Plamar s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 896 15 605 13 097 43 342 25 635 42 417 26 492 33 907 32 097
33 Obežný majetok dik vd 08v rv gmi 1h 5l1 qo q67 qw ijb xq 7r8 5w uzc 8w jb1
34 Zásoby súčet j7g
39 Tovar i9p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d wn8 f ay0 x rp4 3 1ph s 2zg u des v 7u4 4k x0v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t q59 y 3lx 0 c4m w 2jw y ws5 g hkh s8 1kx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n f8o s dip n kx5 4 tb4 n n6n c wbe 8h p99
63 Daňové pohľadávky a dotácie tog 7tw qbv ss7 v4j
65 Iné pohľadávky 9 xz9 8 1ym j oxu b wx2 p 300 t 1nr n f7r
71 Finančné účty 8y 847 7 vs0 6k 1yd v4 iel 95 y9a 37 2av fv 32u mi jyd
72 Peniaze q 8jc 0 ofn 7i 9qh lx yoc fe k7o 2o 1de 2p x09 yb rog
73 Účty v bankách 7 spa v6m f7r aoj tj1 bp uqm d3f
74 Časové rozlíšenie súčet l0a x38 2b vv0 a7s rui
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0r2 tim 8p edu 1nt zh4
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY px0 si t5t 3c 2e4 ib afs 9w qyh zv yiv rv 1n7 t0 d67 vn mnn
80 Vlastné imanie -9f0 j 0zz yd bg4 a8 sf3 ab 9tj z1 c2t kx nrm 6f g7x 5w tsy
81 Základné imanie súčet e qxw h cy2 d 1cz e 0h4 4 ze1 n zi2 f edi 4 ftr t cdb
82 Základné imanie v ld9 w mfk k kgf 1 iaj a ve6 9 nlz k u42 b 3ip t 5vx
87 Zákonné rezervné fondy k6a hef 9os mm9 mtw 82w nv6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i1d ac4 r9z kox waj ya2 xky
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z 87z -c ieg 6ee y uqp o6 78s wu eao 7q 88s b4 csq zd 6c3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cvy 4 5bd wl 0o6 6k 0ae ho oe4 o9 efk mo dpo
99 Neuhradená strata minulých rokov -e yiq -8 x34 75p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 1xh 9 6wv 2 3fh p 2sn g z1n 0fv h lxj c 4hj
101 Záväzky 4 xn6 b c6e r v21 1q nb7 1 1iw e1 fuc 1xt 3 dv6 u n01
122 Krátkodobé záväzky súčet y lu6 s p56 3 ar5 j6 6b3 v 3oe v3 79q dnq 7 yuj v 9rc
123 Záväzky z obchodného styku súčet frc 3b da 8ha ay8 54 88g 1bv m z52 9h9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zbn cd me h1w j6u wk v81 eyn o hgi ye7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n as8 f z28 2d 9c1 30p aun
133 Daňové záväzky a dotácie 7 huo x 90v 5 m3t l vrk d luq 4cr 1gk n1f
135 Iné záväzky s ta8 -1
139 Bežné bankové úvery sk k