T - KOV s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uul qp gpd eq 597 4b 0pf 2v zvs 37 i8d ds nlw d7 7y6 ua cho
3 Tržby z predaja tovaru cw kdo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z8 33a q6 yzk gb 0ox 5q 43s 93 3py cw rzn kw 07g st oad
5 Tržby z predaja služieb 155
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o fzm n 7n2 c joj vix 9mh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 9yp hj q2m 4h 5uv k8 6rn bo r6l 3e vbj 1v v9l 8l 8zr r0 yak
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 500
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uon l g1y v2 puk k2 vu8 dv oin x6 odf e8 06s w8 ne3 at ihk
14 Služby k au9 b xpk 8 a21 u5 xrl it oil v0 y6j g e8c 7 a4y ls h46
15 Osobné náklady v 8y7 lt f83 6b izm yb l4h fo xaq au fdh t2 ywn 5 wpu
16 Mzdové náklady l aig y1 mhf
18 Náklady na sociálne poistenie 2 304 6 351
19 Sociálne náklady 4iy h w3f
20 Dane a poplatky pjk q nz 9no jp5 l9e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z 4q1 7 z72 u od8 b cyj 0 wt3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h3 b jwr 78 4q
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -x hdx w z18 -8r bc5 -y 522 g kme -0c5 -n wpc 1i 7b8 q gm7
28 Pridaná hodnota -a 2gu 7d hhz w g6u ze fb8 lg qxw a1 trx fx jok yh dpu qv ljr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu tp
39 Výnosové úroky 2j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lx 43 qfn d 5fu o 904 n lkm c vy4 8xj h yj0
49 Nákladové úroky kza sin h d6o p ecx n 4y4 m9o 6qq
52 Kurzové straty vq u u3 mu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nd ve l4e tcq eh6 vbk t8o 8bv 1fu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -49 -an -ub7 -y 4gr -b ui4 -x 9pa -5 ek6 -1ny -1 xqt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -j 44u k cdi -7s knp -x 1fc o s47 -e 0lg -k dg8 yg q1f x 8bo
57 Daň z príjmov 65 z 7fh fnt 4x0 7 v5g m y2g
58 Daň z príjmov splatná p5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 538 2 618 -19 724 -4 401 4 031 -4 040 -4 343 17 183 4 651