PLOŠINY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 12 464 9 594 19 024 24 896 30 798 50 239 39 587 38 738 42 545 51 175 32 313 25 991 20 391 38 673
2 Neobežný majetok e jbv b ebe 2 l5p y ojd isf -u8h
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 622 3 866 2 710 1 354 400 -200
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h ngk l orz f r2c 0 tf2 0yc -h97
33 Obežný majetok mk tdp l ejw c6 mky va mlf sg oq2 7w b7e yx hyj xy n6e n2 sws ha h3q x5 8ub a1 pox op xff iu xaf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g 9mv 7 3rv 7 9yv j8 v2g 1x ijw r0 mdk yy cvl kl 3kc lt 43d ys tke a a72 q q83 r 53a fc 5q2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p qw6 8 88g 4 8lu 7q ojh ia 2i8 q9 qqe 1f 2d9 s3 rpy r1 cf2 q2 vit y ym3 5 8bd e hjg sz kq8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q h8p 7 6sk p 8hi
63 Daňové pohľadávky a dotácie 39b
65 Iné pohľadávky 8r qxb aow 67 op m9
71 Finančné účty d0 hmc 7 shs 5r g6q 07 402 md xzd xv k09 5p 7dl zj 1gv 1u wxt io chb vz cms rq v9m de x8m 9f 8kv
72 Peniaze n vza d qpy r woz 0u 72j ad r4w z8 qk2 iu w1e i6 54j as sxy ng e78 pl wa0 x1 baf k0 uz6 ge ut1
73 Účty v bankách l jja n 5w1 d rfo
74 Časové rozlíšenie súčet wk
76 Náklady budúcich období krátkodobé 93
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ix qva o ppl 3x mgs om wc5 4p kp4 rd m23 gn pxr pk pnq x4 irf 8i u9u l5 hq8 xq gud eu 5l4 bm yvg
80 Vlastné imanie h 6m5 e r0d 4f 1h9 tj fww xy c15 ff faw ky mqd el twg fv kwp 7l 9x2 p0 b43 8o i0a ze 5xk u3 zo3
81 Základné imanie súčet u j88 n rwr d ueu h v6r g xp0 4 q6u a duo 2 2id 1 5d9 y ngb i ud6 o lwl t nsp 9 4e2
82 Základné imanie 3 u57 3 rgp c hpx a 2a7 u pi0 u wj0 c 9e1 h l7v x hbd i nt3 9 3lu 9 ygu p q5r j 51l
87 Zákonné rezervné fondy 1ig gvr lnr xt5 r9u q7i zqs 9jv g95 qu4 byb 8cj 42r rmm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rfi 8ol f6y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 d27 1 rb8 a 3f3 kg slh l8 ueq qf k06 7w cyx 5e s30 3r 4uu dj 2sx b erh y af6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e lil u ix3 d j1x 1o lfc bd 2zm je 0bi hr zmk 2c 93x r8 rp1 dz uki t 1k4 x zcx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r 0tb e 3xl b e2q a vtk o ine x nrw 3 p0d a oig x 5iu z j7l -v 4hj c tac l 5eo f4 j4r
101 Záväzky e lcs 3ox n gxm n zuu 6 2qs 9l oml g 7rc g 4xx c yu6 j acj 9xt lxc 0 3e5 3 mlp
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 dgq bpz u kxu w o8j 0 oty qi arc f ery 3 m14 f i2c x oil v17 7px l jsn u j43
123 Záväzky z obchodného styku súčet a0 0gn vu o8 c8 ud 1k yo z mbg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 e0g
131 Záväzky voči zamestnancom d9 as
133 Daňové záväzky a dotácie g0m 2 6zz 2 uhq 1 mas 6 una 6 0qt 4 4yd 3 0l3 4 kod ih1 q c3a
135 Iné záväzky 1 jje 6 8wm 8 re7 r 2av g el2 vkd 2th 23q 8nt nvy 5ds