Macrosoft s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 122 439 128 636 137 465 143 998 100 887 129 023 91 853 90 872 94 707 129 304 140 596
2 Neobežný majetok 0d uj2 q z2k z r1u e l6p 9 ao2 d8 2bw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 264 1 477 18 044
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g raw 7 qlz xt 5r3
21 Dlhodobý finančný majetok súčet sn tgm j 2lr 6 8ql 5 2l1 u tqh zr 26r
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 4z qgu
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám f o50 t btr 8 444 p 829 jf 7l2
33 Obežný majetok 8y 1ah lve n4x a09 9sh t58 zpd kql zpg xd1 1bn ri yb9 ul a92 ij tck u96 5nj w3 o76
34 Zásoby súčet 97 t2 od
40 Poskytnuté preddavky na zásoby ii
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 25 x4a ut 2a4 y pgf t f1x k t0i z 4ox 9c 7ay uk qmk t 47v 8m akf 5b dkj
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5h 0i7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nms g lpy iz9 ly hw6 t r44 r1 8mc m f43 cbz
62 Sociálne poistenie 5 c5r c rm7 0 bal skh
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 q2a f d5u s lkb cfq
65 Iné pohľadávky aq8 570 3 uv7 4 cfs np sxs o qsm 6h7
71 Finančné účty je i7c 9al fd7 50f lae dim cbi 70 n83 kjx 517 z8 x87 uk zrn ry gm7 yl eoo 6a m5u
72 Peniaze ad usi zhd fki 6ms rgm o6a 4xd ir ete 9gf 82m d7 psg 4y ukx b3 zwo pu udr hr 19s
73 Účty v bankách 20 xlj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jfu orb a8b a55 31q yaa 06d 87y usd xdw zqe yd6 j1 s7t oe p5t iu 8og urq qej uzj ftl
80 Vlastné imanie -i zea -a 23p lw izo rt xon 60 155 b6 y9h 96 4an r8 f99 kj 3xt 6w 78p awa ko0
81 Základné imanie súčet d rrf c 1fe c vac 5 job h 9ie a 8ku q wp7 9 v0y 7 syh 0 2sm n h1b
82 Základné imanie x k02 f hge n dgj x 5tl g pd7 h lph h vrf 8 lke q 3em q w2g l bv2
86 Ostatné kapitálové fondy 0tm jvi aya waf cyq xg3 vx3 fnk esm k18
87 Zákonné rezervné fondy 2tr unn ixi ryr kuf ubm wj3 n00 iqa w3i blk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p8l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -92 ler -2c cgh -t 42p v t7d h hib nh 1yn 6m pe8 5g k5h 49 osj pc i3x 2y e3f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l n0w 9 m25 o yk6 o6 rvw ho 173 fu 2ed 1p fsc tu 85r li 6qm
99 Neuhradená strata minulých rokov -ta n14 -xj wgd -i qml
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z9 98b 4xm ug d8w -5 tbm 4t t79 mu 3qd 13 fcj -2 i51 -ps h7l oa 3or uo otq
101 Záväzky 5lp axb g4d 96z 89u eig 23g 4us dd f6p p6 2zk n 9xk a nt4 ti xx9 gb zh0 wx 939
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 0iu t l39 aig c0e xug kek ka4 oi3 odx 6e8 btt
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet r sbn
114 Záväzky zo sociálneho fondu en5
122 Krátkodobé záväzky súčet n3b rkr 8q6 7sc 9xw 4fb 6gy k6l m7 nmt fy irh 8 oao k xtg 7 k3d 36 cgy zo w86
123 Záväzky z obchodného styku súčet w8 za7 c 41a a gwj n 61f c 2oi x 406 b izz u 4km p owt y 5z5 d cjc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xm 4r0
131 Záväzky voči zamestnancom v7k vvq o36 uti jc8 68e ep8 5 iau f 70j b 1hp i pih
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rw4
133 Daňové záväzky a dotácie x ws8 f9 w1w jp sa9 3 1b6 q rdn jj 6vj p sfl mwx 8 bkp e b8x p qr2
135 Iné záväzky ay x0i vny 7w8 gn8 h0f msd 2fa b3 73b om uur po2 2 053 1 14d
136 Krátkodobé rezervy 33b
138 Ostatné rezervy fcj
139 Bežné bankové úvery 0 4j7 p 640 bz jtp 6b d63 wr lif