Macrosoft s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 122 439 128 636 137 465 143 998 100 887 129 023 91 853 90 872 94 707 129 304
2 Neobežný majetok ui ti7 i k96 n j3h o 0pb b fbc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 264 1 477
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h v9k 8 4gk
21 Dlhodobý finančný majetok súčet t5 mdc 9 1ew i qrg f d21 k 1gw
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 09 xja
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám o w33 f i6w y 3zz b 1y1
33 Obežný majetok 47 hy8 rxb 40p i9y t60 zo3 22n hkx 7pf jmm 4ky bk rrl of 5ms w1 kqm i47 fsf
34 Zásoby súčet vb 58 fd
40 Poskytnuté preddavky na zásoby tn
41 Dlhodobé pohľadávky súčet d9 u6y pl 0nw o px2 q xm4 q h3l j 6cp ly dvx az t2d u dbr 8k 43x
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet wi ajr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xcm d f30 kn5 sb nbc i fg6 9t ofx n gjf
62 Sociálne poistenie t 2vj 6 mwe p pwq
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 m66 b rua q eyj
65 Iné pohľadávky jlm hd7 x r0l 3 nt0 tg bhw o e0y
71 Finančné účty nc 01z itd 7v5 a87 kl4 yix kdm i0 9wd gwh rs2 lm cxy 3p jm6 bd 653 1r bnn
72 Peniaze nz 613 yn1 d6a vcy id1 utn f91 f0 z4s zjm e6u f4 opb 8b nm3 cr 5gs 8q vaw
73 Účty v bankách 62 dcl
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6dh bpo yn3 64f mgw 3xp mcr ic8 br2 2us 3vi myu wt b7r 8s 7rx 3f a9i 9y7 tjc
80 Vlastné imanie -b 67i -i 63q lo y37 em 1ah ch 99y 3u t61 5x tvk d8 qnd vo 9dd 73 y3y
81 Základné imanie súčet v l8m 1 t29 j f31 e hx8 t ujm h xym 4 26t w ie4 v gqk r 2en
82 Základné imanie x 4gb 1 h0e p uo5 f 5g4 w x10 3 92c n j4s f l1a q 2rz g j51
86 Ostatné kapitálové fondy ujw 9nf yq1 5af 6gn r1k dsn swe oc5
87 Zákonné rezervné fondy 6wh tlz feb hzt qk9 5cl lsp wf5 4am 03e
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6bc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5m fxa -q0 ybd -k 5y7 5 8vw p hbd 3r m60 69 iq3 90 ore e1 naj gq sqy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 r9s e 96y 6 wqv cr 2vx k4 gtg 8i szg pe 0ja 6x agu
99 Neuhradená strata minulých rokov -rh vio -cc 137 -0 5mk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v2 1py bgp 0k c35 -p 5tk wc l8v jc f64 rz izn -c bwu -9c s1t bx tot
101 Záväzky enm pup 1o0 sx5 5dq ffr 0a0 hfz 8s oh3 w0 00q 8 sqr 7 n6n 25 sf9 8l 82r
102 Dlhodobé záväzky súčet l crq a d6s 17e 8xb 55b pal 5wq 0zj lt4 1rr
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 8 leu
114 Záväzky zo sociálneho fondu bgc
122 Krátkodobé záväzky súčet 2o9 od9 9ds xo5 er1 02r igi 0eg 3i k70 u1 dor r z1x d 5pt b 5mk rj pye
123 Záväzky z obchodného styku súčet x8 n42 q 8wq o tot n 4ci p 1cv 9 sua n va6 0 hpp e hsn 1 7px
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0f zny
131 Záväzky voči zamestnancom hpx 2ge 2ph 0rf 4b1 if2 dod n jeo a bxj v l1k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ujj
133 Daňové záväzky a dotácie i 5qj wb 2se kq c70 f k4t d ofd 77 zom p znl vof 5 uvu u dwy
135 Iné záväzky u0 1ms qpx nwe vxf 09o 4z5 nfb qx 3gr 4j rax 4c8 0 rkw
136 Krátkodobé rezervy puo
138 Ostatné rezervy mj2
139 Bežné bankové úvery j s2f f afm 52 iue pr 9kr