GOLD VICTORY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 80 279 7 956 8 701 8 067 861 861 381
2 Neobežný majetok 05 vy2 w x8e b 6oa 6 uqq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 191 7 891 7 432 6 971
12 Pozemky c bn9
13 Stavby la dv5 c bmf e nr5 e y6f
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w 12z 4 7qz
33 Obežný majetok lu sk8 9u b ot8 x 5l4 g9z alh xa5
34 Zásoby súčet ta 6q0 kr
39 Tovar v2 vu9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rp he6 xd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p6
63 Daňové pohľadávky a dotácie pxo
65 Iné pohľadávky ed 92m
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok d mg7
71 Finančné účty f t2x mo b vvk p ezn ux7 dnc 493
72 Peniaze e vt8 34 m tdd a ioq 61h vl2 ao0
73 Účty v bankách 8j oe jx6 xe
74 Časové rozlíšenie súčet yn
76 Náklady budúcich období krátkodobé mt
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gn qvb g ofs 7 yy0 t euu 1s6 5f8 chg
80 Vlastné imanie -ez 2xi -4l anb -1g 9wr -6s wz8 -fp on9 -v4 8pr -s7 xm2 -x1 jcv -v9 srh -da fzo
81 Základné imanie súčet z otq x yke i bj0 f yv2 e qho j vmh 1 o7l z 7cv z eck 4 gu0 f liu r yul z lh6
82 Základné imanie c 4wc x vbn 8 p9u f hvz o qav y 8ea 7 63r d aoj 3 qt0 j rgi z t1t n ixg l gjm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -59 7dl -q0 7k4 -zg j8f -z8 kra -9i xxt -zj 6qs -yo w5v -9h 9ni -u5 qbg -b5 s4s -4 1l2 -z lmj -f y0f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f2d b2u
99 Neuhradená strata minulých rokov -k3 km4 -4r w6h -gz psi -3i wyi -c1 a9f -o5 dul -21 4pn -ta pev -kk n39 -c7 jna -3 mfw -t 2ei -j p1z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -je eit 1pe 3rx -m oa5 -2hh -gre -aeq -8be
101 Záväzky b8y ria 3l 7dg yu n6j b0 1zu 0i ze9 16 jvg to 1jb 4l n5a rr xgc e1 l66
102 Dlhodobé záväzky súčet q9
114 Záväzky zo sociálneho fondu xw
122 Krátkodobé záväzky súčet v8o g92 qa 01n yu u7g ot luj m3 g3t nk deu 50 qlj 6o 2af ef 5cl ad i3a
123 Záväzky z obchodného styku súčet na 2f1 52b 738 mdz c4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2l
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gu ymd ll 6jv iy t9j yi baz eu 5ed c1 71n 7z tsm dq rl3 hd x2p 91 93r
131 Záväzky voči zamestnancom 0 zdh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i5g
133 Daňové záväzky a dotácie l 8tn g2s nb gx 6eu s1t zdj uxt
135 Iné záväzky 2 3uv xe
136 Krátkodobé rezervy t4 8m
138 Ostatné rezervy zp v6