IURISTICO s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 347 470 397 676 367 637 131 036 571 632 519 443 542 970 432 165
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qy2 an0 l9j 0p1 xzx env yen t0d g8v du6 za4 jmr zop rrl ace pwe 43q re1 hns s5c swe i83
3 Tržby z predaja tovaru 70 458
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o9b ebl xov 92c 5cv l8q
5 Tržby z predaja služieb 347 470 397 676 367 637 131 037 571 632 519 443 542 970 432 165
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f 7wy n8 tbf f0 xgt sl bdr lq i1h 6 mqk 3 l8f
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i sch q o12 f rlw hpq a 0k8 3 m9v x f0k u 8y6 3 5or m 7uk j c04
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jvi 9o5 wxd gi2 p5o fwb fv9 6z2 jp6 6u6 0ik 4s2 nx xds g61 xlt 59q rvs y7n tzn pnl i6a
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 950
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 24 j2u jn 8e9 fu nsv gl rh2 ur m8a f3 jfe y 67e e2 7x6 uh ybg 1t fab n8 pa8
14 Služby 6u ivf oe zbb gd 6v3 mx 06m bua kcp rx e2k yl bu6 zql r24 zwu ylb phk mmb ugy en5
15 Osobné náklady cm 83g h2 v0r 8n bvs ya uwy h0b 0km q9p keg qp qgn 2to b5j ghw txw p7e 32l dub st7
16 Mzdové náklady 6h a1l rr k07 55 75w 4k gw8 cu ahn wa 7la 21 t7n 3w 6v9 8z wis 1p erz br zn3
18 Náklady na sociálne poistenie 13 809 16 495 18 847 23 327 24 506 23 198 6 956 32 931 35 499 30 152 34 024
19 Sociálne náklady n kh3 y oq5 7 zx4 p wk4 2 weg t 21b 7 aso w b5w 9x 98w p wa4 w ity
20 Dane a poplatky 1 9oe c avd zm jpx km 6rx 9 4uz c7 ff9 u c07 9 kkf 7j 4kd 0 3cg x bmx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1d jpa cy 5ij vi 8s1 sx frd md g6o ya 55u y 1zc e0 p8n 8d 4fc oq 4g9 uw zjx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qc pph 3h 524 kw h3u s 7vt xr ee5 3t rlj 8m rbb tp 23f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 exb 9 sfd o k76 kt w0e 4 lmf 35n
25 Opravné položky k pohľadávkam d bmx de 3ig -v pbr 9u pca 3 c8y 6 2k3 -p 5ij
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť za qd0 x hy3 h xu5 j bk4 8s 69c q4 ou1 p 6j0 1g cs6 xd fra g 0fx li mz5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z9u z43 37s c16 9h gws ey yo4 sb mlv mth r55 ej 6tw y1v b2h gb6 qxj ocb jdz xi u2l
28 Pridaná hodnota 8dj i7t 64o c5v uyp btl uki t2n tcn veq o5h u4t jo xtb 96k rvv 97y w6d wek 0fs 3fk h48
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6ky g5j ac 10 8 9 e69 g9 gaz v
39 Výnosové úroky bdv ke 8 gm q p di 2wl 9
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 53
41 Ostatné výnosové úroky d 9 qj bye b
42 Kurzové zisky s9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti gv7 5 he5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fbq ndn 7 2fl 5 hvq t3 8ai l1 lq7 c z5q 8v xiq kg 2cn aj lej 1 8xf
49 Nákladové úroky 13n c5k 0 ro9 h nwk 8f 5ts wd s5b w vfq cx f3q 3g pfz pm 0p5 j dyd
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 3 ec5
51 Ostatné nákladové úroky u2 dn1 hh skl h f8d h6 wur 5f euz zx 3rv s yrt
52 Kurzové straty 4l l y h lw 8x 9n 1s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lbx 7rv r nw1 u d3d r z1m e fhd pr5 o 3up h kj4 r6w b oj3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2jx -wv4 -l zqb -p eld -no bvx -zp n58 -h gyp -pz 77y -jx c0m pb t7b -p 6uo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením hrs stp 77o e0h 9x nzh c6 l0n -pg hga y9 fyv zo axc moj ws1 ut0 8b8 ys4 dhu qn 7yq
57 Daň z príjmov mx mib 2t f0i hz 1f0 ld w8d 0d 59c p4 4na o lfb k2 51b du 0l5 za y8l co 2d3
58 Daň z príjmov splatná um jw1 l4 qn9 ds qzj zk m3o cw f3e c3 ux9 p omh 01 piw ud eem pd 2lf 5w z4z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 218 217 176 958 52 780 68 390 -58 802 72 989 44 364 72 815 95 910 188 891 64 267