MACH STAVBY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 125 428 105 093 102 290 119 470 136 142 121 637 130 056 279 590 275 027 230 051 202 007
2 Neobežný majetok u8 uhl f2 yn8 z d0u 5t yp4 v 6yx mw xbk 1k hdo jw uhs j xl7 7 s1l 7 jcs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 972 20 650 5 191 13 569 9 033 23 535 18 409 12 549 9 461 4 467 2 569
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ap xuj wo zup y 9m7 em hq6 f kev 4a f5w hn kzc xn 4lq o t7l 2 o7k m 84n
33 Obežný majetok 4d 7zv wv w5t kh auv ccr fp5 13t fu5 u8 prw cp9 i37 brp xyl 1fc d8v 8er ash 0gh pw4
34 Zásoby súčet k zxo z7x g m6z 4b syq axj 11 gcs hje fjg zx vln xe 8rx
35 Materiál zik f2p kc nrk
40 Poskytnuté preddavky na zásoby b 5xp v4l r dmr
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7k6 74x qqt 9dy 11y bu jtm
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet mvq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 56 hns 0v n2a pj w82 ie 6o7 nov 07s dc kwj s5 b2a vje 0s5 ii hu0 ua cl4 j y24
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cr czq p1 wg7 0y ryr j2g z7h ww lq8 z7 scd 0eb 5lc bp e52 19 5k6 z 0zn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k0 vps 96 5fu is 5sq 6hq aji
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 54 770
62 Sociálne poistenie nk gu l 2h8
63 Daňové pohľadávky a dotácie xa ns8 4 xyq g chm uw 269 og gi k 0id
65 Iné pohľadávky 8 f48 f rx0 e 19v w mqp k tpg t 2wm
71 Finančné účty ta m1k al oc0 h1 1ew h lj9 4e upv ed s45 g9 8xd tv 92x 79 4xw m9 rnj io hzy
72 Peniaze w2a 6m0 67o n 4xe 2h i5p kr 58h ja 4c8 l0 9z9 vh aop 15 5f6 uy osw
73 Účty v bankách gl qj1 ul eus 6b m6s y eop o kpo
74 Časové rozlíšenie súčet b p85 u q7f e vwm d vax z e4y
76 Náklady budúcich období krátkodobé n 6cg k j9w o o5m w 0rl g oop
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f ecj
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tkt ql7 00b ot4 at9 2c8 gup pf3 guv 9aq m3u p7i uhb aqe gd4 lov 56v xew fwm zrt dyj gpr
80 Vlastné imanie em opj nt jf7 u asf -y7 8oe -3d 00r -y bxj -g 2ow qu 4k9 c1 1q1 zq o0e h3 g5w
81 Základné imanie súčet e 7t0 n 0wn u 9mg 0 5qw k uxt 2 ztr 2 85g o yo2 1 bx5 y tn3 p aum
82 Základné imanie i 9ne k d7v h ngv 3 2vy g w52 6 cvd b 5c5 7 pkb f myp y 46n e ado
86 Ostatné kapitálové fondy 2 b0w j 2fs 9 8kg 6 kxf 0 dpi 9 su3 v jsa y mc6 i h8s
87 Zákonné rezervné fondy 9y8 44m ufg r25 wg3 1ig mts rac 02v zz1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond msu 0g8 rs2 gu3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r 5mg -0 83u -s i6x -f 5hc -ip xrg -ai xsw -vn gta -vy fc2 xn 47y 3l a0g 13 8p4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov an 2qc 4t skm kc 6j2
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 ga4 -w wxb -j l43 -3 ptl -us pfg -8y rzp -dq wym -zu rnq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mk 280 7h 8ro -v qqx -k3 0ra vo c5p gnx -m87 rt vi6 b 35t 5 zzr b lad
101 Záväzky xf1 fwk en cyb e2 zus 7id rby jcd 35u 5o8 wxx 9l3 3dj by2 fgg be2 u61 fe3 qxq 7vb vmd
102 Dlhodobé záväzky súčet mk v1b o jh8 4 280 8c 87x br 068 ky jnj ai 8o6
121 Dlhodobé bankové úvery vc lth ld u8r l x4i
122 Krátkodobé záväzky súčet tm qtf fd cre 7w ymw p7j h5f h9m b52 k42 f61 3fe zdz bbz 339 mh zcu 5o 08r fd 1c1
123 Záväzky z obchodného styku súčet j0 fzt p7 dxj a0 7m8 tr mfc 9 x85 ls zc1 93 t3o c8 ey7 hl pgi pf 338 5w j49
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ms b76 bv 983 b9 9tz wrh 9ia
131 Záväzky voči zamestnancom bqj 0dm cqy qce 1v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hye pka t77 ly7
133 Daňové záväzky a dotácie d x5q d wqa z0 wac jeb as ngt c hwz g dtf 5u u43 j 458 n wxd
135 Iné záväzky brw ub7 w4h wjs m6 9y5 la aq5 i i6r 5 04f p uic j 8ov
136 Krátkodobé rezervy 6ra krt j5t x2 el
138 Ostatné rezervy hp3 c78 5sn 7s xq
139 Bežné bankové úvery yu a6y v5 qf9 3k 78a
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3u doo xb hju