RATAJ, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18510/P
Dátum vzniku
18.04.2007
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 18.4.2007)
 • sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností (od 18.4.2007)
 • prenájom hnuteľného majetku v rozsahu živností (od 18.4.2007)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 18.4.2007)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 18.4.2007)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskum trhu (od 18.4.2007)
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 18.4.2007)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 18.4.2007)
 • zasielkový predaj v rozsahu voľných živností (od 18.4.2007)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 18.4.2007)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 18.4.2007)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 18.4.2007)
 • skladovanie s výnimkou verejných skladov (od 18.4.2007)
 • automatizované spracovanie údajov (od 18.4.2007)
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 18.4.2007)
 • vedenie účtovníctva (od 18.4.2007)
 • upratovacie práce (od 18.4.2007)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby okrem služieb pre súd alebo iný orgán verejnej moci (anlgický a nemecký jazyk) (od 18.4.2007)
 • faktoring a forfaiting (od 18.4.2007)
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od 18.4.2007)
Spoločníci
 • Roman Rataj
  Jilemnického 373/132
  05952 Veľká Lomnica
  Slovensko
Výška vkladov
 • Roman Rataj
  Vklad: 6 638,78 €
  Splatené: 6 638,78 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Roman Rataj
  Jilemnického 373/132
  05952 Veľká Lomnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2007
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2011
 • zakladat. listina
 • podpisový vzor - R. Rataj
 • živnost. list
 • vyhlásenie SV
Dátum aktualizácie
10.06.2024