a - BODKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 79 765 78 716 17 300 17 300 41 41
2 Neobežný majetok p ck5 0 ncr v x0r 8 f1d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 099 2 099 2 099 2 099
12 Pozemky q ht6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n fcf 0 rzy o ve7 b kpq
15 Pestovateľské celky trvalých porastov k ilg
33 Obežný majetok 0i 9vm yj icx xz gho ff k9a is hz
34 Zásoby súčet ar 8vh nh jr2
35 Materiál 4v 115
39 Tovar 8t hya dw 23b
41 Dlhodobé pohľadávky súčet l2 lge
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rb shn y7 2vi nm zz8 wc wh2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8u 26v iz noq 6b ib6 rh g0m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku iw fi1 lu 6ir nq hjc 5b xjt
58 Čistá hodnota zákazky qa f1m
71 Finančné účty g f6d f d6j 6j r4 0f gn
72 Peniaze t bdi e pdo a9 55 mj 9a
73 Účty v bankách cs
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d1 ago lb 64n lm dpv tf 73o li l3
80 Vlastné imanie -kk qp4 -j7 h4l -3t e0n -9e 4qr -gq hrl -oe kjl -ft fil -zo 1jb
81 Základné imanie súčet c yyv j n2a i r97 g 1yh y 0gm 5 u2e r ajk 7 k7v
82 Základné imanie 7 edz k fxm z usv w qq4 9 4t2 0 idc 8 hcw 3 ch9
87 Zákonné rezervné fondy 7 d s i 3 r 4 z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u z k z 5 u 5 0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sw 42y -do nhf -6v ss1 -na a37 -jg 40i -sy x3f -bb nnq -jd g70
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f79 p2i tzs nth 84z kp7 ekq uiq
99 Neuhradená strata minulých rokov -er djw -nj 8ic -1x r40 -kf d7k -sd 0q1 -61 sq8 -gn 4p4 4l g9q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n9o -xtk -m8 iwz -63 9jh
101 Záväzky w2 fps rk sk8 bu cju ao fr0 en rqz ws 9si r1 so9 0g wbw
102 Dlhodobé záväzky súčet syu oam 7hw xwf
122 Krátkodobé záväzky súčet v7 xju 7o en3 n9 yib 0m 1wm wk u8t ad aew da xww j9 nvw
123 Záväzky z obchodného styku súčet e2 kiz 6d dgm tr 3qz g2 nmq 0i q3o 5t 0ua px v91 3e 3ms
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 42 rk1 bz pgi px kct r2 lmy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9m z30 c3 e20 nw rap le c5u 1d btp fb c42 e9 zty wu 4ly
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 8yw s 1bb q uym h zb8 v joz i iam e ilt v m1m
133 Daňové záväzky a dotácie -a md7 -h 5ta -h xwf -l 5ct