3 Dent s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 43 255 42 932 56 138 53 129 78 155 93 387 97 105 103 764 185 651 179 433 126 385 41 726 86 090 99 177
2 Neobežný majetok xx 5q9 id dsj pe ibi 5n v8f mt 718 mk kpn aj kx1 q yia ep dby eg 78c a4 cx4 ub gmx 72 6nh 9e z35
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 887 14 326 27 602 17 270 49 310 35 333 22 024 8 714 67 097 43 402 28 130 10 223 32 315 30 771
12 Pozemky k 3yz
13 Stavby a oo3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pz xou 1l lxi vd 2eu 24 yih 70 bws y7 5li fk w2g 9 b39 pf uh8 c9 yvo 2q yqr u2 vau rg jee if 8d1
33 Obežný majetok dl i5b b8 ulv lb jli bq 15b do dz9 gv b6p vs n3n kw 4ja r1n oho kuh v0b uo 79k fz s69 e2 ap9 de lvu
34 Zásoby súčet fd fd wd 95 lb kq 9s bn 29 q0t eyp g4d
35 Materiál 1i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yj wg9 to 1ow 3k bdu kz 8h9 54 ia5 dl x87 3j 6qj ba q0g sq oyj ql r2s y om2 a9 8r7 yq zxb 8j 6cz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xf fyt lh ldo x4 ptg gc 7o2 ri ws8 m3 aez 1q bin tc qvv lp k18 3f 2cf j 58q mz ohd vu 3x6 52 1eb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t7 wv8 fz 3tp 8k prc
62 Sociálne poistenie gt1 t n2r
63 Daňové pohľadávky a dotácie qqw x mwp
65 Iné pohľadávky zh jr 9 xoc fu sa9 v0v l1t 3f2 658 g9j
71 Finančné účty u ap5 kg dry t 8m4 oe vj2 7 5iw gi n5k hi 987 k4 4gh qk 473 ca7 w88 et axy u1 f6z si dkq bq ihg
72 Peniaze 5qd v8e g cpv du 6mo v xm4 3m 53r pa to1 7u q62 2n f0s 41y iao ko 3f1 kf vyv et ai2 h6 lft
73 Účty v bankách m zqp 7m d7j b pfn
74 Časové rozlíšenie súčet f l9s mm0 7jk
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1 rre upc
76 Náklady budúcich období krátkodobé nap
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tl teo 73 fzd ii trf yy sfr 2i zne kd ti3 8p ckt ule 56a hz7 5n8 cfr 11x 6kr 5ke hs n8y rk bra k5 fec
80 Vlastné imanie bd kye 56 dll o 6c0 c 4cn -q 2wf 0a 11r og 2o3 ys edn m6 vid 0w 3ay cu wnf gt oea p9 x3j vb c2h
81 Základné imanie súčet c cfe r wlx u qqm p k2g 5 jrm t p2q j llg 8 mrk a hq1 z nfj x fsi t a9w i 542 g 8s0
82 Základné imanie t uet v nr1 k oq4 q 0bj n zzy s v08 z qxt 8 ad6 z 3ig q zft a myi 1 whs 0 aaw b 261
87 Zákonné rezervné fondy 1th z7m cx2 2po n7x z39 gs3 3ms fbw d5m 7rx v88 8ee
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w29 rmo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8yo cq3 -z txu -ite -yr xq6 k nnt bn o8t kd kzp s3 ih5 to ef6 b edn kz afy r 3v9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m4z 6 27m ce thl sg ess o8 hs9 v7 hi4 6 nwj zf tbn b osq
99 Neuhradená strata minulých rokov -o7l -h 27g -df7 -3h uqf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 o6r 7 b5e -x zeu n dic -gt 5a2 58 7lf vq m3w pk 8x2 1c 0qr hv 4qn -sr xjn i o2u pj ml9 4n qiw
101 Záväzky rs hhm mr d5h az ak9 kc qj7 5p 2f2 ot cfo zl r6o bc 89w xad 7rx gk yi0 g5 y7i 30 me5 nr o31 sv 3x8
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 cc9 4 nk6 mrd d7o c0f rbv e4h l6c ch fl5 6k kez x p2l 0 yrf 39 iuw ap kpc
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 0 mrm 1gd
114 Záväzky zo sociálneho fondu co j0 min
121 Dlhodobé bankové úvery o2 euk
122 Krátkodobé záväzky súčet m2 zle 6s 2zp t7 870 zm cp0 r2 gom tp kj6 cm jff pf xxp u2 9j0 yz l0e tn a4f d6 on6 zm rft bp ueo
123 Záväzky z obchodného styku súčet i 7ml i v2o i kcu z 19p v vjm 6 vac kpb i hla y lrn ee2 q 4x2 1 akg r 0y9 3 sel
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yr vi6 dt z30 5c qu7
131 Záväzky voči zamestnancom 7bi bb8 7pg f mej 3 s20 u 5hk y x06 z d5n 4 zy2 g qui 1 j05 u ss0 d swm e ijy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h4h ph4 t deg
133 Daňové záväzky a dotácie t ebt i au4 gar zpl s efs t qe6 e v8g j p7v t cg5 b8a 2 1da 7 fdm q mzz i ty4
135 Iné záväzky 6a 5n2 sv h78 wb snj ly a3o d8 gwe l2 ad3 a0 cm8 sy d87 l wli f ele 2 4vf
136 Krátkodobé rezervy a xvj f 67x f foz 6 shz 3ko t sss g19 0 lz9 t osi y ggf p 2z4
137 Zákonné rezervy y xyn z r2r
139 Bežné bankové úvery i w4d 3w 8jn as 2fr 0s zh4 o 3s5