GOLD VICTORY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 80 279 7 956 8 701 8 067 861 861 381
2 Neobežný majetok 58 x47 w e5a z 24k p nl9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 191 7 891 7 432 6 971
12 Pozemky 4 p0b
13 Stavby 12 20f l hbj o 2hk 1 q8i
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i ffq w 74f
33 Obežný majetok 1p agt dr z 4d1 p myt b7d tzk klb
34 Zásoby súčet 8e xoq 76
39 Tovar zu 6vf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tu qti 2m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2a2
65 Iné pohľadávky 66 dce
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 9 qdj
71 Finančné účty 7 igz y2 j eyr l jxi vto d65 knu
72 Peniaze l 0ut bb 7 vvz q 4ww yts paz 8b5
73 Účty v bankách na z9 rlw c5
74 Časové rozlíšenie súčet t1
76 Náklady budúcich období krátkodobé o2
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fp 64m i vaf q 755 4 adg rdl luq ck6
80 Vlastné imanie -xa wpr -dq s9y -0w 8v5 -67 2v8 -vn 64s -v9 7wo -yr f2r -lb cfc -1x wty -cv 124
81 Základné imanie súčet r 070 4 wls 2 4y4 u 698 a fox b 0ot f cbe b kcs r f2t d mu5 0 zbp q 4i6 h xeq
82 Základné imanie l ce4 c aav d jv5 d qhf m v6q p up9 u w7d l i75 3 j5k d 0d3 1 ff3 4 h4r 0 kl8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -is bfc -kc rjd -7h gyi -4m ds1 -d8 njb -t6 tl9 -ni 7y4 -y2 2m0 -w5 kjn -uf b3g -u pgq -r iay -s l9y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3mk lsu
99 Neuhradená strata minulých rokov -gm tg1 -1l xjh -mp kpm -5m l83 -ah hgw -vs 6gk -g8 a9z -c0 lom -43 9ms -f5 atd -3 n5c -3 tul -m oi9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p8 a5n 20f p3g -m iz9 -rhg -fg0 -l5h -tzi
101 Záväzky aor shz mj 5gd m6 mxa qt zc7 wy gyy x6 hwk 2u 1lm oz zlj tu tmh hd v3f
102 Dlhodobé záväzky súčet rn
114 Záväzky zo sociálneho fondu i3
122 Krátkodobé záväzky súčet l9r ds2 72 isn y2 6z2 p3 vn0 2z x3e zo k6r 1w 147 1b 3aw ne l32 eq j9p
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7f lyu 85o 23s 6vl rn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rm e2y fa nv6 jr v5m zv prh d0 105 ss 97f yf gd2 8d kt2 kh bcf 0k dld
131 Záväzky voči zamestnancom j stz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3yr
133 Daňové záväzky a dotácie d kup 7zq p4 7j sq3 ago ts1 2ar
135 Iné záväzky o ok7 5e
136 Krátkodobé rezervy 20 g6
138 Ostatné rezervy yx fk