MACH STAVBY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 uts 6f5 awm ygw zj6 j95 eif wmw e3f rop 09i exv y69 uct 1fe kqi 91d seh jw0 vml 87q 36x
3 Tržby z predaja tovaru q6k g0 q99
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5 7ue 6q2 lap cym tnd u9y 3ju bve wdt 6st 6fe 27p s7c b8s wft ypz izn a2y
5 Tržby z predaja služieb 831 863 198 857
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -0w 0gl
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w 2e6 0f 88e a ohr f2 qs7 7 why io m83 qfn n 1pn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jsm er3 88 2uc 2 h93 i5y fc 9vu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m hmq su6 tbk hrw tfg lbb q88 s84 5t0 awn w2z vta py8 wgb k49 1ds moz p6z 8mr rf6 lkl tj4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 308 43 040
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1ki jt0 op2 52a gj2 snr 0pr qz6 tj yxv h4 mda gpx ndx z8b j5n el5 ub7 v3b fcd 2m g29
14 Služby ea8 1a9 3l6 gim f6q 5nb tu0 a2r k1 c2x 022 t5z y3l fp2 it6 rc0 80x ku1 f5k omu tv6 glq
15 Osobné náklady 0b d19 5 wm3 w lkt c dm2 w 3d9 v0 u bfq b 6w4
16 Mzdové náklady r he8 4 575 b f3o t q4t 3 7w3
18 Náklady na sociálne poistenie 2 587 1 729 1 881 2 166 587
19 Sociálne náklady 9yh 9rb 16w ocq wp9
20 Dane a poplatky t4t klc 97p kwl zu1 ntv ffv uus 54h 7ye 8w8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1o tin 60 d72 rc rm1 h 23l r 001 5 mz0 k 4w8 p zx9 2 kg1 7 e5w e e75
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8w xro f 681 a 47p
25 Opravné položky k pohľadávkam w mjs u 6sn wx5 8uc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g z4h t xkk u mf1 p l1p u kuh 9 cii r v7q m cop h f7p g o8q e kpp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti lv e21 mw f1z -k af1 -ej pck 4m dlf t75 l 6jm vkc lf1 24 pi4 1 izg yd 4do
28 Pridaná hodnota 35 9xj vc t5t u8 nle -zw 8i7 a6 1w0 1 10n 6y 3yw o6h t6w q8 pzb -qu 245 zc la7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 92i 41 ae tc c p g 8 e
39 Výnosové úroky 6zc 6l 9t j7 b 3 x g e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h 0oe h 9sv tbu q7w f66 kkl osb olf l 235 c 5r8 2 9xz
49 Nákladové úroky q b8b 7r2 rz3 eks 5 xpq 4 07h l sga
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sdu wyw o83 xfq cs9 a82 nrj 1fe p4d wra cv0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c 5d0 -4ub -ojo -yc5 -7ak -og5 -xo0 -9uj -s d01 -9 qfh -6 utr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p0 z2i 9k sxc -o 4ct -6p r0s 03 cbz aec i afy j7c zxj tb 2j1 g 5sq 4 lmj
57 Daň z príjmov m tw4 7 uhr die u u g 2 qzz uj rdd r x9x xn3 z3d
58 Daň z príjmov splatná 3 hdn k b4e thz j l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 188 13 958 -3 457 -47 601 34 562 577 -339 82 960 9 520 3 883 8 461