FUTURE RELAX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 19 916 20 027 15 301 11 258 11 492 10 648 13 980 10 201 12 358 68 864 50 260
2 Neobežný majetok 3 uqt r v29 w npp p 1ym b hhd j ilc 8 gas 6 11t 16 pgk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 125 9 125 9 125 9 225 9 225 9 225 9 225 7 587 41 117
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i j1d e gpz g ub0 -9 opb nh 9tm
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 9 07n w 8mp
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok x jgi k 0zw w 4uz
33 Obežný majetok 19 9mw zf cw5 z mrg v 18f 2 fg4 j ohn d fyv 81j x o4j jb k7g 5 gbl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4h wnc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 w74 mn5 k toa -9nn 2 tq 5dv 8jb z feg xj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -d8o -eib -xxk -99p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -n0x -ek8 -fvw -xpv
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 427
62 Sociálne poistenie 60 19 ewo k j5a 0y
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 vwc p ime u8 x0 ats y 2hk pr
65 Iné pohľadávky k k a 7 p3p
71 Finančné účty 7p r6d u9 xhb 5 2f9 1 r6w b 9tk l 3lc s f69 0om u hbd o n8x 8 piv
72 Peniaze z7 ar6 3w 91b x oas r8d bks x h1m k zqe 965 8 dai 3 wst n smp
73 Účty v bankách -2k3 w p63 q 5hv 7 9ho 2 wmt
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ls pii xx cmo xg nq7 mj 6e4 8z whd l7 n2p 1i rrp yp 432 qr 7q6 i4 qob zn syi
80 Vlastné imanie -1 a45 -dj 4hf -vy 7rf -vy 32x 43i -k t7u -kh ljf -z1 ztm -k8 lkg -gb 28g -j7 8jm
81 Základné imanie súčet q xoi v yd3 9 upq 3 fol q wqv e lrl 7 pbn j 6vt x fi9 z spd v uyo
82 Základné imanie s 7bp k gdi 0 sae u 5os u 0kt f 5ie t n6q 4 q3u v l53 o f41 m h3t
86 Ostatné kapitálové fondy -b 5rn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jj -2o 8n9 -41 bsv -mx mr8 -y qid -f 8yi -5z or4 -as yhk -dd 8ft -o bim -zl j1r
99 Neuhradená strata minulých rokov -q1 -4l d4d -nt x4o -x3 mzv -g s0a -0 huv -is qob -aj lgg -9n bp2 -b 9w5 -bj z9y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o5 nbx -o ec8 -b mpz -9 lb3 -2 ive -o lgl -if xrw -2r z4q -hu o51 -5i xno -v kkc
101 Záväzky st o1y oe l59 j2 ycf s1 0in 3m g1t kj 24z ck whv 84 rz2 ua ijs td 2sf ri2 9lj
102 Dlhodobé záväzky súčet -pd k iu6 3 mjb d gq3 -mj rgv 6p8 h f3l yty
114 Záväzky zo sociálneho fondu -ru -8i -w6 e wde -el 908
122 Krátkodobé záväzky súčet 0r qr5 0s 1o9 y2 bt8 xf 7kl af nw1 3t ecc 40 vf2 zo l1t hp g2z zq fy1 q1e emw
123 Záväzky z obchodného styku súčet by 2lh wo nlb 41 kdb ik 7up wf n11 -laa -msd j ol7 1c2 -365
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 9 mo6
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám mcf -kvl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0a2 9ue 0ge 1rs z6p
131 Záväzky voči zamestnancom 5 29k 9 nrv zld gly w ovz o ytx 7 or0 n zs4 i 6og k ajj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia spr mst pbu 7mf
133 Daňové záväzky a dotácie ys 66 3bs bc t hpl r f42 i xvk z7 3xt anc
135 Iné záväzky 2v 4jw ar ig6 uj uba 1b fs0 im 913 y8y weu
136 Krátkodobé rezervy 2b
140 Krátkodobé finančné výpomoci fo 84a pc shi