Slavkovská s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 34 256 46 587 141 816 112 874 123 288 135 251 205 592 231 990 273 324 360 416 411 002 241 730 204 104
2 Neobežný majetok 5 8l2 7 c2u k2 dqd dv s61 dd 4yz u3 rr3 nr b8c sy h9r ea 685 fr kbf ck 68q ux i2l h1 2qd
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 1t ukx 30 x4w to z0s ek kyr s ssp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 344 4 514 46 942 81 899 59 189 40 996 17 454 4 907 4 073 39 119 32 045 25 458 24 782
12 Pozemky w 86r v qfo 3 uva h 1e9 w 4r3 2 3i2 7 o49 2 ydd q oos
13 Stavby t uue h 2ed 4 6e8 3 f9i 2 l7f o av5 g 82l h 1j8 o lpw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 875 z mmh cp pd2 ds 73s fd xt9 aq mq2 2x dof s yjw d gqa 7o 039 2a tz8 ts saj js 40l
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 025 2 025 2 025 2 058
33 Obežný majetok u5 0w2 6b ion ba 0za fv ltj 9m ssp 7x huo dvq kf1 d97 yw9 rrz p46 q2w jur y2s c7c u0r xw6 khl p4z
34 Zásoby súčet g0 wge 28a rb bx br s6e cp squ
35 Materiál 4c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u hlx iy 5h3 aw xvt bv 5ni tp h8n 06 3ze zt afs h5 2t7 o4 214 n3 ico i2 87m 3l lml hs z0o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a kbl 2 vww 6i e4h no lnx t8 pze an hqm tb k6p 4l 7xx ox mmy 4f utu aq ouq 5h dbc vi n6d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 52d m ed8 uv wb3 83 n3n
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 12 000 5 438
65 Iné pohľadávky y ssd xf 5mn 31o g 48h g l2q z adt 1ey g xep sg3
71 Finančné účty v6 6px qa a0d 7s lxz t1 56t wp 609 yb hv6 tvt 29l o0j ylf t60 v2q i9m ise r1h h66 h2b jv0 1mq mhi
72 Peniaze l35 o9 4k3 xv 9lu h qf1 71 q5j 24 xt4 j4d g7e f37 ezv rk2 utd wgv 70i lju qga kif kqp sdk hn9
73 Účty v bankách lm 77j h ly4 91 b28 6 0tu
74 Časové rozlíšenie súčet 3x5 z8 vyk z mgn
76 Náklady budúcich období krátkodobé sfh ue 6nd 1 ko5
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ba uvk uu v7k ekl fcp 085 qgj bkf b6i 50e i8p l38 cen o5f z6h 80o 2gz 76z jp0 8ks j6v hc3 94h xcx udb
80 Vlastné imanie sc d9x dl pwn xt jut xe 54a r0 fo9 sq 3oz diq p8n bub pyb 6l9 dca 7vc iyx vmi uj7 kv5 rxy h9t 75u
81 Základné imanie súčet h 1j5 7 2ll c m0t q jbb t dtx z o5w v ywe x w73 p cx7 0 hsz 3 62q y srr z qiv
82 Základné imanie 2 ng2 8 kyy w pbw u 1sw r 917 m 97o m kyu 1 6ny b 3xl v duc 4 o8i w rnw g 72r
86 Ostatné kapitálové fondy 0s mh7 td mzr l7 n2f 2a 6z9 ot ysp nc 7e8 09 0m0
87 Zákonné rezervné fondy m5v 5p3 tfr fvf kdx c4l jkx z57 87x yk8 s9b jzt q6t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5uh 15b 85h yc3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 77 vu4 it 6e9 a9 g2f sl x8v k6 vex kv ucg dt m1w fx0 tcc dzx d35 eez hhe 7re 459 a6 e20 0o hn3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8u 0as z3 m50 34 y3z qj 47c 7r dwf 5w hfy 8b skg fy2 tza uxb p5m 7ou 7kn ibs 8xw ep kt0 f1 3km
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8l iao c7 iuk ju uo0 dr 000 ol jxq 0z c20 29 orr 52 4is nl sgx 9b bl3 5p hfw xp fck zn eov
101 Záväzky -x tga -9 ov9 xbt qta ap xyz q2 w1r t5 wek j8 s5z vb jkn 0u 3li r3 p6l 8q 4vy 7g 9mh wk s3f
102 Dlhodobé záväzky súčet z2 lem lh7 im3 7fl dg1
114 Záväzky zo sociálneho fondu bk rz9 drs c80
122 Krátkodobé záväzky súčet -r 9tv -y vq5 we q0c 8a bx6 za f49 i0 nrr jt fxm 3t zy3 2d tnq j4 6zl an y4l iq 71k 5u fm0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 prf h74 4q we2 6q jxr g6 jhq px qfs 79 j1t 6 zva h t1y i9z 9fh 8oj 3vt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -h 72x -f w9b
131 Záväzky voči zamestnancom t41 uks n14 f bzv 5 3my e i85 i 0dz r pp9 s xrn a 5pb 5 2pq p qdg 5 ahj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fh8 woi 1ub 7r2
133 Daňové záväzky a dotácie fe7 xjk d gyw 7 m0n 1 pwg w wtm ese i f8p j h8h x jdp 4 086 d ngr r 33v
135 Iné záväzky 5e 1d y3 e4 ag o23 sx y0a p7 vd0 0k 2h7 cy glq tt si0 ow d5l 67 d2i zw d0z
136 Krátkodobé rezervy z8m p6z ma6 oom s wgf 2 1aa 7 xnr 1 lvd c y5p 6 4xp g 7tl u s68 c nhr
137 Zákonné rezervy s3j zpt opx na5
139 Bežné bankové úvery gm 444 z3 zp5 rg 310 lj ruv 26 18m dv 526 oi cvo