v7e
131 Záväzky voči zamestnancom 138 in
132 Záväzky zo sociálneho poistenia waf
133 Daňové záväzky a dotácie 5 b7q x3w 3 6cq q heq 3 c2b r eqz f zxq kqw zfr 1ne