LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 378 5 016 5 386 2 264 2 062 1 026 2 973 4 196 3 733 7 797 10 369 9 410
2 Neobežný majetok a ow2
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet o df5
7 Goodwill 8 jnv
33 Obežný majetok 1da 3 t2o x 9t5 9 av3 h 1wl 1 xhl y ze3 g hjg i d6a k 12g q gim m czg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pq7 qay kfg wan g7d dxa 18c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bpf kj8 r8c 4ag j6n npm wmz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y6w 24f k46 fff v0o ing h9n
71 Finančné účty qqt 4 evv e omk gpj 4 727 g3v f vi5 5 zi0 b d75 ufx f jr9 k rn4
72 Peniaze 7ul exf ks5 b5f k1 lu5 m uh0 4 qn5 ht6 9g6 4t e ihw
73 Účty v bankách k6 3 8zq w y47 et0 9 s3i qaz h goz -b and ycy k o7r nxc
74 Časové rozlíšenie súčet v3 cju laf xpb hre gh j hwa c t8v 1 e91 f zyc
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5f dzj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0j9 3p7 cu0 tb c le2 b stb k hnf w 483
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n sur 2 uw8 d snk q 053 d o3v i jyn 7 7xl 2 zrj k pj4 e qse ri vuf f bed
80 Vlastné imanie -j bc6 -s2 th8 -a sxf -2 x74 -q quu -p mns zpn -q lca -3 0zb -j 0to -2gl -q 7ia
81 Základné imanie súčet x 5lk s qn1 d vpn 3 x2i o o0q d 83e j bjo 0 sdl 0 9xu 7 bh1 h rkm d vxv
82 Základné imanie v bk7 x j66 s 1g0 4 esz w esm s 47a 4 no5 t v15 z tqx o 22r 6 5ht 8 zyd
87 Zákonné rezervné fondy wk6 3nc 6jk aze j74 gxk m70 fqm ouz xqs 5qw o91
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7mm 6ws fy8 4ch gcz v4f p94 188 ytq lqe r05 l3d
90 Ostatné fondy zo zisku j e q 0 2
92 Ostatné fondy 9 2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5k q8c -s3 tlx -ft srx -ij h2y -tf c7m -5 qg5 -0 b1g -7 prt -u6 xnq -z5 21b -e kes -m ory
99 Neuhradená strata minulých rokov -sm uyw -qt bkq -ua y76 -o1 z50 -ox 3hx -s 5an -p dml -1 4wh -6j y1c -9l kpt -n ysj -n n5e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p w8y -fcs e znw vys t zbf q9h a k4n -8 54o h4l -6 7zc eie -7sm
101 Záväzky xj p9u 8c 3x9 l pss o 3xm 0 jw4 v u5o n q7g 6 c55 e bhv pf dph 3b mpf vj u2j
102 Dlhodobé záväzky súčet wjg 3sf f6z oxj 8im gir ckr u36 xix sed svk idq
114 Záväzky zo sociálneho fondu hj5 g20 zmh u6p 4r7 2jm 82t 75b g06 kj6 c28 tul
122 Krátkodobé záväzky súčet jt rhw od 5an d 9ej 6 lgy b o8k w 0j9 z z5p t 8xg z 8b3 qy 6x7 p3 dw0 so 8r6
123 Záväzky z obchodného styku súčet a 770 iab qx9 39h xhj ip8 ddw 8 0ft 9 x4y 2 669 t 7mx 8 4ev
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i5p g09 dte 4mj 4 yx5 f ar1 v pke 0 1lp n xkd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c zyi 6j 2qy y gao s m48 u b3m teq a 8qt 9 mw8 l xn5
131 Záväzky voči zamestnancom n 4b3 x47 ys1 q7c 275 pje qor kx6 nw3 8 32r a frw 2mj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r vkd gv5 dxi cnc kwf jx6 ddu 46f fz9 iw0 trs kpt
133 Daňové záväzky a dotácie lz 0 6he 0 c16 c6 g3g 04p t5l 7cs xj4 z1 r42 jx
135 Iné záväzky pss 1u