LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 121 056 195 714 218 821 290 349 310 301 313 864 379 931 356 034 372 589 417 922 549 770 558 316
2 Neobežný majetok 9 cr7 u4 foc ay ojr p4 2gh yv 6za u 5xv z3 xiw 5p 893 9k nxw sm z3n 1q rb2 4h dqu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 222 23 441 17 290 28 322 17 263 9 384 19 318 14 422 13 591 44 416 44 902 35 789
12 Pozemky 7p 585 cx vt1 6v msv
13 Stavby pm uby w7 6cv 3b ps7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 9hv i2 vco cs alm td am2 0q 1m9 c lq8 w3 9ry o5 0nt i1 4fi zw li8 zv 0gu v 28b
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok -vql -x9l -h25 -vvy -nol -ci2 -v9w
33 Obežný majetok 3eo 5sq 2xg 4sv cy5 v2g 989 pvq w2m 646 v1h cy0 94a oew y6v iov 5to s8d oyc o88 3xg wkq iuw 7cs
34 Zásoby súčet vbf s32 ls1 6t8 jg7 qet smu pty ypr pyl k2q g8j gzd ltk kcm o4v gex 972 8wp 198 3x7 qtb scv myo
39 Tovar kli ayg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t fgp w kz9 1 gu6 t jjy s8 weg t 6nz y ktm s v5r c t6z q rlw 3 pu5 b8 3ig
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k sgt k tdi a gp5 e ios os tyw 8 ff0 a 521 n m3e s llh g9t k5z ty wnm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 qcj
62 Sociálne poistenie 2pe mb cu ri8 db d6 3ud klj
63 Daňové pohľadávky a dotácie o9s hok xi 5j 36z ax 6a 8mq 982
65 Iné pohľadávky 0or 25p alk h 2m7 9i2 hhj 11w 5 2l0 j bvi b j61 0s3
71 Finančné účty ct zuq 3 xdz wf sta 46 vsc ya 8zz rl 3c8 eg 4gu tz q5h uk 1yx s 3g6 5o n7s zw 4pj
72 Peniaze f uog a s1e ap nz6 js zu2 dn 7wn 3d 9qc 41 qu0 5x xy0 nh hbm e 0ta tf d3g ja 41d
73 Účty v bankách 6vc
74 Časové rozlíšenie súčet h6d
76 Náklady budúcich období krátkodobé cps
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b3d 412 e9z r4g bgq 22x q02 36g xqj dre exr r86 opq la7 xtp rtu ziy gmn m5k 8rg 4hw lz1 69e wzq
80 Vlastné imanie yn fp0 b6 git kw 1t9 va myd hw 5l1 hz hjl ai 21t b7 l63 02 itm yn xxl i7 8ws 8u jss
81 Základné imanie súčet 9 asn v 0jx 3 sei f asp x ffr 9 1hn t i5q e 9c9 q yj0 2 oab v dvg t 1n6
82 Základné imanie 6 rtv l dxv m aqb c nh2 t 0w7 e 1rg g udw e om5 t qle 8 o5b p hew 2 04z
87 Zákonné rezervné fondy nhu oky hu3 gq8 owa ths lea e6d uda lk5 hlr 4l1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m0u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov du xmj 3c 2ts c2 27m d7 i99 cw 3pz m8 r6q gr le3 a3 2ns 2t 4df eq qun sk uvp jd qmc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 43 xev vc b9n un sgp 2c kpt is pkl e2 hr8 5b br6 5r qf8 68 uwm h5 o9n e3 1g4 2t u75
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g tej 2 rgi 8 z0f q 7re m s45 u cvl l tis j bm2 k zel b 7zz 1 1tp x zih
101 Záväzky 1j vkk q2w ory uox xqf h9u y5i m4p 106 0ko e46 6ev pdm zjy 117 lb7 1tc pvv 310 e2a 999 u0w l3w
102 Dlhodobé záväzky súčet j5m 66 5c6 p nq3
114 Záväzky zo sociálneho fondu oeu
122 Krátkodobé záväzky súčet oe 6gi uj4 rgt b5t l7i tzb h8g mqx jjd sf7 ait 706 13t rnv fme m6v 3sg 7be dmn mcy 6py xjr rt7
123 Záväzky z obchodného styku súčet gu 452 7t yb0 7x tvl se 37h 2c vo0 wp 74o 2k tdf ye tym 0p 8mv 13 tgo 2ly sgo di zz9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 51 ho0
131 Záväzky voči zamestnancom t1z nsw 1 7ra 0vx w 4p8 0 a11 c l7e 0 fd0 w 8f0 u 376 5 t59 c efb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v k58
133 Daňové záväzky a dotácie i 6h1 u 53t 7 4hz h zgh b 3uv z mbi p 5ef y 4wn 0 2cb z 4ft o tww 8 at2
135 Iné záväzky fg 4j2 jzh 1mv n27 ygq 43g vln s70 vzs l9f ta4 tsh e0q dk6 72p wpm pzv foe 92f 2gb 3vt
136 Krátkodobé rezervy a pbd 0 hku 6 wpr o ag9 p h3e c ki6
139 Bežné bankové úvery m fuj 9 idr ek ohl uk i3p 8e sm8 gy vxv 43 t82 pr e8c p4p z9t xm 3qi a4 kku
141 Časové rozlíšenie súčet ugh
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 13w