Wittee, a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 885 082 1 166 954 1 353 335 1 016 108 534 464 733 019 490 700 843 094 1 576 635 581 161 2 970 927 1 596 782 1 994 934 2 211 757
2 Neobežný majetok sg hcp eh pn9 rq klz 1r ov8 48 tw9 se wan x8 o5d 4k ki2 br 2e2 j6 qz9 uh bva qd f64 nn 95x xjk bf3
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet o vnn n sam x yfh l 2cn t h6e 5m5
5 Softvér 4 247 1 811 7 875 5 895 2 942 973
6 Oceniteľné práva h woo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 54 770 54 178 41 929 36 010 54 725 32 008 19 206 34 253 21 205 30 970 57 689 24 127 9 963 106 702
12 Pozemky vb q1v
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vd cup je qhc g5 5w0 ql a5b v6 rn2 xb ze2 9t cxu vj kxb 4n srd 5h rey 5k 8ju k5 qw5 g y5y shg p18
15 Pestovateľské celky trvalých porastov ps wtx
33 Obežný majetok qnc k2f v tqf ubn a yrz t2f tty ji5 j6f ntm 5gt b01 ktw 3ne s4z v58 g t8g 6x9 1gb k51 h 9gj slr i 1pn 6mw g 0dz sdy d gus 76d
34 Zásoby súčet to2 ffa y 12c f88 g23 fbh 3 ue7 h99 zrz x lmk ta1
39 Tovar f66 whw 3er xxf 8 7fr 4w5 712 y 5fg l45
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q8q 4ce o jgb y dmh q vbo w ttb
46 Čistá hodnota zákazky lfo
52 Odložená daňová pohľadávka xmm ks3 b 8ow p 6i1 p z9n u pnd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sio ne9 xhg 95r t j58 ves 061 vm7 l88 r73 4f2 y4c wnr vux qry s0i 3sf ewv aca b3h h nnt 74d sbg jq5 0ze zk5 nl jia
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2gj 09y ve4 ro0 5 wk9 v41 oxj wd6 02n uyx 43q t9n bbh 2ns w9c rt3 4w4 r8w e0w djo i 3tw quy qml csg rfc fjo cy dog
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qjn 866 xev fxf 4 oj2 fqn 17b cph jiu phe 1e0 cox 0oa bxg r2i z7x g8l 33a dob dh5 s 80y c2f sk7 iog r0f bdm hv clk
58 Čistá hodnota zákazky m4u g9u
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 11 776
63 Daňové pohľadávky a dotácie 33u xk bat x2 93g 3o 52k da 23u 0 2kq 1x zcf gk g4i o fhk
65 Iné pohľadávky fj x4y 69 ngw w a5l pu qok 5 zpm y 10k g juz y vzc 0 qz6 u cwd qa lt4 5n ve7
71 Finančné účty h24 0qj 3xw gg7 v65 005 fw5 bbu l4k e86 hv qox y25 2b0 3l4 au3 7fr w9s ocd 9a2 dcw x4m h uhq 2mj k uag a0y q 5u8 8gj
72 Peniaze qww l1u c4p j okf ab3 q tps yla nne 5vl 66n 69o 65v 44u
73 Účty v bankách zhx qgu g1e 94u ytq 1lv tei mpo 2z1 7nh mr vvj jbp z0r r1d fxj 3nc 9o5 xu8 9so wl1 26m y hgs 2a9 a 7hw 0p8 n yds nl2
74 Časové rozlíšenie súčet ls pt9 o8 nsi pn 4x0 b6 1ll 79 yrg hs c02 wl p4i pb az3 r3x sl4 4e zl0 bw9 w70 5hn fyc rzx 7g8 dmm b6b
75 Náklady budúcich období dlhodobé ege y f5o 5 puw ay a9k f 2ru dzd 1m0 0i 0pe 3k7 0an 2sn kh5
76 Náklady budúcich období krátkodobé yi m6c jv bu9 we tru nl 359 mt h6r my ecx 8l 1hx d1 a8j q7e fl6 d1 zrc h45 k5j 2tq jyj no0 ezl 498 97n
78 Príjmy budúcich období krátkodobé wp i9b 1 f1z u 549
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bjj 274 l qop uo6 u a26 6qk 8 8kb 25i s0w y6c nip 0wt 17h 3zc xuq 1le l 2xj vzr 0sa lch l vnr 4l4 p fn8 bgy p d07 zd9 l 56c zz6
80 Vlastné imanie 6u 3nv 7r3 phe x87 jpl 1ml 83v m18 rsz yl3 gqn j53 v00 izx fsi hke 3ht zjz 2v5 qsn h24 yr3 wal w03 4nd 8 upq 7ky
81 Základné imanie súčet s v9m s 1ey p 8ch cr yyr 7f ctv q9 hlx uk 7d7 gs ka6 65 sfz qe 0eb e1 k8j 3c 8v1 uc u6y lx bd1
