FUTURE RELAX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 20 027 15 301 11 258 11 492 13 980 10 201 12 358
2 Neobežný majetok z lhn l tup p rvk f 9f6 2 s09 x 3o7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 125 9 125 9 125 9 225 9 225 9 225
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 448 9 r7h g ou5
15 Pestovateľské celky trvalých porastov p 4pc p rdf
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 19o
33 Obežný majetok 38 xs2 0 ofo z 3eu 6 rbo 2 okk uqp 2 alm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gry 1 1xi -ruz x 0bw az8 0 gow
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -wkh -oy8 -5x8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -eal -jp6 -a3f
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 427
62 Sociálne poistenie ze 3a5 a er5
63 Daňové pohľadávky a dotácie a x6x a6 xnl a y95
65 Iné pohľadávky u j 8 qur
71 Finančné účty 3d kgy f gmo h 13o r j5v n 88f 9kx e xax
72 Peniaze wh kv9 p 2ry d0x 08e e uje idu g 23z
73 Účty v bankách i zgr y 3bp 5 16g 6 x1c
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a1 boo w1 ooc q6 63o 2b 6y1 wf tdq ks si1 zi 27j
80 Vlastné imanie -b8 zlk -y1 fjd -b6 2yv xb2 -sd wba -o6 dap -un p6c
81 Základné imanie súčet w ven r blf c 8xi p 5tn h 6yj p fp8 k kos
82 Základné imanie y rke f lu6 2 28w 5 zj4 n u5m y 9be 8 ohp
86 Ostatné kapitálové fondy -t 57j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f2 xl4 -tn eaq -xz ei6 -j 3s0 -cw 27u -f9 d9p -pm ybg
99 Neuhradená strata minulých rokov -83 w54 -zf wgm -dn 4n1 -r eet -qd 4tu -lv 2bm -cv wjm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p hjz -a prm -w ntv -5 rrp -oe p0y -uc 956 -ra pe4
101 Záväzky ry 7o5 52 4to 5s u5w 4l uqx r0 lxk s3 l4x wy oqv
102 Dlhodobé záväzky súčet w 4yd 0 4jr i zu4 -bq g4x n rva
114 Záväzky zo sociálneho fondu -bb -2g u skp -u7 kud
122 Krátkodobé záväzky súčet 7i 3w0 lk ccd du 61v hj jht jo l8x 19 xhe wz 970
123 Záväzky z obchodného styku súčet dz x7j qc 3wu 1m q5s fq e19 -uaw k rkf ng4
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 6 kvj
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám a11 -5kp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 594 pll exd usk
131 Záväzky voči zamestnancom q a17 gx0 ir7 t d3s l uxt f q6g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia aab nmo 49y
133 Daňové záväzky a dotácie li e0 342 y diz a wd7 h gso
135 Iné záväzky q3 nbp 3h u4c to v0d
140 Krátkodobé finančné výpomoci ef w07