Netfinancie, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
41467/B
Dátum vzniku
15.07.2006
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú menom spoločnosti spoločne.
Predmety činnosti
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 31.1.2013)
 • činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch: a) poistenia alebo zaistenia, b) prijímanie vkladov, c) poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (od 9.3.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 15.7.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 15.7.2006)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 15.7.2006)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.7.2006)
 • uskutočňovanie a organizovanie seminárov a školení a ďalšieho vzdelávania v rozsahu voľnej živnosti (od 15.7.2006)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.7.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Andrew Peter Fuchs
  Lyčkovo náměstí 508/7
  18600 Praha 8 - Karlín
  Česká republika
  Vznik funkcie: 01.06.2021
 • Mgr. Vladimír Cvik
  Trnavská 2293/51
  90201 Pezinok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.06.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2012 a 20.12.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2010.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2009.
 • Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2008.
 • Zápisnica č. 2 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.01.2007.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.9.2006. Zmena obchodného mena z DOVEX CONSULTING, s.r.o. na Netfinancie, s.r.o.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.06.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva zo dňa 16.5.2017
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 16.5.2017, spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor - Ing. Andrej Svrček
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia s listinou prítomných spoločníkov.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • účtovná závierka 2012
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 20.12.2012
 • Zápisnica z valného zhormaždenia z 20.12.2012
 • Zápisnica z valného zhormaždenia z 30.11.2012, listina prítomných
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.06.2012.
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 19.2.2011
 • Zápisnica z valného zhormaždenia z 19.02.2011
 • Zápisnica z valného zhormaždenia z 29.03.2010
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 29.3.2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 31.3.2009
 • Zápisnica z valného zhormaždenia z 31.3.2009
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.08.2008
 • Úplné znenie, Spoločenská zmluva, 28.08. 2008
 • PODPISOVÝ VZOR, Ing. Vladimír Kožuch, 19.09.2008
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006.
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 20.6.2006
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 14.9.2006
 • Zápisnica č. 2 z mimoriadneho valného zhormaždenia z 15.1.2007
 • Zápisnica č. 1 z mimoriadneho valného zhromaždenia z 14.9.2006
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 14.9.2006
 • Spoločenská zmluva z 14.9.2006
 • Podpisové vzory - Mgr. Vladimír Cvik, JUDr. Boris Čuchran
 • Podpisový vzor - Mgr. Bruno Žlnay
 • Zakladateľská listina z 20.6.2006
 • Živnostenský list z 29.6.2006
 • Vyhlásenie správcu vkladu z 7.7.2006
Dátum aktualizácie
10.06.2024
Domény