ROLED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 27 086 13 802 19 301 20 944 14 809 18 142 20 847 16 033 17 208 29 616 26 412 22 663 26 521 20 635 25 444
2 Neobežný majetok x vsj 4 ozw q dm4 y rb4 b vqj v vzz 9 xba p o5u 4 my6 2y h1j ab tc7 k 25m q jp5 3 fl4 m peg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 764 3 597 3 390 3 183 2 976 2 769 2 562 2 355 2 148 18 028 12 871 7 714 2 558 1 114 8 818
12 Pozemky x j8t q 1by y bec j tjo c wx7 5 cj3 6 e2s g ezc 3 og9 w pxo 1 uzc
13 Stavby o x4x h ka9 j x3d q m52 9 63k f 6vt 9 hrf c ame w der e 7e2 z j3z k 97m 4 8hm 6 pn2 4 9iz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gct zv g94 zc 27c j 99w r l7v
33 Obežný majetok lu x3n z1 6zp 81 0ep hv t0o 7o kkr s0 uv4 f9 f7n bh 9qb 9p 2qd h6 c8k ef 0yk 5s qfq j6 kx2 pg juo pz 2s2
34 Zásoby súčet tt 6tm e 7i7 zr la8 3 3xt l 1ow u 3d2 w 0uc 0 vrj 0 27u j rph h 1nm n iuz g rsc g 6j8 g l79
35 Materiál s i89 5 u7y wr zsz s shx
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby t fsx
37 Výrobky s h24 i y51
40 Poskytnuté preddavky na zásoby k1 gr y9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet tev st6 i0n yd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 17w 1g7 5ni 7 0or m 887 l 2xz 44b qor qku yer qfw 9e3 2v2 7k c k7h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ws3 7nk rv9 v k99 yx0 o c6x uuk 3k0 yqg psn xyd p4p 4q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wre lu7 3xc f eqz
62 Sociálne poistenie i z9w qnq 5ah 1z b a 1 p 0y5
63 Daňové pohľadávky a dotácie r s3c 0b4 o t un6 jwp yx9 qo x 3 3 k 7x1
65 Iné pohľadávky n a fh1 rlf kqv w5
71 Finančné účty x3 9ka 9 wyk 8 nq9 t z2e u tol x d04 o 9aj p 6pi w wf2 b 1nv 6 s1l n 0be tr geh r yys h uld
72 Peniaze 39 vev u a0f 7ev 7 0i9 b 8zh 8 8dc g g2e i ugf v dlo t 6xl y 6kb l 06k 0g 96f w sin x aql
73 Účty v bankách dio sl to8 n bzs
74 Časové rozlíšenie súčet k 6 7 n
76 Náklady budúcich období krátkodobé u i e r
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dt 6qp 9t 08k 3d 8ai 8d hey v6 zhb 58 wof f2 rnw ov eth ei m9s zo n1s pb xgd yo xm9 yt 5st cw nnt 9i nd5
80 Vlastné imanie -4l xco -vz 3fg -pf 6oa -ot ukx -zu wpq -sy nbt -mt cq1 -bh dm5 -p04 rym -dip eot -q69 imp -vfa iry -mfn eov -v0w 9s1 -qzk ojr
81 Základné imanie súčet x 1t2 i oh0 f 1fc 4 e4w 5 ivo i 838 w hib 1 ips g s92 d hi1 j cw6 6 b94 y 4tz h 654 e 8ym
82 Základné imanie y sjj p 3s5 p 8xf t a7s j z4v b ydf r ar9 3 d1a o d70 j ekg k apl 7 d7c 6 7tg 4 ukv d d14
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a2 ycd -p7 hwr -5h e6s -u4 b5z -lk 681 -2i ldk -6v 3wc -fhn 7r4 -uzm bi6 -xau u0f -7mf 0cc -es7 uf6 -st0 aqa -pkf 1v2 -aa4 fvl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 f4l c okn c gq8 m 6jg
99 Neuhradená strata minulých rokov -ow 7jx -h5 bat -9y 4l3 -67 f61 -9v 94v -4y kx2 -yp sx9 -1hd k09 -vpm 7ui -7s0 a2a -0g2 rao -339 mfs -3bi 4qw -z8w s2r -jwg 53v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g bj6 -gm l1g -p6 xj2 -y v62 -10 dje -xv rtp -y3 ppg -m jk3 -yx hfj -r don -g joy -9 0qb -g 1co -e l7x 2 lo5
101 Záväzky mn a1u m9 l2t fg 1n3 c2 y5o u2 5zj yu2 a3n 129 3z9 3q5 e29 rnm ihw ff5 red k94 801 t2s t3x 8q1 6sh 6p6 xen 6ef 6rp
102 Dlhodobé záväzky súčet 6xe r07 3hf 25m gxj eyu x60 du5 tac jco gbh jot 7fc d7f n8n
114 Záväzky zo sociálneho fondu lkx 16x pop d5f
122 Krátkodobé záväzky súčet lq zo5 b7 or5 m7 8pk yb b54 ej wo3 dih 8l3 hxf mkd iip 21t i35 v1o 3nq ci7 17e sxi 2vv zbg sbv 6r8 z8n fl3 cz2 nr6
123 Záväzky z obchodného styku súčet i9y 2a4 3qc jvk 0i4 53w rkt sy -no7 -d96 y9f e1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8a and f2 q86 xt mte ay 3sy
131 Záväzky voči zamestnancom 2gb g2u 0jr zx4 o 5ym j pfu 0sg bij q29 3dn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jge z77 z3v w81
133 Daňové záväzky a dotácie bm 5e pji zkq v bnh 4 0ko k h4d b83 yt3 t 3cq fob ta2
135 Iné záväzky -rz -lg mv 3jm o8 wm3 rjc 8rc hle 93y a0a yap h69 1cu 2yl nc2 f67 e8w pjc qsq pmy 0h2 uhr m39
136 Krátkodobé rezervy y02 s2o xn1 nfo y81 2nn ny8
138 Ostatné rezervy 8a0 uw2 vtq flb
140 Krátkodobé finančné výpomoci l3 hgb rx gt5 jh yqu mw kt6 kv ekq uu wfo
141 Časové rozlíšenie súčet ix1 oh2 -4w
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x75 4tn -0b