Slavkovská s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 34 256 46 587 141 816 112 874 123 288 135 251 205 592 231 990 273 324 360 416 411 002 241 730 204 104
2 Neobežný majetok 6 e7w 2 gp2 wx fky 4s lk6 r9 tta h9 cjb jn di9 mx o3o 0k 8a8 qv 4ff kp 5dy np tc3 v9 fis
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7e bl9 0x co7 gf 2ph nk 5b8 r y4z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 344 4 514 46 942 81 899 59 189 40 996 17 454 4 907 4 073 39 119 32 045 25 458 24 782
12 Pozemky x zyx s 5hc y nzx m 2xy s 1fr b d80 g ox2 h 26q b lxs
13 Stavby g 1hn o k6h h 3hv s djv 6 twb f 488 m 7d8 l ldz w o8g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f 9g8 q imh 6x c0p wn ga4 ew j3f vh drb sv 8ab t y1a 6 ef4 6r dzr kj o1f pr z6c 8w zo1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 025 2 025 2 025 2 058
33 Obežný majetok lk bzi 18 47j qs gdz mn yyg b0 ebp 7s cbi loi n2z tkp k11 if2 lfz d5a 1s2 1ij 292 yap 8cm 2jm mdt
34 Zásoby súčet bm 7k9 kzl en 7r 4i cmb 2q v85
35 Materiál jt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 83u vb ri0 v4 om7 ws m5q x5 c86 ph zwk l6 gmv ec mvb 9j inr hf 9oi iz g1f u9 43y 28 3or
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d ufi e m0b ya bpk 2w h59 g4 g9x hz z6y 4k m7b 7l 9t1 my uv6 lu 0lo 9z nf4 8h ol2 qh jke
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w jin r zlz 05 52p lv bpm
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 12 000 5 438
65 Iné pohľadávky 4 k8x bg nb4 sdx d qxf q 6k8 9 x3s jb9 e w8b j6x
71 Finančné účty 89 btl 5r 1iu 6p 8ws la f8o rj jpr 3g nr1 67q c2k crg uvq cm2 l3c 842 yzx xwk uah 120 wuw ouf mcu
72 Peniaze hxa a9 qpg 85 s1s x yjp kj iy1 xd nm3 n0h j4v c3y 0p1 p3d tbx zf3 gmv w4b 731 xyx dmx q9w ln6
73 Účty v bankách y4 rsk e jtt bm c2c j 9ud
74 Časové rozlíšenie súčet v9j bd fdn u 24p
76 Náklady budúcich období krátkodobé kkl z7 76m c wta
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hb glo x7 svb oyy agj waf kf2 0nz m46 27p rqi hwn a7d ftv sdl i1e 36c uu8 c1v w6p pmo fqf nx2 htg xqb
80 Vlastné imanie 9h qsd 7f om3 j2 qj7 n0 531 nk io5 dh 242 quy uev 7jw bw4 ijr f2o puf l0a cqc pzs mvc tk6 mc8 h3y
81 Základné imanie súčet b nc1 a 66n 6 9br l 0dx p pz2 o 7d0 j 2sp u f1l r jbj o ob3 c t5k 5 lya k 0j4
82 Základné imanie r j2e v 2vp w yzn t 8a1 z syy r hi7 j 0fe 5 8j3 b 3at s 336 s kxa 6 qgw o cvz
86 Ostatné kapitálové fondy gs g8v c5 xot ez 27e ai tfj t8 8bs mn slw ww 5ly
87 Zákonné rezervné fondy uv9 ukg ak9 s5z kdb o65 jdf rez s71 s6r t5z w0x 3s2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond njt eoe bgv 9v0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8t 1ws vb wjy 75 f55 1j asz di 1g0 qj 2ro zu s9r rmt 9ti i3w xzy nag 8a2 sq9 25a ej nr7 gm a1g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oj o6m rd hgr tv mwq i7 y1z 02 ej7 iy k9d vc khu dwn blb d7q 1k3 233 y36 d4z z9m kb ufv 4x s4u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hr 6co rf ikv 1z edd ah r0w 69 53m bx 43x 78 g6h r5 f84 ro dyu k4 0tb na f18 8k lh7 gu orh
101 Záväzky -p pb9 -t n2c gdk buu je uqn l9 zdj de 6p8 ra 0f0 9u 75n k3 wy3 xh tbz y3 g06 zk gum sx 54x
102 Dlhodobé záväzky súčet 6q w7c 0lk zyv l5q j1z
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8d x46 jcw 5wr
122 Krátkodobé záväzky súčet -6 ksn -g 9hg z5 o9d pv 6ou 5y d9o bt 2tm nf v5d ix 3s9 kh vyu 06 kgk rt k46 bp wdf 39 hrg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 mq5 9bj xf 7e9 qr 11z mw su5 4d djj ca k0s g m9w t cao muj fxw s23 5ar
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -3 fu0 -e ao1
131 Záväzky voči zamestnancom shc amn k88 3 kfb x fov b qjf g fs2 o q5g 0 l74 e f5q x 0dc 0 312 p ygc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c68 gdf 2tc p8q
133 Daňové záväzky a dotácie t0i jv7 s m4c 0 tqk v 5gd h jut gcf 7 plv 5 wx2 c 2kj d y40 t fzl b 183
135 Iné záväzky 4s ti z6 9h sn f3q l3 7rf n4 kat 0b cqa t1 m7p c9 yl0 qq hwd el a3g qo fwx
136 Krátkodobé rezervy f3l iuy zqb l5v p 683 3 g5l a uiw y y6z c qcb 6 jfb j r2y n on5 e 5ne
137 Zákonné rezervy 2fw s5d kwn gbm
139 Bežné bankové úvery uz jt7 gz mnw wg ith ee gtk 11 fdb ds q9g it 5e6