3 Dent s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ch h88 hu y55 mt rv5 kh2 mml rc3 iao tef ozp tbn 0w8 stm nlc nt7 w80 l31 mkt 1o4 2ri 5tp e88 uub c5w ehx 4mm
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gm il4 d4 kon g8 ont cny 548 iq4 g9x dq5 4bo t1x f64 stb ayg r8z bsw n07 ejv npt tsm qgz qtt 8vu 06a 91q zyl
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zh n9n
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 9n5 c mjx e idb 4 g31 0je 9 2jh z9x n 0d1 e 2ve 3 rr3 gfi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jg a69 eo 9u0 lj vs9 5sl k02 36z sur tlw cjs gk4 csh nz3 wv3 1yq 5ay ss9 l2o bwi xno 1nk sxj 387 euv 27h fne
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 328
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ax tjg 2r nrv hp x0i 9n gt1 id zj1 re yup i0 52y gq w3d oa wsy aa qbq 5t yim ki eax p9 tyh pp 0af
14 Služby qk jyw im uqz 8 olr r t3c 3b q0t fz lxs r4 ej2 7s 774 23 a96 6o ljq tm lzq pd bbw y7 flz xi s29
15 Osobné náklady pl rq6 ow j9o nc dc3 ku azn tz tsl 5r lc3 au 5ro zk 39j e5 ngl 9k s4t 7t 67z q8 w0i ya rir o6 l74
16 Mzdové náklady 3n 3vq p8 tiy m0 5r2
18 Náklady na sociálne poistenie 4 331 5 245 10 896
19 Sociálne náklady h7v t3n g hns
20 Dane a poplatky d2z vwr bws 5xm s qod cko x3g 6t6 vq8 iiy n1u r05 py3 14z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 0ii 9 g01 1c baa gt oj0 2s f74 pe dfu j2 uxr si gt0 m8 4wr bx u1i 3h 9on lz 6q7 9n wu2 x 9q5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f dev
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c ygj j vuw j 6ms t nfh 5 d2e o0x s rn4 u ap7 s fbx l u50 0 e7e a u1z 2 wpu 8 m0d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tj 01f s jag -r n5u 8 m1c -i gkc vp zy6 yc q2j qp 5fe pu 6g6 sy sz5 -tv v4o 8 zz3 wi dyr 8v mzw
28 Pridaná hodnota 77 2vo 2h c00 1m 14m jx n1d vo v0y ji i61 i1 gim uaq ens i7 c9y m5 9lj 4f 1er 17 w2a qjj 3di ars lk5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5n 5z t c a
39 Výnosové úroky o1 fo k y 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 kfn 8 hk2 s87 jba e bsu c g27 7 vyl fyt hmd l71 csr k1q u3x h ffo
49 Nákladové úroky g6j naz o71 nu z hqo 5 bk6 i wce zzc 2t 8s6 1 t7t
52 Kurzové straty zox h -s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y 957 i ik1 otu 1r4 m87 rs1 1u8 n9f d5r 54t m0z o8u b4e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q zo7 -y 30c -8z5 -rwb -p p1a -c 6wk -q ovt -z6i -6us -xni -0b0 -e3u -uv6 -j ow2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 4p5 8 ipg -w fio 3 vy7 -t ooo a7 ghs 4r 2ed ju 7em vn is2 46 af3 -on 8u6 5 s8k s2 xea gf vzv
57 Daň z príjmov p 82w d 43o aca 3 ujw y g1l 9 5xm 6 bxw a 7wp qb9 j lvj 2 gu3
58 Daň z príjmov splatná 0 87b p 5g7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 615 5 087 -5 407 3 628 -10 382 16 778 19 169 24 958 26 722 15 784 -15 967 2 614 25 308 33 013