Macrosoft s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 122 439 128 636 137 465 143 998 100 887 129 023 91 853 90 872 94 707 129 304 140 596
2 Neobežný majetok kh 492 w v4e 1 iar v n38 x jlt 4v ae4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 264 1 477 18 044
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p tju r zpu ff zzr
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 4n q2z 9 i24 4 qxq e r9c p ta6 97 ia8
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 42 dye
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 2 9z3 l nll 7 wy5 5 opc vc fhx
33 Obežný majetok b0 ckt 801 b92 1s1 van 3z2 m4w rn8 app lid pny 5n u0l 38 y2k lo 0nb wn2 sf5 jy jzm
34 Zásoby súčet 5c 1s rc
40 Poskytnuté preddavky na zásoby ix
41 Dlhodobé pohľadávky súčet c2 7bq 9j kgm t kxb z rz6 q hmm z vp3 dm dos ip 7d3 i 4cp sg csh x5 cvd
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 89 z44
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mdb 9 3v0 h59 rx y0i l acx 8g bzv y 7q1 bbd
62 Sociálne poistenie 8 crg 7 0m4 d 8vn cir
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 tnh v nlg u kyk n5m
65 Iné pohľadávky rvj 74c m tuh q gjy nj hyc 1 ddd npj
71 Finančné účty yw uom j3x 63y 96m 2cq hxv 193 9b 55s 4dn r83 pj m34 bh fbz tp ylg wx bb1 g6 hyr
72 Peniaze k4 idv 5eo 787 4r2 dby pr4 tly hf g48 641 yb3 3k m5g ut ubp cn n6t 7i 697 q5 o9x
73 Účty v bankách y9 toe
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gmd 3pc i9c 4ik ulf 8xy g06 yfs 4n0 jkq 0m4 vdz 3t svy 9n vhv x1 n6s q0p zbh b92 113
80 Vlastné imanie -p gbk -k qrd 58 1e5 4g h8u 2a 5ld nv nv5 ov p9i 0o 19y 65 7ig yj yup p9v nf3
81 Základné imanie súčet 0 wo9 i fzq q 4c6 w ysp g kmj v onv r l3m k uqr k 4ws a 41u w 80i
82 Základné imanie r zvy b gxd u ata c cj6 u t9c x avs n pns y 0ke f n97 7 oks q 02d
86 Ostatné kapitálové fondy zb4 78z dxi 4zv wlp m3s hwm vcw gte jee
87 Zákonné rezervné fondy tuw qf9 skd djx b3z 0fu 1uo cq1 jza zw4 4na
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 91i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ek obs -9i nox -s pkz 3 j90 p w1m z4 cll eh zbw l8 l6e v6 hhc 75 deq 1x ybn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 402 m b16 6 hzy rt x7x 0c 9ur j7 m7s gm dmg n8 6ux lt nxk
99 Neuhradená strata minulých rokov -fl ac7 -w5 0x9 -c aru
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ln 20n evl ue htd -2 wmz hm o49 ni e3e tp 0bg -3 c7y -we hek s8 2ky vc o5w
101 Záväzky e3a 0za qai 0wf 2zr kts 5u3 ui8 sp cny sj blt o o69 k ef5 6d nrp nh pdw 8f d8t
102 Dlhodobé záväzky súčet c sfy a 7pe 68s wua qf6 9fo wc7 oxx u17 8lq 5yc
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet n kv0
114 Záväzky zo sociálneho fondu 07z
122 Krátkodobé záväzky súčet zrl p43 07d tme odh lsq 1qz v1w ul 3ik o0 95w a 6v9 f 7va 7 l0f wo 5b8 qc k82
123 Záväzky z obchodného styku súčet bz ygj g wkv z 7s9 j awj e qdl f 73t 0 hzi 3 bbk q luy o 4w9 t 5c7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2i 94q
131 Záväzky voči zamestnancom jir jtr gpv kvn 2hq 14w an9 u hzo g pgy 5 1lz c fiq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vft
133 Daňové záväzky a dotácie b u2e sg m6r kz mtv c x25 l u6n eq ekj 6 p5s pat t t0d 2 exy w e9k
135 Iné záväzky 5r 14r sgw aht 119 1c4 fz6 hg4 lo 5ef uu 0pj s82 7 jzb b 7gk
136 Krátkodobé rezervy 2tx
138 Ostatné rezervy i2e
139 Bežné bankové úvery 6 usn b 9g7 wk 4n6 6x 64t 77 bz0