DANIELLE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
9957/S
Dátum vzniku
01.01.2005
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.1.2005 do 20.8.2015)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.1.2005 do 20.8.2015)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 1.1.2005 do 20.8.2015)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Dana Antušová
  Žltý Piesok 9
  97401 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2005
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 6Cbr/129/2014-21 zo dňa 30.06.2015, právoplatným dňa 18.07.2015, bola obchodná spoločnosť DANIELLE, s.r.o., so sídlom Žltý Piesok 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 633 402, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vo vložke číslo 9957/S, zrušená bez likvidácie.
Uložené listiny
 • Podpisový vzor
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Živnostenský list
 • SZ
 • účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2006
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2007
 • ÚZ 2008
 • zápisnica z val.zhromaždenia
 • Spoločenská zmluva
 • ÚZ 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • ÚZ 2011
Dátum aktualizácie
10.12.2019