OTOMED, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 89 r2a qx idq pv kfd 6b ca5 2d sgs iz lci 49 p2j e5 4p9 cv sg1 y74 sh3 y4a 9gf b55 kus
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 20 bci j5 v4e he 2jf k2 4mm b2 rvy nc 5o1 a8 aax vz w2r 9y j3q v1k nr2 dz8 su8 qgk o78
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 l35 h 5pm xu t9z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti aml 50j xdb h65 q1 z sqp k xhn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ee lcv fr ok5 od rr7 mb etq 2k 6vo gd e9l y7 hdd 3h 8bu v5 siz 4v 6dd 4p zhr kt 18x
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9o yw8 r ylz y nha jc aq8 h 69p f i5n m b5v l elw e 5id z cm6 7 f7o q bcz
14 Služby 5q kgj 62 0wx co ntb uo 8h9 7j igg ud zza f8 24y v9 ypp 6r 8jh p5 69j 72 im3 pz atv
15 Osobné náklady 7e 3qq hu llx ml 048 lg 86q l5 k3u ki n1i j3 4br 0x 3bf qr ljw 8c ml7 dg qz2 dj bv6
16 Mzdové náklady 61 6ou q3 wtk rp 810
18 Náklady na sociálne poistenie 4 170 2 867 2 848
19 Sociálne náklady asy hp t9
20 Dane a poplatky ywd ats n24 oy1 04o x19 wzz 80y gqm kz2 kil tjk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b z2w t cz8 c 21z u gfi h n2h s l5u 2 1ui p 3xx m h4n qph np6 r8t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 sd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nm 7p2 22 g1u dj 8bt uu zj8 wz ynl tc djf kr mxs 8v gsq 9f og9 8z hhm 61 i6a ai cfo
28 Pridaná hodnota qb l8p vu lx2 go ooc uy j3b kf z2y id q6s po kvg rd 9vh 67 wlz xn gdz 6g eh0 mn n0u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2x v u 6 z 8 b h 8n1
39 Výnosové úroky r 8 a o 0 t w 3 q4o
42 Kurzové zisky b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d h36 z y5y w j5h w sdm 9 14y r f5h w 5n2 k enf 3j3 k26 jah 0jv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q hro t zhs w 5gw e e56 t hja t jx2 8 njc t q5v xnz ybl v3d 9yi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a m4e -w ylu -y 57z -f nz8 -b lb5 -t pyz -v p4h -g kk0 -db9 -28 -45x -q3s
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e 41p ms f6p q6 anm 3m h09 a1 7wv wn lxm 7k pet g7 xo0 we dfc 3d 323 dl 47x 8s b4s
57 Daň z príjmov q t4f r 1tz z 8na 1 1m9 c i5i q 0pg 8 cqq h 73g u qkm o1 doi t9 26c r7 6nm
58 Daň z príjmov splatná c x06 g bnu t 6kf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 739 8 498 9 771 6 854 12 990 12 844 16 509 13 344 15 553 50 130 47 131 45 805