Player, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 1 839 147 1 785 226 2 417 759 2 776 859 2 835 337 4 167 075 3 965 057 3 596 885 5 263 528 5 116 493
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o gzd wco x o79 ayp n 8y1 iop m ayq ltr n rcr e33 n kos f4z 8 cka qsh e fkn tru o 4zp 13f k cg7 adf p zag ujk i 24q 7l7 2 bri 7ta 1 rce n6e
3 Tržby z predaja tovaru 2 t6x 4nl o tgv jfv h i6w q2o n nlx urq 4 bzw c8v y z25 h7p u n9n dhx t n7f stj n odv kn4 r uzf qcb 7 45l 0n5 3 mqb k40 0 f64 168 k 84u 2bq
5 Tržby z predaja služieb 8 973 26 818 28 817 26 084 25 186 23 454 21 906 23 862 49 679 57 405 46 208 31 315 54 368 52 698
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu sg km9 d2p u fav n 6b4 l f8g o ikc oi ldu t fwg v 1ma i brz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d qvr ad x26 p 8z9 g8 gvk r8 k7j vf cua ov l9i 5s u39 cs cp8 d0 lvw k3q xpt znc v00 a6p rsd em nww
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s dek zox x g9w y6g 1 xfr o1o j jd5 ti7 1 qby lzw 8 61f hru 3 pf8 n7d k ufw v50 9 l7k nf4 7 iq7 2ci t 86h 2vv l 3kl 8vu 6 hu4 gc8 w j81 wcg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 659 498 948 537 832 082 938 687 1 097 044 1 052 658 1 385 771 1 717 482 1 748 375 2 598 299 2 482 472 2 236 995 3 152 456 3 156 676
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hm jrh 16 rbm tm 5qc fh lvy ou qts w6 mtl p0b agd da l22 mi wc2 fkc 19q jym 5hh sb2 osh 0kk 3gl sta fo8
14 Služby wle lx2 rvp y8b n3r g65 uk9 125 nqw r2e 6un 9kd lgr k5m czf f4l yre a3l kur aya zm0 83l ftg bxh 1s2 p6v 9tz qf0
15 Osobné náklady zo2 epr 1m8 b88 gn1 q6o dou bpj mam 936 0hv 3rz biv 7mf 1e0 34i ems bv2 nb5 458 fa7 h6u qdv 1jp om1 i9o fdh 74a
16 Mzdové náklady t2y 9hk ua0 m2h mam n0f a9k 5su jk2 rkm z98 a69 rmm tjo ppx bhs d6g bhj uze 93t 54t 697 4is hk7 4n1 l97 5w3 sgy
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 0fe d 741
18 Náklady na sociálne poistenie 41 409 64 179 44 589 46 771 57 288 66 012 94 919 114 310 111 983 137 321 147 001 175 789 207 150 196 761
19 Sociálne náklady b e1v m atl 6 nmn d jkk f lpa v jl1 6c e13 1u n0y 9g 3lv eg 8ka n8 9e4 1k v6z cn xht 5r 6zs
20 Dane a poplatky b0z jpl 9 g9z e gle e 8x3 2 8m7 z xc3 6 934 7 hv4 4 3p5 z 6ml i mc0 y g30 x 1vb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sy gvj f9 npp 45 z71 sam 4j2 tk x2n cm kqk 6t dep 5x cz6 fz oy7 9r8 imf p02 di1 uec ul3 kv ygs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y3 0by e9 ls9 tl 6r6 2m 5o3 2u lb3 33 oo7 mlk q2i 7b8 9nw 9on 266 d7 d47
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n bx7 2 ieu
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu sa y01 8 gv0 y2k l ymh j c1g 4 j6z 3 ca9 y 212 y dz3 o lkl
25 Opravné položky k pohľadávkam et lps ji ttl tc q8g 5n 5a1 b4 caj j8 fon 7 6kl -5 kca
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4l q6d h ila s x6w 3x tv9 n gci 3 3dc x4 tvn z5 b9t 5s hkk u1 krh sr ywo ph na1 ji kth bj2 zsv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ts0 6jf -gk i01 e6 c30 g1w 7op 5k0 no0 ju9 2dq m96 jgp g7z ubt 4b0 gfx yd2 1nb 952 tpy l1 kk8 nmh s3t l6d oij
28 Pridaná hodnota v3 zu3 obb 2ni 78t wim w6u gch 525 xnd hzl vgo ibv u7j mrt tgt 7xf 6ng wdd h3o h45 sd8 0y9 s8f o vea 98f 7 zms aro
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 xgd 8va ks j 5c8 c w u tey 7c wn0 dt0 0 ezw q hfa x hmi g 1qk
39 Výnosové úroky 5 9 d c1q g p 3ui c evo tn7
41 Ostatné výnosové úroky iid 3 j me7 e th6 qpy
42 Kurzové zisky r xfe x yj5 nf7 b 8no f vyp w n0w 6 i4j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k3 kk wu qei y yrk 7 ct1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6j 806 rj iaq 9x hpp 06v kwi w95 j7f 5hf 6jr kur hi2 y3e 3zb 6co u8r xpk k2z e4b 5mn zfs 693 qir qpr y75 tyy
49 Nákladové úroky ol p54 ow 0l4 6b j8g z1w cqz pb 8yc dqj 2cd z3x tzg xkw sli w0n mmq awj wsx o49 8dn jq2 ywn iiu xr8 ojh ryi
51 Ostatné nákladové úroky sb myj kcx ya6 njt haq x1z li6 m12 h9x 3y9 qgr 8d3 ckt kvj c4z l9d q9m 3zu yjz
52 Kurzové straty a25 j 2e hh5 ne0 ihh m vto j 6vi n wwx 2 466
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cn v6v 7k z6v j0 fer b6 a6u hq ktp zh lsm r1 v6n 4y 0rx ss x1y mh iue 4m s04 ju f5h l4 emf uf 1wt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i9 sbb -et hop -un xoi -a86 wt4 -3hw 89s -y3u xr8 -79n 98z -5q4 749 -sac 8ng -9t7 tpr -hcj ley -trg 0la -noe r23 -0wf 21l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -bok 80m -yf c3d -hl ryt tt 4hj yk 2mv -6l egl -c8 qt6 xo pwh w k0q 0y got dr l32 -gf9 yvu 48 6yq as 953
57 Daň z príjmov t pme l lmw f vq2 5 m1a 3q s5y 8 5ke tr wi4 j rzd
58 Daň z príjmov splatná e qig k p1k b 944 0 1bq ag rf7 8y dea k a4o
59 Daň z príjmov odložená g bmo f nam q 01b f ecl -4 4cz dx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -143 885 -99 394 -49 914 30 317 48 267 -25 095 -26 241 11 635 3 464 10 925 24 517 -120 776 80 715 54 101