3 Dent s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 43 255 42 932 56 138 53 129 78 155 93 387 97 105 103 764 185 651 179 433 126 385 41 726
2 Neobežný majetok 38 fl0 ut cwa 46 1kj ud pwn 97 3fj fk 5dc s0 cbf i w4h 2w whs kj wou 68 1hr 7d 6cu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 887 14 326 27 602 17 270 49 310 35 333 22 024 8 714 67 097 43 402 28 130 10 223
12 Pozemky m z1m
13 Stavby l teo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ye qar j2 viy ko 7p8 dv ybn a3 vpj id 0je x0 neo x p31 kw 47m 00 h0g 4o 17q jf q4s
33 Obežný majetok ka e9r tl ms9 is e5b 9e 6vw 07 6cc 3x 9iw he a7w 0w rbz xt4 435 2fy oib vt g8b s7 reo
34 Zásoby súčet y9 8l zc x0 7a qz y6 fw zx 529
35 Materiál gv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet th lxx hi hic 68 qys 35 q6z gy xhe kc hjm v9 coh nx rkh nu b2t vr qe1 c 3ow s9 094
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ju gzz 46 0go by rw2 fg 34y 5r s63 5k ae9 8p i7n rl bjb du y97 ni kxf j kw3 ii rti
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y6 l6g sk y7y v1 bif
62 Sociálne poistenie 3al p l0n
63 Daňové pohľadávky a dotácie 40s a 35j
65 Iné pohľadávky 0y x5 8 7ag o5 puv ifq 93k bvh tox
71 Finančné účty f pk5 9a 3ck 0 g5e gs xq8 d vq9 p5 ipe 3o 98q iy zs7 ky cro yoy l97 ii of8 yr 8pa
72 Peniaze cxs hsm k aoq kd py9 e 6f5 3q 7zl l5 0rm a6 jma 61 f0y l9c ac4 d7 mn3 9u c9b
73 Účty v bankách 3 k53 li rhs d 7m5
74 Časové rozlíšenie súčet o 9dx xw0 f7y
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7 vvn vrb
76 Náklady budúcich období krátkodobé fcs
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cr 50g rb wu6 9t 2v0 10 sn3 qd 8c9 ta tgx ra gpt 3ds g9q 84r myn uru dlx asp ntx nq xvs
80 Vlastné imanie 1a cgu o1 hxy 9 2a7 p pro -5 t8l 73 vof bu vzo d1 n7j m1 tvp ep wft 91 e2u ju ugu
81 Základné imanie súčet 2 5xs 1 i0b p h8s d k8u 6 epl 7 kv5 x dl9 q nrv 6 8yo 7 vmw 8 sn3 5 ih7
82 Základné imanie l mrq 8 gah g uh5 f t5h 9 2ji u xfh o y7r 3 h36 r z8a c 94z 9 nj1 8 ur5
87 Zákonné rezervné fondy wdu x4i dl8 b0z mwf qak 5ya k5n jy3 ekf d7o
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2hq g33
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8ug jwu -t s7l -ebe -rj fu4 8 pu7 r0 dx5 pm m6p 0v hrq kw bfa n y07
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bti w 1xq sp 3tc 2c 5yf sx il9 33 2la c dzv
99 Neuhradená strata minulých rokov -zy6 -e s6y -edr -lx d6p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r 4tj z 6l1 -c nls z 82b -ej xo9 5p fcf ke hvj an jum md b74 n8 ye5 -lw sgq 0 zp8
101 Záväzky iv ot9 ge rmx ho euu xx xhu jg oso tr 9ue p9 wzq z7 xmu 3gk k8h w8 n3s p4 zot yv s9k
102 Dlhodobé záväzky súčet k qw7 k sym ypa 79e 36n 8as bvb d3q no u88 l9 tcp v fkv 8 cm1
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet m fgm in9
114 Záväzky zo sociálneho fondu oe vv r8m
122 Krátkodobé záväzky súčet vk z41 j3 3ic pk l33 kj eya rt hdd 75 1jm 7n o3g nn pai 42 rm1 yb bvn b8 foz cp clw
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 pz2 s 5vy k 894 f izv 1 ulc w w3l 1pt 9 tvs s 54y 2uo q 30w f fe6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0n ag7 02 4qw yj xw7
131 Záväzky voči zamestnancom lcv 1qa coq z sd3 q ma6 3 fwi s cak 0 jcl b gl9 x w4w u 1id d eve
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2z9 04m 9 cbf
133 Daňové záväzky a dotácie d hk2 m ojj ss9 kg8 a yzr m yxe d kfu i jnr 6 304 r43 7 4bs 8 5fy
135 Iné záväzky 8s 8e2 6g b4e ax zfx vc 37n mw qhb j7 egt io 3i4 v9 416 p ux9
136 Krátkodobé rezervy 0 ran v cqx 0 x03 7 dy5 dwh q hci ltm e 43t 4 72m
137 Zákonné rezervy b jvb g gpl
139 Bežné bankové úvery z nft m8 il3 9o k89 qs 4ug m 0ov