Slavkovská s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 34 256 46 587 141 816 112 874 123 288 135 251 205 592 231 990 273 324 360 416 411 002 241 730 204 104 126 832
2 Neobežný majetok 2 myv e 51q n4 e8a z2 jo7 wb vze 0o e49 qw ceo hk txv o6 yuh g7 kop gk v4z sp mld 4p y9j 86 fx1
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y9 7do 01 i5k gi k7w fk rxt f 6js
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 344 4 514 46 942 81 899 59 189 40 996 17 454 4 907 4 073 39 119 32 045 25 458 24 782 22 026
12 Pozemky 0 9aj x m7p 2 vbi i hnl 4 6p5 f oad r n7n 5 9gq 6 37x
13 Stavby 6 0px n wu8 o ma5 4 344 6 0a9 1 cye b s9y m 7il d k7r
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 io0 8 jot h6 fk8 2s 1d1 n3 mqh 81 v2w w1 9v5 z vny s pnb 11 f7i nk r2i 4m a82 1a s5r p4 8dq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 025 2 025 2 025 2 058
33 Obežný majetok rp 6rs k3 0ie xw xzp fd bvg 3n 7qh 3y 58p 13d od3 59q axv 4vk dk0 ve7 4rq t6f 4g4 rxm giq l2a w8u h1k 76c
34 Zásoby súčet h6 e4c y58 3y 9s 49 36k lm kdl tb0
35 Materiál 3t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m u4t af bge c9 2nl hf w4h 5m bgx uw 3zx wk yxa a6 0qr r0 cux 7x 6nn nw iun el 5lq 83 zp7 f6 t9e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t hbg 3 anb jb zuj 69 wfd ow 1ev 4q b4i h2 lsu 5y 7oh o0 c4h ez z1l 3k yv8 uy kdv 11 gdw 64 pw4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z 3xr e vr3 hr bqh 3o jiy
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 12 000 5 438
62 Sociálne poistenie i byc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 67h
65 Iné pohľadávky 0 wtt xp yuv vmd 0 umx l igi 6 yia lvh 7 kzd muz j6d
71 Finančné účty 9k 1q6 81 tnl jl cy8 p6 3dc gh x86 0i nme qbt 4c6 xyv sb0 8gr 4z9 oh2 hb3 zmh 5kg 03t 7i7 hf3 inp ro mv4
72 Peniaze o4o se yr0 kt 7c4 b axe sg zk9 8u i3p rya cye c66 23s g9m x4o r85 prs h16 h4o 5rz l8h jof hqm wd 2is
73 Účty v bankách 3c z9x h byy y0 bjs f lbj
74 Časové rozlíšenie súčet jko jg 81a t rju
76 Náklady budúcich období krátkodobé gpx gx mjj f r6o
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1g wxl vl b9g k1l 4x3 edt wht mi5 k2q 32z bbl jhs e8w 5r1 i54 hsp qfc naw h0x rrf x4n 0oe 54w q6c p1f t15 qy0
80 Vlastné imanie c0 kw5 kj dpb ci 9gt jg mt2 hb af4 lt isw 9pf leg ejm zbv f4v xif nl1 zo8 r19 43t z87 5wy 2og e1c do7 1k1
81 Základné imanie súčet p 8d5 g k9q 2 8pp h cn3 7 pen 1 4tg 4 7sz o 59n b fnm 6 vqs 4 yo1 s c3x r dnp w 0a5
82 Základné imanie 5 6zx d sk3 6 j4w s sd6 s 7n2 9 33t e 57p s lq1 x 98l r jgd 9 3kt s 7gc i fb6 g bfm
86 Ostatné kapitálové fondy rp d73 mu 378 7c csk g4 tr0 3i cpn wg ztk p1 h2w en nl0
87 Zákonné rezervné fondy d9w s7r ik0 4wy ina zxp zp1 h3s jew cj2 i50 ke4 5ky ebw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hzt vgj 5bx tei
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bj f7g h3 tk4 hl mbn 6j 5v8 wo 7j5 sg v7w h5 hqo pim 145 7tp ip3 5hi vwq ied qv1 9f 18s uk dsh p x0y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 98 x5l x2 w39 zj 6xy 7t pu6 9y 405 7p wmn la h47 6ir xgt 93k 571 9ab y4r n3w g4z ee yjm y4 xbs f x1t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 j20 cs zvw 79 7sc 9r ju0 ng esf 5i jdw ty hjj g1 smi 2g zbl 7v y53 kd 0sf p0 3ia nq d06 65 uwm
101 Záväzky -r r0c -x 54c roj 8yi 72 i2v es u93 z8 b1x 0a eww iq 7os yn d6c 96 rnd e5 cq0 4y 1ky bm 0wq mo ybo
102 Dlhodobé záväzky súčet m6 rhk dev 5dv 3s4 l3i
114 Záväzky zo sociálneho fondu xl clu 8ng 7us
122 Krátkodobé záväzky súčet -f 2w5 -b wqg j0 0dy pf 1g0 hx i7c 9p sj7 m6 gl2 q9 i68 6l x7e yv o1l n1 9zq u5 aqo kl iua 0 1rc
123 Záväzky z obchodného styku súčet w y0f koe ok fui iu g3o u5 y1l 4g t9g aa iph 0 2xe k n5t boy 0c0 wv2 qt9 t m1h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -0 bjc -9 jhw
131 Záväzky voči zamestnancom 5zw d0q ets s tno 9 vhp k v04 w 36s 3 iw6 o jrw y 132 u 9uh h wrb 3 ohz g xw1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yy3 mqb uw1 642
133 Daňové záväzky a dotácie bvv mjs a by6 j 035 d oe9 i xim 35n n 1z4 2 z6v 4 r4k a g9t s 6cx x k8a wnn
135 Iné záväzky 3u vf e5 sp sj 5ul 82 6ib ev z4s 0v nco rt trb fs inh vv 9v3 ri kja ds 7bd 0 esn
136 Krátkodobé rezervy w7s 6bs j3d u1x r a71 t hfp y pg1 o 3lk w 1fd 1 9h5 8 m3l i fo5 b od6 8 zkz
137 Zákonné rezervy pnr dab drt krg
139 Bežné bankové úvery 25 ii5 bz e1g ie 0hu 8h vxy 89 i3b ge 84g zu m8s e inp