Player, s. r. o. - Účtovné závierky

2023

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.09.2022 - 31.08.2023
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.09.2020 - 31.08.2021
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Správa audítora.PDF

2020

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.09.2019 - 31.08.2020
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Správa audítora.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.09.2013 - 01.08.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.09.2011 - 01.08.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.09.2010 - 01.08.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.09.2009 - 01.08.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha