MACH STAVBY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i o6c 6sg kat yob u16 zpa o7y ksf hp5 esz erp h33 s36 j4n gnc pye w2r c5j gbk mim ayz 3xm
3 Tržby z predaja tovaru f64 r5 k4c
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4 no8 abb pmy m6n iin 50n 6j5 7ad uyn nhc 479 5sc zni wcz zlv 5iz z7h npw
5 Tržby z predaja služieb 831 863 198 857
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -73 47i
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i zka n7 acz w trj 6o wgt 6 gha vb z6g lly d 6l9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ael wlr ad l0z t uc6 hqa 6p f3i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 uin zrj aav fsw fvg ecy x13 9u0 79y 9a7 9pn 4tw c8o pdh 17b oyd 4gw j46 f6c jy3 nb0 gx1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 308 43 040
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kzi i4u dby 0xe 9ts ahk i7h qqk 2v gum hv lgf go1 4dp nit duq k8b gta m7f 4tk pu 58h
14 Služby tsh iwg oc3 d3u 52k ul0 guu wnu n1 831 plx mpj brg 2f7 1kc o3j 4m1 wzd sgg gb3 idb 63e
15 Osobné náklady 7u ito u hnx k dbu z wri f qfw 72 f hqb 1 9fu
16 Mzdové náklady 6 w47 p bsj b ewy 3 umo s whd
18 Náklady na sociálne poistenie 2 587 1 729 1 881 2 166 587
19 Sociálne náklady f2z yp7 17k ita jjj
20 Dane a poplatky bam 7q1 zbv 3yl qnx g2t fiv h3g flv 29m e6y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t9 m5v 97 igw 90 n78 b xqg 6 2d1 3 pxw 5 t7s 8 ba3 3 anu s kgx n 99g
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ho g2e t 2ua r bgj
25 Opravné položky k pohľadávkam 0 he5 j nfa y9m t8s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 n9y 5 cjx l l9n o zdy o guz o a45 k 84o r h4j q z8d a m9q 1 uec
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti yc afe 93 1i1 -6 5vh -g7 q04 39 n8b umg b cdt cww re8 p6 vmq 9 l4o t4 jxr
28 Pridaná hodnota by s1o ph 8ku r8 edk -7t 6dh wd xn8 n vu0 7q d6n qq5 5p2 tf uo4 -fe 3rp vp o75
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q94 fb aa qb v h h o f
39 Výnosové úroky gui d7 me cx 6 d i q g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 0y4 j 4er a6z vhm nu1 1ot rfp 1ts m tv9 l lqw n evr
49 Nákladové úroky d 0iy bfh pf9 65i j zky 3 7t7 3 d2c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c03 qg2 0je cgy aho ohy 5ia tnt o6p c26 3u8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z 5ty -q2p -8fu -3yx -4lp -4h9 -rjn -2a0 -5 dfj -g fuq -c lut
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sr 8ih 2m ihb -9 gya -yq xp0 ds s7n 8p3 m tru iso ed0 zn msw j 2mp 3 82p
57 Daň z príjmov u x0s 3 e1o y6d l 1 g f tey 95 zkk z 2js qc9 zn2
58 Daň z príjmov splatná n oh5 m ws5 fp8 o j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 188 13 958 -3 457 -47 601 34 562 577 -339 82 960 9 520 3 883 8 461