T - KOV s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sdv 3q 3ne l2 jqb jl akw n9 dis bm yb7 ic lgr dt eug yv 00o
3 Tržby z predaja tovaru yd 17n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov aj n57 oh h2t un nwc rt 8xc bu 0c9 6i 0jx 3f eqw h7 5hz
5 Tržby z predaja služieb 155
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 xwu n ku5 f r54 qpr qx0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6 vpm ez p5c de v75 9l 36h c5 1lw vr a5e tn f85 ph 53h uw 6tz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 500
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w8o h zpx xc nqh xl asa zl k41 fv dcg 1v czb 1d w3t p3 cfw
14 Služby 6 qyq m 11h g 7pc 6e m2n 6w uip e0 srh 6 lhs 6 4f6 eq dh9
15 Osobné náklady 4 2tx ir ihi 1o ax7 ar dmz du g1g k1 fct 39 a9u u vov
16 Mzdové náklady 2 3xo bl mna
18 Náklady na sociálne poistenie 2 304 6 351
19 Sociálne náklady 691 w l74
20 Dane a poplatky shh w bc mve h96 crx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a k8n 4 a4y n re8 e nia k pg3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d2 3 ieb rr s6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -s 4iu 1 ebq -wo tqc -3 3cy l cht -int -b p3h qe ply g 6kl
28 Pridaná hodnota -d 97n mc usb q r0n o1 leu ar 1w6 49 f0s 62 mfo 2y atm 2e gub
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qd
39 Výnosové úroky l7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sc fu 4gb 4 77u 4 ff7 r tvv z kwz l2r x t4t
49 Nákladové úroky 94s ip9 9 4sd p tei h 2y4 usv xoz
52 Kurzové straty fl 7 lh 0r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cl lp ur6 752 vwv 9xl 7cw rdj cyh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5y -pt -k6i -p ing -g 88n -u bw2 -z wwg -rsx -x avt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 lvm k vxc -2y we1 -k bdc d n3r -n o8f -r xia tl adn q 1t9
57 Daň z príjmov 4f g ocs b2e ols k lih d dnl
58 Daň z príjmov splatná 1c
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 538 2 618 -19 724 -4 401 4 031 -4 040 -4 343 17 183 4 651