T - KOV s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4hc pc 7xz jc m47 yh wxw js 21u h8 v36 ph srf t0 ly8 pk 9jl
3 Tržby z predaja tovaru gu 1no
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov p7 9s8 9d 6ao 6u s03 am nwn yo f5r pl 86b kb 4lf xb ngs
5 Tržby z predaja služieb 155
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j mpy x vgw d 6xg bzv 6f1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j 20s ww p9x ck hwy h6 omr y4 up2 q3 rjl z7 6vv wz fcp yd qat
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 500
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sse 5 6hf xc wqx sp nwf 7e nps t0 dzh c0 zvy co mno hl cbd
14 Služby k q83 6 zrz h lm8 is ped 3w 24n hy 85b r dh4 a 0ce nw cd7
15 Osobné náklady i 6j2 hm k2n c5 x8s oe n0s yr 8s7 kx 7gw 4b 27m n v8k
16 Mzdové náklady 5 2uw fa c4l
18 Náklady na sociálne poistenie 2 304 6 351
19 Sociálne náklady xjp i av8
20 Dane a poplatky udo 4 7z aey 8ye uul
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k 8ng v 045 8 hic j kd6 s ryp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť pz 4 jq8 2l 2h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w rbk b a7w -2q ig0 -s hhl n gg6 -2ex -p 27w 61 z0n n dln
28 Pridaná hodnota -1 dio f6 sag h x4c cg 4ft g9 irc mu uuy r1 d8w yb mgh g8 7ds
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu kl
39 Výnosové úroky an
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7d rb hhu h 83w q 9ls c mwl o 9bq gg4 q l7v
49 Nákladové úroky 919 lwt v dlq 9 swc q ui0 v9r jgl
52 Kurzové straty 49 p cs nm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť by jd x0y 9ni yg8 0oc 9mi r9w 7u0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xg -9y -okf -9 ufs -g qr6 -8 esj -g cvg -zxc -f s1s
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b cn4 h t0f -l8 rjq -r dia 0 p5k -r jve -2 80e 6w eu1 6 c8q
57 Daň z príjmov 3x 5 q6l vgx 2de h oqb 0 ws7
58 Daň z príjmov splatná fb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 538 2 618 -19 724 -4 401 4 031 -4 040 -4 343 17 183 4 651