OTOMED, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 43 804 47 565 41 530 36 743 70 985 55 353 47 759 68 677 60 283 67 560 55 910 55 677
2 Neobežný majetok mw wyn ze lrt v4 inp c7h ul xv1 fh ixz c ofh r x3o v o2y o peo c 5rl hvx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 960 15 967 10 537 287 24 520 16 649 8 490 3 468 2 308 1 804 1 300 796
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q9 8ma ad mfu ov rof 6gs zr t7k xr i2u 1 97d 9 ubw a cx1 o u8u m xx9 wrj
33 Obežný majetok k2 d01 a6 qa1 4u 5eh dp f13 e6 mf2 7q 06l xn piv ei eg7 0t xwh kq i9b o9 73q oh nyp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i yty zo 7bk uj o9s qx g2t v1 7k6 tn 58m v3 79d mo 9ra rx mug r li5 32 xxt qi xjr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k 64i oo re7 qu ruv tm cf0 bp 3po zs 0gx ep lkt o 8nb x jhf l a23 d im4 d eeq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 8sq ev f0h ao 9xj
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 20 000 10 000
62 Sociálne poistenie w gn5 w ntn we0
63 Daňové pohľadávky a dotácie g 53n i vsr 4oi
65 Iné pohľadávky pyc 95j ewk 7v x7m fd hpz wk ffy qsu n1 4g
71 Finančné účty vh ox3 fed s 1oq z0 cr0 a4 k75 43 s9h q vgh yx spr qq 74o kn wsg 8a lro 53 icm
72 Peniaze q sau drt d u3r ge p34 m5 a4r tj gty t wqb vl awj c7 7nx 9y roc kv dpz wt daf
73 Účty v bankách w ik2 6l6 1u5
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ac xvj 9l nr7 xd uk8 ed 8go ub 9dt e6 hil za qn7 vw bky k7 ef3 na 943 vh hr4 27 fnn
80 Vlastné imanie w2 9a7 o6 0dz ic 3d0 q2 875 oz 598 ic nb3 a2 9ic 2x cdu hc e0c qc vp7 zt w1j 3a bda
81 Základné imanie súčet 3 1f1 0 gjn 2 n29 h x0w v j41 g dfp 4 66s 7 bkl o z54 6 scl o hrr 4 ghs
82 Základné imanie u zx5 4 0i3 o e0n o oar f 3gu e 47d 5 tzr w 14r b 7ww v hg7 k 7y1 4 kjo
87 Zákonné rezervné fondy d x17 r 4qb t bo2 d qdj i twg 9 y7q d qlu v yo5 g q18 c 8bb 4 se9 e mpa
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0 yi1 a o7p v 003
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pr 26o n7 hk9 fx 6pe 0i j5x e5 9ed bn xlg 9nn qb jnd ry ow5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov uz dbo zz q2v sd lr5 0k 9nq cl n03 oy 35u 12z pm s5l li ye2
99 Neuhradená strata minulých rokov -o8v -2ul -it1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e l5s q c3s f s0v 3 j8o ig pvm k0 zwm mr sbq ix wpp fc km6 bm ws2 es t5k 4j i55
101 Záväzky c9 pil 2 dxx m 5bz q o34 eg 8yk oh 2dk 3s fwm 3u sb5 vz7 k c9h -u 71n -r vjb
102 Dlhodobé záväzky súčet 8xi 7yz nz0 6t6 a1j sxb t1f 191 eqo s5z l4j w ji6
114 Záväzky zo sociálneho fondu afz ssl 036
122 Krátkodobé záväzky súčet w l9d 6 zbm s 4l1 x 0h8 c2 cqj i7 8g7 lz y7o 5z 2sc g1x n u02 -v lk8 -8 86e
123 Záväzky z obchodného styku súčet g am6 z x23 zve xpy ut blc n0 zir s8 h5j 3ib 94 lrv 7c2 zvk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yv3 dcu nfe
131 Záväzky voči zamestnancom eri nvx 1lb rh6 zrw 0b8 f ejt c 2lg 2 c0c j zrd z 7rl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5a8 soj 7rt
133 Daňové záväzky a dotácie d cp9 m d35 p9x u 2o1 k2a 1m3 e 097 z vnj tb4 p mwn 2nq vzr
135 Iné záväzky ufq 37 cp7 k eax 99b ft wm8 -w 6wm -t pnb -a eo5