GOLD VICTORY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 80 279 7 956 8 701 8 067 861 861 381
2 Neobežný majetok vy ufd 1 mvd 9 y2a 8 mld
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 191 7 891 7 432 6 971
12 Pozemky 5 ogd
13 Stavby nf p6y f i9b 0 8z0 z 5rh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d oii v ca7
33 Obežný majetok wv phy ws n 3n5 n owu tbs 90k abx
34 Zásoby súčet 5d lzl k4
39 Tovar j8 cp8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b0 mtn bq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 93
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t3
63 Daňové pohľadávky a dotácie h58
65 Iné pohľadávky yp ywl
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok r y0b
71 Finančné účty 9 5bk o9 r bdp 6 lk8 43d t1r 5v7
72 Peniaze 9 5n5 jf y fzn u y0v juq 5yw 3b3
73 Účty v bankách mo l1 jg6 46
74 Časové rozlíšenie súčet ax
76 Náklady budúcich období krátkodobé 16
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 yej g iye 3 rpv 7 h8n 303 dc8 ata
80 Vlastné imanie -oy l4f -7f bd4 -kl e9q -ip qh0 -r6 5n6 -ei 51g -d4 png -fo uyg -7e xi1 -hc t85
81 Základné imanie súčet m nwz t m8x x llh w ka2 a agt 8 ah7 j we6 0 pvo 5 pde y 46d w w8w r thu f v4m
82 Základné imanie t s6r t v2p 6 mej h x8n b apw 2 t64 t zs8 j tuf u qnz n 89r 6 sbf 2 rid t 8hc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6i kyi -y6 j7j -2w gth -hc uvi -qr 3j2 -uy 2nm -5l v2d -vt kgo -qb 6fc -wn xyg -4 wk1 -6 fcp -t dzl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lvh o08
99 Neuhradená strata minulých rokov -ka bn2 -xw 0i1 -uk w2h -iw y81 -vw 1qb -4f 4i5 -wt 69t -r9 r3s -9z wbu -l0 unt -p 7vr -o q5p -j hq7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kb aml 87i icz -e 9zj -wtk -zj6 -snj -vwg
101 Záväzky 35f bjd 89 l5x oe f99 e5 glr 1l tn5 4n ree ju bi1 gn rey i0 k2g rf yl8
102 Dlhodobé záväzky súčet 31
114 Záväzky zo sociálneho fondu 59
122 Krátkodobé záväzky súčet cml zwh su 2ks vl lvh hb w1w uz pdi 6k zxa kf ldw zq 0uv sz jdz j1 2hi
123 Záväzky z obchodného styku súčet nk zp9 wzh 75h gll e2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ol
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6b oo6 be 1es 4o 7eq yy igc k9 nl2 vf kuj uo jhy rc lnt y5 0ci vq up7
131 Záväzky voči zamestnancom w u5r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mxg
133 Daňové záväzky a dotácie 8 sit k8h lb kl dqx 5hm dc7 0g9
135 Iné záväzky 1 na6 q6
136 Krátkodobé rezervy 6o 8f
138 Ostatné rezervy xa 5i