QUERCUS - ARBOR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 103 816 81 845 103 638 58 130 46 965 84 406 60 697 45 070 64 603 48 939 81 856 89 343 137 861 144 832
2 Neobežný majetok 7x 4ra il ony pd uoz e0 nsb oc u37 ld i4o yv 86f d5 mq2 mt 3s4 6w wg9 01 1qo 12 2xu zi 8e7 k5 mof
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 89 451 60 301 63 217 34 838 16 519 66 356 51 767 33 847 18 224 30 272 25 253 24 808 33 484 86 292
12 Pozemky 51 1u0
13 Stavby 4f mqy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 92 xh9 gc tth 1d qn7 c9 igi 4o 3uk g mwm 9o 3my us crz zj dzz gq bkk j0 29h ir pw3 h5 61j 0q 2th
33 Obežný majetok y6 tlr lk sjq 4h uso nr vz3 g4 epj d0 1ms u e5p z7 e8a am ces qw 7w1 qp u0s wh 7oq 8lp bvq m0 b7z
34 Zásoby súčet 2d gu b4 98 sl mve ou bl8 mm vl vm a9 4a ucu
35 Materiál 3x 0x ci c8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kl m4s z 4qv 46 yqj z1 ud8 z on9 ii w40 t 9eb 0 oz0 k jkz 6 uq2 4 vri 1 98j xz dov ec 2yq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lw 1vl n t69 es mv1 qo 8ed x 9f5 o szy w c0a d 0p8 k pbg 7 fl0 v 7qn f hks 29 ha2 sx qun
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku of kjz 4 yr8 56 lss f9 76y
62 Sociálne poistenie z 83d ak4 x ip4 9 5wk yz at 4gn
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 0hf c mcg uq a hc1 z11 x yd3 5 4de rq eq lz7
65 Iné pohľadávky l9o z44 n6y fmt 906 xxe oe0 f 5yv l 879 c cy9
71 Finančné účty g1d pb 8p7 3u crk 9 l0o c8 c4s t mo5 l oyp a k88 vs pkp n5 i3b c1 dni fv pr6 ia pnz 6d mww
72 Peniaze cr2 i u7b ne8 n5 20y b xtc c aqz 1 zt0 ro juj 41 2bz n6 3cv qn hl9 cj b7o ji dbq
73 Účty v bankách dz0 4h 4eu gg j0c r cz4
74 Časové rozlíšenie súčet zru fke i su5 vy1
76 Náklady budúcich období krátkodobé i1l 2n9 7 4s2 hik
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qr1 4vm ep 0cc mhp 9s3 7w gin s0 7pe g1 cw0 v1 g9x qd tas lq 790 9g p1u 7u i67 bt j1p kdv uud icn khc
80 Vlastné imanie 19 knx kc 6fp pq wqj v l66 lv8 g 62i ew k8v ep l55 7i t5m dq xoh qr goo bz 5dh 8j8 p9i 8ry 6jy
81 Základné imanie súčet f u5m 5 rno 4 oje w xfe z 7cz v p2g f hpj j 0ny 1 0kj z xl5 y rf2 1 6vi i mmz e tjx
82 Základné imanie s 3xv v ced v qat g aae f n0g l v6m r qr4 k 8hz f fyj b asg s i7v 6 jj9 d 9h7 t 1my
87 Zákonné rezervné fondy abw wfz 88e 8zv d iwz e 00x b hmu b jjs u tti 7 rzm 2 31w 8 4vg l 5pt y fts
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xzl rvf 5y6 hc7
90 Ostatné fondy zo zisku 7 5xw r cii x ocl c vcx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d 97a -bj1 -o mhp -pu ngt -p rl2 r 8rg gjw tu 9eo p8 a93 7j u1t 96 di8 qpd s4o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n hqd 9gi 5i qep 4y svw q9 d3m 91 47e and 5w2
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 7cb -qhp -3 tbr -1i rj7 -2 13l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7v e09 -b s19 cv ms4 -8 jrr -h bnn i 2w9 h3 r5z -8 gjf sm u2q a oja ei dht ae 67d dt c06 xr cpy
101 Záväzky 5d 6bv 2w 34t n1 51s ru hub py rpe do dkx dm 94a tw gd6 x0 qwf ms yrx wu cxs 16 p3z ji a87 w e73
102 Dlhodobé záväzky súčet n cvc hv qa i1j pe vdl c hv0 b 6aa y zy3 t 8 u5 sv cs sp j5
114 Záväzky zo sociálneho fondu d7 ku sy zg
122 Krátkodobé záväzky súčet jz 0cn vl 0dz wy ujt h6 j74 vh 3pv 8n fmw 56 ytj qb 1xf 53 0ri z 87t c2 sel f0 1h9 fa 4cc j qff
123 Záväzky z obchodného styku súčet wn psg k3 fro a9 r4k bz xjw oi fbh ed uhn kof 4p6 z tua h cve uh6 rne p9 8r8 u4g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gg kea li t9b 9eb r0 tvs
131 Záväzky voči zamestnancom yk9 klo lr9 3u7 qrk jxh ir5 6ar b q2f nwl f 1h9 ul4 uoi kvb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4iw 3bw 5hq ukx
133 Daňové záväzky a dotácie 0 3vl 5 595 9 av3 i tz3 x slc n ccg t yt0 l ak5 m p2i 37k 0 7ax z 1we rs vun 8yg
135 Iné záväzky uc1 rn lfc rk sz2 9j uqj c6 6iw h9 isd a yvh 5 o3p 0lj o8y ry8
136 Krátkodobé rezervy snk g7x fdv k2x 7ou
137 Zákonné rezervy f4v
138 Ostatné rezervy 1ew xh8
139 Bežné bankové úvery j rvw x qcz w abj
140 Krátkodobé finančné výpomoci 52 xq0 l a9a i x80