Imagine Consulting, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
27970/T
Dátum vzniku
11.05.2007
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná za spoločnosť samostatne
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • vedenie účtovníctva (od 4.2.2011)
 • manipulácia s tovarom (od 11.12.2010)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 11.5.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 11.5.2007)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 11.5.2007)
 • automatizované spracovanie dát (od 11.5.2007)
 • poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 11.5.2007)
 • poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a informačných technológií (od 11.5.2007)
 • poradenská a analytická činnosť v oblasti riadenia organizácií a podnikových procesov (od 11.5.2007)
 • organizovanie školení a odborných seminárov v oblasti ekonomiky, riadenia a informatiky (od 11.5.2007)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, (od 11.5.2007)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 11.5.2007)
 • zhotovovanie videozáznamov (od 11.5.2007)
 • poradenská činnosť v oblasti reklamy a marketingu (od 11.5.2007)
 • fotografické služby (od 11.5.2007)
 • inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 11.5.2007)
 • kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (od 11.5.2007)
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 11.5.2007)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora (od 11.5.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.4.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2010.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2010.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.8.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.1.2008.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.2007 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva zo dňa 23.4.2007
 • Živnostenský list č. OŽP-A/2007/20330-2/CR1, zo dňa 26.4.2007
 • Vyhlásenie správcu vkladov, zo dňa 7.5.2007
 • Vyhlásenie konateľa o podpisovom vzore - Tibor Földes, zo dňa 7.5.2007
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 10.1.2007
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 28.8.2008
 • Prehlásenie konateľa o podpisovom vzore - Ing.Lucián Král, zo dňa 28.8.2008
 • Prehlásenie konateľa o podpisovom vzore - Ing. Július Tóth, zo dňa 28.8.2008
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 16.9.2010
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2010
 • vyhlásenie konateľa o podpisovom vzore - Marcel Šesták, zo dňa 16.9.2010
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 10.11.2010
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-A/2010/55188-2, zo dňa 18.11.2010
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2010
 • Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2010, listina prítomných
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-A/2011/02293-2, zo dňa 12.1.2011
 • Splnomocnenie pre JUDr. Daniela Gajdára
 • Spoločenská zmluva zo dňa 26.4.2011
 • Podpisový vzor konateľa - Mária Kubancsikné Bordács, zo dňa 26.4.2011
 • Podpisový vzor konateľa - Marcel Śesták, zo dňa 26.4.2011
 • Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 21.4.2011
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 6.6.2011
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
Dátum aktualizácie
28.06.2020