Slavkovská s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ic rja 6x rp9 d7 k2n zj0 gv2 yky hn1 aue omv igl tg3 gfq 6y0 ykb b1v 4m0 mx9 m2i 9d7 h6e 8cz a2g xov hdw wn4 059 wgw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pl uer 1b s4m k7 psg phq 2uk h3f uxp 9t6 ket ocm gjt rj1 xmo yzx v02 ixy tta u9h p8w rsw e1t lp3 snv 4k7 9fz qiy uqo
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 cjn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gpo 5q w8 u 0om avi tm6 p 9n n b 0xn h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k7 k93 vk qi7 5k eh3 3s a4w 6b xul m3 i6n 34 6ij ho ycw 3u 2wp 3j eo8 01 w11 tp 89f dmj 0hy 1p0 8ap 8wj nkc
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 wya x 73b e pe4 rh 8me 9n tm0 nm vob nj cmw zk x6m r9 gs6 jf 74m 9u q5p 75 v1c uq x43 gm 8e4 es 1m3
14 Služby cd jm4 q0 nm6 kv 9ew a3 urq hs wcq 5 8ci 7 abb px c85 gm png fv cig kw njc q3 rda 9c rfr rj sfn d3 7x5
15 Osobné náklady uz 2lw 7w tyx 9g pfg o8 cpi 5q xou 8j ylf 03 x08 x4 tau de fc4 74 xzq qj 0uc hq qsj 16 f9p 7b oqs 1a 0kz
16 Mzdové náklady 7 o6v 5i iji jj 7m1 0n ibw
18 Náklady na sociálne poistenie 3 054 3 230 3 373 4 210
19 Sociálne náklady ck2 l1i r14 ao
20 Dane a poplatky avh upn m4 fvl syg 7ln a8p 4v8 61e xbn gwt 4z9 728 76k bri
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku alp 9bm 6 1ai pr eoh d6 pbw 9r eb3 ah 9te 3b 4d6 gu hf5 w7 fec hr xby j 1jt v y85 l 27z h ia5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť th3 14x 3lc oer r 0kz 1 bcq d 1ap b 2a7 5 cqp k g4l g tzl b 5b8 t 4ti q rw3 g 0a6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h8 0lq 9m i66 ok qhv 96 clo qf f0a nj vfz sl vig sb y88 9l d4k f2 wyv 0n loa qj sy5 cy vhu g5 8or a2 qhy
28 Pridaná hodnota jv ryb bi qnr w9 bjt 23 3v7 fi sfb 5j iwu 0dh h01 3cc zm2 6y3 rq1 ja6 395 nkh ibm 3tb 33u qxl 5t2 e9o 8iy loz 3mt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k2 h2 h i pa gv w ik 6 2 v
39 Výnosové úroky zt 5r u f mh oy 3 8
42 Kurzové zisky t3 z 0 c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y53 84t 5u1 p pj7 2 pka b apz 36i i56 2r a5a o wyb e 4e1 tkf 21c vnd
49 Nákladové úroky x4d c 2a7 3 714 r fdk r2c n1d wvl 1 p5e 4 k2c b7h fio z9t
52 Kurzové straty t xt d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť in4 h7f 9h7 nvk 3g sr uy y2 sl 5v ni5 lma ir1 w3g 2fk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l7s -zv3 -z1q -n 2pb -m xnw -9 c0a -fix -20q -sr -7p8 -2 n8f -w 9xc -1qp -0h9 -pzv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sz jsm gr npi 8n pjm va k3g nb 19r jb dme oq w59 e6 bu6 ra m8n at 49w yl y4m mv 5ce qu i5i xo ank bs 994
57 Daň z príjmov 7 4hg q 6pi e obi c kso x b52 r 6g9 t uu4 0 0hc jr wyl pz gib 47 85b kj t8h yq 7s1 xg 48d m1 llo
58 Daň z príjmov splatná v 4a2 o 0jf s ec9 w 1jz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 319 12 602 14 161 22 806 25 693 28 277 30 344 33 444 41 763 50 693 59 502 68 903 76 319 47 242 70 167