a - BODKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 79 765 78 716 17 300 17 300 41 41
2 Neobežný majetok 8 13o j 6jw n 1kt r 8cr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 099 2 099 2 099 2 099
12 Pozemky l 2yh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w 7sd 0 74h t igy d za4
15 Pestovateľské celky trvalých porastov w pxm
33 Obežný majetok f7 guv ic v0i fs u6b ti gt6 ea gr
34 Zásoby súčet 2u qnc 16 x7t
35 Materiál wu c32
39 Tovar kr zxp eb vjr
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 35 fwr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qk x8c us 15c 91 hwv g7 z9b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cd vl5 ga 85t aq g4e dh fss
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c1 4jm s2 dak d5 mra 52 qfl
58 Čistá hodnota zákazky gf 846
71 Finančné účty x dim a bc0 i1 ww 24 8u
72 Peniaze x jpk m px7 7n c3 40 bq
73 Účty v bankách vi
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jw ibx fs o8l eh 9yg cg ji8 b6 iq
80 Vlastné imanie -4f p1u -j4 eck -jj zwn -8f gkl -n2 6mq -fn fvx -o2 1aa -3r mnl
81 Základné imanie súčet d jps u t7f y xoc 3 q9f 0 sm8 4 0q1 c o6o u 6zq
82 Základné imanie 0 cb6 n qex 7 zdm m pff k ak2 p 4qv 6 tbr d u8k
87 Zákonné rezervné fondy z b u t h 8 b o
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p d 4 7 n m j 5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -48 z1f -sz lfh -sa tuq -un dmv -ie odf -1j lz1 -4m z76 -24 w2v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fea f7q 32f nl3 y40 13i euu yxc
99 Neuhradená strata minulých rokov -pm m91 -p7 uba -qr kf2 -pc ic4 -va s8h -w5 9v1 -h3 w16 k5 nmn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kwl -wep -ba y47 -f4 8mv
101 Záväzky xs nj2 vi qnr xb miq 4j f6t 0d sy7 p0 a8f 9w 9h0 4m t06
102 Dlhodobé záväzky súčet atm 3py 39l s2y
122 Krátkodobé záväzky súčet bv r8c 63 s0h vf q3y ph vtl 5v rqt 58 1h5 ci 58i fj ztd
123 Záväzky z obchodného styku súčet ij 8v6 68 qks hu 6ux al jp2 7i dk3 px pil oc 7tt ql 1ca
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p7 ru8 ig p0v ru 1wi 8i a4c
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nh 24x 27 69h u7 kzz gl bym 8l 2rf ft gtq hq h89 0f 45h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u i7e y iim h mix n x93 u 91o 5 zzj 4 owc 9 lh7
133 Daňové záväzky a dotácie -g acm -h gth -5 gcu -f q8l