Wittee, a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
5612/B
Dátum vzniku
10.08.2006
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.
Predmety činnosti
 • projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 22.11.2013)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 25.9.2012)
 • automatizované spracovanie dát (od 25.9.2012)
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát (od 25.9.2012)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a automatizovaného spracovania dát (od 25.9.2012)
 • školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.9.2012)
 • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamov pre počítače so súhlasom autora (od 25.9.2012)
 • nákup a predaj v oblasti informačných technológií, riadiacich systémov a elektroniky v rozsahu voľných živností (od 25.9.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti informačných technológií, riadiacich systémov a elektroniky v rozsahu voľných živností (od 25.9.2012)
 • správa počítačových sietí (od 25.9.2012)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 25.9.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 25.9.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 25.9.2012)
 • zásielkový predaj (od 25.9.2012)
 • skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov, baliace a expedičné činnosti (od 25.9.2012)
 • prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení a ostatného hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti (od 25.9.2012)
 • reklamná činnosť (od 25.9.2012)
 • zobraziť ukončené
 • Činnosť podriadeného finančného agenta v sektoroch: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5.poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 6. starobného dôchodkového sporenia (od 7.6.2017 do 29.11.2018)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 000,00 €
 • Počet: 25
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 25.09.2012
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Róbert Kataník
  Do Brezníka 1391/9
  01001 Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.09.2012
  Názov funkcie: člen
 • Martin Pišný , MBA
  Janka Kráľa 38
  03601 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.06.2019
  Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.11.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1264/2013, Nz 40545/2013, NCRIs 41281/2013.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 19.4.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.03.2012 - zmena obchodného mena z CPE Security, s.r.o. na Wittee, s.r.o.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2012 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným Wittee, s. r. o. na akciovú spoločnosť Wittee, a. s..
Uložené listiny
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 01.03.2012
 • Účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 06/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 06/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 06/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 06/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica zo zasadnutia VZ.zepx
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Licencia na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 24.07.2013
 • Notárska zápisnica N 1264/2013 Nz 40545/2013 NCRls 41281/22012 zo dňa 07.11.2013
 • Rozhodnutie o udelení licenicie na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 3.7.2013
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2012
 • Správa konateľa zo dňa 30.03.2012
 • Úplne znenie akciovej spoločnosti
 • Znalecký posudok zo dňa 31.03.2012
 • Účtovná závierka za rok 2006
Dátum aktualizácie
21.07.2024
Domény