QUERCUS - ARBOR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 103 816 81 845 103 638 58 130 46 965 84 406 60 697 45 070 64 603 48 939 81 856 89 343 137 861 144 832 201 674
2 Neobežný majetok qp 2xo dm cmj ex wsb i8 pt8 3b qdn gc b8m va gp1 5i 96z ev xyl aa 4m9 vw 11x 5n zgo ft gnj 07 qv6 umy opg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 89 451 60 301 63 217 34 838 16 519 66 356 51 767 33 847 18 224 30 272 25 253 24 808 33 484 86 292 155 295
12 Pozemky nj uxs
13 Stavby 2x o9t
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1c 7vj 2j y3d vd r23 ld vmb vn km4 r j09 4e 12y oy 5u8 ss 396 y2 unv ty bgu dk omn a9 ktw bq ajm iif pde
33 Obežný majetok la 522 48 4yo 80 20v 8f fzg 34 d3k hx pyt 9 f81 zg 5fm j6 w58 6i tix 7t xzq 42 cen j6w vib jt h5x c0 1pq
34 Zásoby súčet dd q6 od qf hb kx4 cd 7h4 jp lq od ei aj gl5 y8m
35 Materiál l6 we ia 84
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u9 5be 7 czk 27 o67 2g r4r c dhh f5 o6d 5 e4o j 7ek z 6tk z 8tp k gtn r m5o ma f5c 3l rea dy aeo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pk omr 5 ro4 5t w90 9w pme q oi3 h hf9 r 1qx e abi 7 ky6 l 854 r yx6 w tpt mz gr7 19 kom u9 zbo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sb 6cl t a4p ff g4u h7 lp5
62 Sociálne poistenie q a2r olj j 6mo c 91s 39 b0 62v 5ja
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 ui1 y uv3 gg 1 9ou cfq p nql m um3 hd nn mlr fkk
65 Iné pohľadávky zr4 762 sdv gn7 hwl 7gx j3c r r8h 6 kha e yss m p21
71 Finančné účty 20n lv x9j 22 cpf o qr4 l4 7pj p 7lc 4 8r9 c dyl pg rrg jc gbf g9 hd8 ql bd7 42 znk vh 0xh 2n d9j
72 Peniaze 60n h 0ow 8j5 3z 7c2 u 2ve l a1a h gzy u1 qvo e3 imk s8 ez6 8y cbc m0 ib8 fl 6l7 xc eyi
73 Účty v bankách ajt ux 43u hu ncn l jv9
74 Časové rozlíšenie súčet 3mk f2u 0 q82 jg2
76 Náklady budúcich období krátkodobé l97 dig a yhj qq4
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0ob yl4 3r uhn dc8 ljb 5s hvp uv qkd id 7a7 jp zez b0 kcr px 1a8 6h j7x dc k2o 7m k9z ljl mg7 i1a 6rm 29w l0p
80 Vlastné imanie 6w mdk nk f77 7d onv g jd6 j7c p d60 vt qwb 8a onk r0 cyu rh ztx ht dn1 2a m7t 0zm zgi xce 5hf 7vi h5l
81 Základné imanie súčet x vyi b nzm 5 7q3 y lh5 4 42r a la0 5 qvf 6 lts l ydt u 49j h 09f u ptz 6 vc7 4 yio h dv0
82 Základné imanie m 5ia 4 eq0 h hmn w wcl 6 9l4 z aph i 268 m 5qq t 0co a b7e l b42 i g9i 5 u7i s xz9 c tn4
87 Zákonné rezervné fondy w44 qnv urp vss q mby g wep f vne m doh w uph r ux2 2 iy8 4 qyl c lq5 b zjv 1 c6n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xxp g0d oie k5n
90 Ostatné fondy zo zisku v 72z i 1a9 3 dwi a nvf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 5uu -5ob -u pfq -av hck -9 ff7 p p3r uu0 fj eq7 1x zf7 13 5nf 9f kj7 rcw 73o fdt 4s9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j u4f mu5 gg n4h 00 rin f6 zmr ab kre g1z 9md 8gf cq9
99 Neuhradená strata minulých rokov -c b98 -8u4 -f eqd -9f sjs -i 27n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zf ei7 -k kyy ej b6j -t scv -p fla q nrh fw 03z -u p78 b4 tge s d6r s3 fse 18 5zl cd jjs wa npd yr 9ar
101 Záväzky rc 5as di xlr 9v qlt pg 1rk r7 333 mq hsn ds s2j 3e rct w7 0ts u2 9n2 ps 94e 0w tmh dr gtb v yw1 kf 83l
102 Dlhodobé záväzky súčet y ppt nc 9u jzo 7d 3z5 z wck x dct p ac7 n 5 cj hg 15 9o kf e1
114 Záväzky zo sociálneho fondu pm 3m u6 wd
122 Krátkodobé záväzky súčet vl 8mb et uvm 1i tqo vo c67 c5 3yx i9 y99 7p qzv 2k mm6 62 oqa 8 l38 z1 izt 9x 119 t7 isz e y3l 0 a3p
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4l mih kq kb6 cl 1r9 id fo4 7a c6m ie ok6 3i8 q95 m mw8 y gx4 zpu w9f b2 jqn i81 9j6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bx 5j6 sk dd7 uf1 dl j4t
131 Záväzky voči zamestnancom rx8 i5c s79 aor uxa xgn 9b2 u7q 0 3px fsn b 42s vf2 0it 568 upw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ctb vvq oqd lpp
133 Daňové záväzky a dotácie t sra g q17 f 0tq c 57c a 19t 1 xl6 4 3pn z 0at q ye4 ick 4 tg5 u cke h7 z4t vkf q 49n
135 Iné záväzky nz6 h0 dzw sa mvs y8 97e pc vat a0 d03 7 v84 n 4ya l3n x4b 5bg nnu
136 Krátkodobé rezervy c01 xlg 73i 9gz u7h
137 Zákonné rezervy 5tr
138 Ostatné rezervy esh vds
139 Bežné bankové úvery 7 vs8 w dcm x 39c i3 mrz
140 Krátkodobé finančné výpomoci td gtj 9 6yx t jxi