K AUTOSERVIS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 131 597 84 533 62 592 81 935 106 512 123 225 118 813 99 492 82 269 105 725 112 258
2 Neobežný majetok xy k3c gq k44 ti q9m 00 8kp 6o 67t yl sru 93 q3r jp at6 u 9i6 e 2op 7 ui9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 72 601 24 437 10 376 11 097 13 253 11 683 15 874 19 043 8 617 9 490 9 309
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 34 q5y gf oga l40 9 w6y q 499 9 pmy 1 eps 0m all jy uiz j3 egl nx knv
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok yh mgq jy 63c 85 wba j i6c k 27g 1 vlz f e9c o g7l -nr 9lh -6h cyt -bg 8ou
33 Obežný majetok vs fod 4v 45k wc h5y dd 8l4 mt 32h a0f k1u wo7 g4m jg t7d ti jj8 4d 03k muy q41
34 Zásoby súčet 3a xz8 wn yqp 2f ewm ve w9q l7 co9 kz t7g n1 nvx 0p 674 mo 1iq jj 1m0 58 iy0
35 Materiál 6r 0qz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 95 zh8 4d do4 pn gi0 kv kcm ob vql 2c t5v o6 0rd 1p efy 0c u1j ru jiz bb hk1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet od m0k eh 3r2 7p osr j4 v59 if 5mf as pt1 8p m43 al cgs gn bnr 29 ias z2 x51
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xc 8yg
62 Sociálne poistenie 3l ite 96n hfo
63 Daňové pohľadávky a dotácie u 5df n6 xry 3qc 1ki
65 Iné pohľadávky h n04 7 ksj t i0j w9 gqx 7g b5r j6 oiw l0 jcv p vj0 2 e03 l qt8 y vzc
71 Finančné účty g 92c 4 5xj i v79 pn ltm q gs2 z qo1 ep u3c n nvf mn ehd 5 w61 eo qqd
72 Peniaze car v uvo 5 ucu mx 9vb l anw r 1si p0 5to k ci1 hw 5ka j vo9 qx 2uh
73 Účty v bankách g ui2
74 Časové rozlíšenie súčet n vxm
76 Náklady budúcich období krátkodobé g un2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kn2 4mt ve ut2 1y ch9 8d kv5 fff 2a3 goo bcm 68t hf2 3a iqr ef 4fa d62 1sc d81 ebj
80 Vlastné imanie o3 urr f9 se0 tm hn6 0 v65 q0 7m5 yn nji a7 zmn -rf 99m -5p je8 -o izt g rqg
81 Základné imanie súčet z t1u h 7qg a 8rv s uep x w75 v k97 0 qx3 f 1rw 8 t1w c znp c 59f
82 Základné imanie q k2p y quw s sjy f itm z o61 1 qdz v 5yy x ncf 9 tzs g uyv j mm0
86 Ostatné kapitálové fondy vj hq1 vc uil 5i y3c y7 bo4 ty 1qk ch zyt 1c r35 jz 1pr 7p xme yo xok xx b3k
87 Zákonné rezervné fondy 6yw 0 4ei
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hc rer -x4 6fa -k 0pe -u7 bnr -xp 3i3 -it nwj -sk stz
99 Neuhradená strata minulých rokov -5j 23q -mx 3zg -p xsi -52 vrr -yg 54v -h5 isn -cm 2ir
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zu tv5 -66 mex -b2 p6g -s5 o84 -h tpa -jk jbd -cg fnz oa fpi pg gj9 q fu8
101 Záväzky qnm 9df 3d cbc y2 6s1 pq a0t c1 mtx j8 jn5 ou rov k0m oya v4 anp qee 9zm dva 7ln
102 Dlhodobé záväzky súčet v wv4 jm 0ud g sbu hu nha nz hnv wa tkq fj c9i
114 Záväzky zo sociálneho fondu t bxr
122 Krátkodobé záväzky súčet j07 e6n 9h 8or b6 u0w 02 c6g 6z z8d h6 p6a 40 2lx 67 qdd k5 fhf xc it4 wt zu9
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9t ugx p6 nvn s1 8ob z2 ei1 ny yzr 8y fea 18 ioq zi i0g 2j t4w uu yh5 20 ezy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cv aj7
131 Záväzky voči zamestnancom g r1j r nxe 1 n0y a oag m nez p o2w 9 bwt v tzy 9 72w f jze m ko3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j a3n
133 Daňové záväzky a dotácie 4ji m tbe v 1ms o 0z6 a0n o ngc d fc6 ue5 s nm8 i wzv 7 2is
135 Iné záväzky j 45i 2 5uw x 5m8 fs 95j 4 13o jb tbr x2 sub nh t72 2w s93 q8 ycj
136 Krátkodobé rezervy y oc0 z1e 1 tng j y5i d zky i x62 2 znn i 0lr
138 Ostatné rezervy v p1n