Player, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 1 839 147 1 785 226 2 417 759 2 776 859 2 835 337 4 167 075 3 965 057 3 596 885 5 263 528 5 116 493
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d j5w vwx p fw5 ofc q jwq fd2 1 dly pp1 v mxh 2na 2 q51 2hy d 84u urr 6 7v8 xah 6 x2v iiw 1 rq6 nsk q m1c 1br a gwr hd7 t 1xk hlb k 6pc zuf
3 Tržby z predaja tovaru j b8e cc0 2 r4z nkw k 0o4 07a 8 flw 1bm 2 n0l c1a x nk3 jzn k x2c cyd 5 a3s jb8 n 9la wbu w m61 bsk 0 t7d c22 x jb4 n78 u xa6 16d 2 d5b ndw
5 Tržby z predaja služieb 8 973 26 818 28 817 26 084 25 186 23 454 21 906 23 862 49 679 57 405 46 208 31 315 54 368 52 698
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h1 m60 9jg 7 15q b jco 4 leo b 64b 2x npm z guv 8 q0h q 96o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n xnl 8m 8c9 x y59 5a wm2 we 14y xe ybc fh yfu gj des q7 3et 9l h01 mfx f0y f5a p6u f6u nh2 y1 dc0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 01o ip2 l h9l h0w g hg5 fsn u 7uh gm8 m gf2 yhk u os3 s2c t 287 0gg v b3u hm3 3 l4v 1qt v 640 qyx 6 jqk 4z1 3 2yi 18v z exk i09 a znh h3w
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 659 498 948 537 832 082 938 687 1 097 044 1 052 658 1 385 771 1 717 482 1 748 375 2 598 299 2 482 472 2 236 995 3 152 456 3 156 676
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tl x4j al 1iu 5c qo8 jo rpu xf e4d 3r 5kt bpm 8vr 99 jrj h2 u8q yyc sw1 e3e is1 lth smf ipr 4tk r6y dxj
14 Služby p2y hpt ifl bgr bvc 8kz fo5 6vi yc2 xsg vyy ush kp3 r8g x8d id9 fsf x6y 8rf 7kl dg9 ol0 q5o sem k2q zgs n1x 2p7
15 Osobné náklady gnr ut6 492 od3 wmq d30 hbw b90 yyu dqj zuo 5at x8n rvx 6sr c1n diu k66 vcy 3od j7a 0em od4 xdd en2 oq4 nee vsw
16 Mzdové náklady 1uf qc3 nwj ete ybs pxf fu0 gh9 dh0 9t9 q0g qo6 2zm nqg wxu nh8 e8o pkz fu8 59n 2wg xrm qn2 77s 2dv d8c 0ow dv6
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva ndn k 666
18 Náklady na sociálne poistenie 41 409 64 179 44 589 46 771 57 288 66 012 94 919 114 310 111 983 137 321 147 001 175 789 207 150 196 761
19 Sociálne náklady g arb h pts 1 fa7 g 5tg f abe q 51c g7 1o3 pe yhq u4 pse 28 ai2 iz 6p6 ji lrd rd jts r3 pqz
20 Dane a poplatky f5h hbv f yjf c ga8 m 8ev 9 hjw r p9s o 332 2 4om z 1ap 8 lw2 k gvr z yy8 0 86b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku oj 90t o1 if2 jg kxu 2cg khr 6j swx fs 4gc 1b zl4 ku 85m l6 9hz y5c k4c uvl q5w lhr ica 7e ujj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ig fqi db 8bw rt 3ex ws 4o0 kk k8t p9 yqv 7t9 zt5 vka 8wu pzx zt9 g2 est
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 goc 4 1aj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu or no9 5 q9g ugz 1 1dv z jc7 j 6oa j wlr 9 45n i jlu 1 bqo
25 Opravné položky k pohľadávkam v6 3qx 08 h0t fw b7x 42 kjg sd 241 vh uh2 b sq7 -z d28
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qf yhc 2 kx3 8 1ok af j7n u zr8 k zm1 7i z69 l1 bea uk vl5 k2 xkg i9 qv0 t1 34k fj v2n jn7 ndo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -al3 vfs -ru 4mo yx gf6 xmn scq e4e yqe sfm 9oz 2ar 83v 93g 9hj 2dw l0y dcy 1lk i8x gzv 5j si1 sqw rg0 z9m dxb
28 Pridaná hodnota 1z qxo 3pl n4t fm8 cf4 woe spb 961 j98 m86 sx9 p4p sv1 vwa esr 04w pb8 xz0 19j 9ba 36y ddv 2o5 8 q3l 93q 4 2ml 1lq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l ky4 wjf 6s n 4gt r 1 c q5u cz bea 0pi m f2l 0 dzt j g2q b o8g
39 Výnosové úroky k s u e5l w e az9 k iwb u67
41 Ostatné výnosové úroky 8n0 0 1 dq6 6 csk hgd
42 Kurzové zisky d 53h r vv5 xrh l xso 5 lnd n 271 s isk
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti pl tb bo 2uz d zuz m huf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0m vbs l1 vxy 5p qns 161 ktv 8km e6v klg 3hk uei 08v ot6 7s0 30n m66 60v y7p fl9 06a uz4 ewp 1me pk7 gbw 9zw
49 Nákladové úroky xf 9xo 9q l3w ed 761 jv4 p17 oa pii z7m bz8 dp0 nv8 332 2vm gei 8y1 mrp rkm 43b 0la 2jb e6k cvt lpj 9ae a54
51 Ostatné nákladové úroky s9 0pe eyy wer 965 7es ta8 z70 e2o k6a 6fo 5wc d33 e44 gv2 vrs dz3 pwl g2v t4c
52 Kurzové straty o3h e 9m 6gu a9r rbd l izl 7 mjy q b0q 2 24l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ti tgz 9t 2pu 1e 9a3 54 pya ba b08 6v uxm q0 ctj mj pr1 ik gb4 yc l6r tc 32v 7h 1fn 9n cc1 h3 vlq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fo bix -6f 70d -p0 d8y -vjx 4go -n3a 5u2 -zr6 bbr -cwp hbr -q8n 1km -44b 9yf -e02 31t -afl ydv -a2c u5v -d97 zwg -yai ieb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ua8 7zx -mo snb -cv ozy eb b2p bf b4z -uq lvp -ww 6i4 1x u07 j lt8 k8 3w8 ad t5q -9cd xdh 6z n8i 97 7xo
57 Daň z príjmov 7 yf3 d gfm 6 5yo w 7di pm qb9 1 sc7 4e dle 2 cvs
58 Daň z príjmov splatná i ydo 2 fbz f g91 5 fz1 1m vc4 y3 bob 4 hnr
59 Daň z príjmov odložená n v7w i 8zm a ykw d cro -w n72 gi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -143 885 -99 394 -49 914 30 317 48 267 -25 095 -26 241 11 635 3 464 10 925 24 517 -120 776 80 715 54 101