PETRALEX V s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18395/V
Dátum vzniku
01.08.2006
Konanie menom spoločnosti
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu (od 16.11.2007)
 • sprostredkovanie v oblasti služieb (od 16.11.2007)
 • ekonomicko organizačné poradenstvo (od 16.11.2007)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 16.11.2007)
 • marketingové služby (od 16.11.2007)
 • spracovanie grafických návrhov pomocou počítača (od 16.11.2007)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia s odborným zameraním všeobecné lekárstvo (od 12.1.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.8.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.8.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Živnostenské listy
 • Zápisnica z VZ
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č.2
 • Dodatok č. 1
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2006/01692-2/SC
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
 • Podpisový vzor – MUDr. Ľ. Varjassy, MUDr. P. Varjassyová
Dátum aktualizácie
26.06.2024