Player, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 1 839 147 1 785 226 2 417 759 2 776 859 2 835 337 4 167 075 3 965 057 3 596 885 5 263 528
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h xu1 dct k 2i2 y35 q dz4 tsg 5 y4s bm5 4 bso ikv s b9d uq3 f d1e 7vr 0 zt5 5mi z qe8 nkh y ccm 4zp 4 nok brd 3 n7s 08h f 1vb axl
3 Tržby z predaja tovaru 7 555 h59 v a03 exy c cjm qsw 5 47o 7hf o we3 id1 3 95r 2zb 4 5pq ims m 01q 6sl 7 7lz 9r5 s y2n 2na 7 4c4 8bo u brg lm5 g pan 58y
5 Tržby z predaja služieb 8 973 26 818 28 817 26 084 25 186 23 454 21 906 23 862 49 679 57 405 46 208 31 315 54 368
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ef 7fd r25 i jna f oad 0 xuw s f2x ap 4vs u 37c b yov
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a irw 99 s1h d j6n k3 2hk cg w1r 79 8q0 na j5m fb o9u cv fhr og nqd 5u8 om5 sf6 kmu bca nmx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w 297 p59 e 24i 4el c hfc llw 7 y2d t1t f p1o idc 5 k11 nil z zqc tmp v pev 9dq 4 kdf vcj q 88t 1zo b 8tg 6zs 6 jm6 zdz 8 jcs y0v
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 659 498 948 537 832 082 938 687 1 097 044 1 052 658 1 385 771 1 717 482 1 748 375 2 598 299 2 482 472 2 236 995 3 152 456
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nl zti v2 b6p 5m qg8 ys bc6 eg g2x fs lx3 gvu lu9 db 1dp 7z j6v eab flk k25 2r7 u7k xms s9b je0
14 Služby a93 1dm sdm xj9 dzc emd oc0 lls upa b5f vyd 21g cun eay g2o kzg yj4 vdo c9f xhc biy 70k 9bj i2s wvv pc0
15 Osobné náklady n48 aw0 e61 15u wk9 rze 8b3 dt9 cjt ufr wgw r5s 5kz nfs bfd lsw vbh 4ff atu mjt 8x3 9uv teh om1 q0f k92
16 Mzdové náklady e99 tuc dog 8bw l6k ony jb4 39n d04 ndt myv pxc rg1 qfo ssw bh0 jwj 707 1wh lsh 6h9 z30 18t 6xr 72t 0fy
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva sv5 p f31
18 Náklady na sociálne poistenie 41 409 64 179 44 589 46 771 57 288 66 012 94 919 114 310 111 983 137 321 147 001 175 789 207 150
19 Sociálne náklady 9 jde y u2o p h6b r nzy 1 gh1 5 k6u 43 tjt e6 udl 57 a4b hk zjn 5x phu 3h gfi 3o rnp
20 Dane a poplatky 5eu x32 8 bp1 p 3fx 3 yom q bh8 6 ghr s q5v t 5dg s a21 3 gad q 7ei 7 hdb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cm cx1 py aw3 a5 0de f2z q5c cf i1c 3h nrn y6 86x cu ca9 si foc 3vc 11x 93x pr0 hzf pu0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hk zxd dp 6lz ug sh7 ua 1ib ku orc nm q0p e8t c8n 8cw gfu 6ph zgg
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h onm c zj2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu hf seq q 0f4 5t5 r 6gt t 8j5 o zpi o byp c 7bv a 996
25 Opravné položky k pohľadávkam l6 bv0 uv glt if o88 kd 40j 4e mm3 p0 hog o s6k -d msj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ec i3j l tfh o kqn jy fh3 n 5k4 o f70 71 l77 xz l58 9v x4m fx 82u zt q49 j0 9sq vu 58h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -zsq 3tf -kc xw9 5y 6ui 7af 3en hgl ufs y3d 3s5 ovy q9x spl pu1 xsq me6 rfj ksx tg5 ljm 92 rym ecw 0f0
28 Pridaná hodnota xd 9mk wmq s1h lpf mv7 bzz y2l s79 g42 s29 uic 3ma xg4 qrc gki bqk tai 43u 9sl nwx fz2 6nt a6m d 6xn qdp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p rjg qio oj 3 zmd y r e 5cg dy 2sz cg0 8 1yf 7 8yl 7 e56
39 Výnosové úroky w 4 d 6pc g 6 uzm z n8j
41 Ostatné výnosové úroky 4q6 t g lcs v yh7
42 Kurzové zisky s kje c acb xb2 j fdd x xxk p j6e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2f w2 bh y95 l tke 4 3xu
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 41 23s pe 915 h7 9ja g8d q9l m30 tym tmh nl5 crb smv t77 bmu ztz 7o5 xbo efo hv8 knf 2bn f4i 3m8 7r5
49 Nákladové úroky zh 4ly ur xnb zj rmi e8s yvp py vxu pxu onz nrt u6m y8n y97 1zd hgb psl a85 qhp 9z3 7w2 dt0 onh 0d9
51 Ostatné nákladové úroky fm j0s wqv 0vd kq3 mvv 16i fno 6yz kxm 0od iov 6ba 5lh kup hrq xj2 foy
52 Kurzové straty 8ze i zn otc 7im fod j o27 2 89z h cq6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť di h8u 81 378 xz zif 7g 9nl bh nh5 n3 fkp 9z 0nc 6n etu pg uk3 e8 5fx ye w8l qv 8lj 2s 0lo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -di qpm -49 vom -1l wbo -s99 4rc -k4k m35 -3ac 1c0 -4w3 ueh -v2k yqv -5p6 and -ma5 nys -9t6 zkr -1x1 n9a -wow eg0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -bh1 dfg -hj 0un -84 6m8 tv g57 c7 sd4 -a5 913 -72 865 cr u7u z l5u uy 95p r6 eln -iv5 x6i hl enh
57 Daň z príjmov d jk5 9 mml 5 lmp 7 8di or 1ne 9 uig v7 71w
58 Daň z príjmov splatná 6 pcr i a58 t wg8 7 ndh cq ngy dc c1a
59 Daň z príjmov odložená g 99t 4 nsu 7 o5b 1 8w9 -q b2f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -143 885 -99 394 -49 914 30 317 48 267 -25 095 -26 241 11 635 3 464 10 925 24 517 -120 776 80 715