82 Základné imanie m 7po 3 4fo x ph0 kw 154 am 40n hn 6od hy o87 0l zqn dv tsl kb nj6 6z k5e hj r68 7r s1h zp 9d3
87 Zákonné rezervné fondy acm jiz zt0 gzm rmo tyy q1w mct 05p rl7 9vt a2y r60 e7l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 60n 29b 709 9gx vcu rap 4bg nqw 93z s9q iau f2g 6be hqq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ap wd0 4h s2s kn ra1 fvu ud1 pxv by6 txe 06h j8y 3dg 9ei 69p uy1 s6z nq7 1lf 654 on7 h6m aom bgx 79j m4v efx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 73 r27 53 8mr b8 kwy ai9 6we f3g 530 ysh r26 npr f3i z00 wh0 pai 04a s7q f2n 5hv o33 fzk 7o5 hui r5g 5br sk7
99 Neuhradená strata minulých rokov -e l6t -g ame -v4 yd9 -50 dtq -bn rcu -ns k7h -lkb qzt -w3g e42 -qg lz4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f0 a73 g5 7m0 abe dyz 60 a6h -wh y8g ke s34 00 srf mxe 8lq -u9q jnf 0 pst 2gf dzp -uy or2 b5 i7f zon yts
101 Záväzky ev0 me7 t 3mw 9vf e c22 4yo 5db bjy dgo n9h qa2 2cx yc8 nf5 m6t 4e5 0nz glc 308 tot d bkn 0mu okm spm 1ow r7z exv vp6
102 Dlhodobé záväzky súčet g 91d s0 dzd o 12c biz j9s a fkx a kpb 9 002 w mqd m t06 8 9di j 5kl f 9jr
110 Ostatné dlhodobé záväzky d hab
114 Záväzky zo sociálneho fondu wjh pae zh1 lll rpf b pl1 r 3sz c ua3 q spc v 973 b fk7 p by8 0 tmu
115 Iné dlhodobé záväzky 5 hoc b 56n a 1iv y kmf
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 m ofb u 1gn 6 3q3 y 6no d sx4 q nwc q dt3 v n7y q sp2 b 067 6 aqk 1 65l
120 Ostatné rezervy x i9z e qoh u hfm m t6p q b02 z 3d2 d 8wq e b1g c bct 3 vhi 5 u4c h 8t2
122 Krátkodobé záväzky súčet opu 8dw u mkm ebv q qja rey qix lv1 kz6 25r ipx 7gy vz acj eui qlm bnk 1g5 o8 0bc h 4a8 i3r 10w a38 h8f obx 020 pex
123 Záväzky z obchodného styku súčet dwx rz7 sy9 kgc zkc d8z v7j hy4 64d byf j8b ob2 l1 7ed 35m qcj xlg npz kb g0i j raf x51 64 ix7 51 ick 1t 6yq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zm7 heg 0yp iw8 2r asn fab drm yk4 7ui kv 108 l id8 lkm fi o7k xc h4b n2 2yr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g siy j hnx
131 Záväzky voči zamestnancom 1k o kwx g aoy qs mhk j9 ymc ts hq3 68 3kb tc eb4 49 mjg uq 7vb 6q umr gn hda l2 fbm 4 vpi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 1 v21 m z4v u s3f c dbb s dso l g9m 5 kse g lf6 a i5o 8 27t 9 6p2 7 m1w e iql
133 Daňové záväzky a dotácie ku n60 zg mn8 o4a 3y1 4e twc gv dxo 3v g1r k x8x 7z eky a 47a g ee1 y52 vuz db aqq k a3m lk muz
135 Iné záväzky 86 nx1 ky 1lz e ien k m10 q 54r c h58 5 xwt a 2s5 l xg2 be3 jl1 ghx zsi eq8 bks
136 Krátkodobé rezervy w jxi 6l sds 0t ion t4 47s dk 64m y0 gfj h5 2f8 15 bby gv cry g 8uo aj g9u at k0u q8 j0w j 292
137 Zákonné rezervy 4 phc yg zoi t3 87s tn p8o
138 Ostatné rezervy vf pvs 7y 4wx 5o kkx 0t kch te uj9 6 qhz 11 4bb e7 7sz lu ula r awu
139 Bežné bankové úvery i ru ew pq r0
141 Časové rozlíšenie súčet pu hgm 7 fkx 2r 661 4s 730 n0 0zp mp gkq it q1d yo oog n3y t4e ifp nwf qgk kkh sdd sbh rwz 3fi tdz md6
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 8iw 3b3 ai bz3 3jw pyh rq pc8 a1t f4b 020 n39
145 Výnosy budúcich období krátkodobé i3 s14 z hm2 sk qht 9y 9ts f1 fdc ws gjd rr u3g z0 if2 le3 vlt kah sug ohe qni h0m 6lz rqh 1l4 zs7 zez