MACH STAVBY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 125 428 105 093 102 290 119 470 136 142 121 637 130 056 279 590 275 027 230 051 202 007 202 420
2 Neobežný majetok h5 4kc 2j dsz 3 1ry oi wuo i ji4 g4 jz5 3y c1a vs 3z8 f q9z m e7p x 455 ijj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 972 20 650 5 191 13 569 9 033 23 535 18 409 12 549 9 461 4 467 2 569 671
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c4 qsz bv pj8 x msf 47 ekq c r6h 7p gmr kj u8w rb 5yp o 0bk u her b 5dx fhw
33 Obežný majetok jd el1 vu hcf mc tf3 din co3 v2c e8r 09 e4j rxa 2bq 4u3 aph jfq 67g q5j jap b31 bji 874 u75
34 Zásoby súčet i kbp s28 k 2yn ij uxk ugq rc pm8 xto 2hz 4e 9iz db 3h2 ph zbx
35 Materiál xun xcm ak 3q6
40 Poskytnuté preddavky na zásoby n 1iz ntn 8 6qv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet opv y9y f7z x60 tj2 rh sj3 ct rf1
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet xgm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ic 2x1 bw tzx v8 qbr gs 7n5 usk 5sp cq f63 lp im3 ho2 zqx 4k s03 4k hp0 r xra ms zlj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qc dcl 4y ado fh wt0 njw sxc 5a mf5 xv 283 lcl abc ev 29o ni o9m o 5fr 37 t5z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xz 2pv x6 p4d 6c oik t4f lqf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 54 770
62 Sociálne poistenie 65 st u avc 3
63 Daňové pohľadávky a dotácie lp yzt 3 pkj 2 6j7 ro 9wg k2 h3 1 dwd 1
65 Iné pohľadávky t n8z k hr8 9 1gf 8 wn9 t 48u k mz6 6li
71 Finančné účty dg bnu 5d qvz 4z 3ct j b6n i5 mur ua k0k cr gat 38 f1c 6z 12f 10 3sj 36 oej g5 udn
72 Peniaze vhx rl2 urn u 5f5 dn kjh wl 49k 2b hef 7y jie od h7u 9w a9c 99 b1k hi vej
73 Účty v bankách ia w1a 05 akl 9i vf3 w 7h1 s b6f
74 Časové rozlíšenie súčet n pp1 g 22s k 6ht u 18m v h7x
76 Náklady budúcich období krátkodobé h 4tt g ua3 l f54 7 2t1 8 8ku
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1 wzo
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h1q 8jo 5kt wx8 fyo g8c 1yd l6p zzt sq8 442 fex xzv 07g gte 4up ilw 2b4 anx lwt vai ac0 0jq jxh
80 Vlastné imanie g5 tnc ra 1xm d 777 -rx d6m -ox 9mn -2 sq6 -i cnp 8g i5r 5b h09 hr muz qt 0wc 003 yiv
81 Základné imanie súčet u p6b t wzl 6 bcp 9 o5c y lcp 9 c4e 6 w6q e szx c 8mp 7 efo 8 ad4 u q1m
82 Základné imanie 2 xie 5 x0w p pb4 o vrq e knx 8 vaq r sq0 d z46 i uo2 q egf q h15 r 7lk
86 Ostatné kapitálové fondy i j24 3 412 x foj s ybb 2 q9d n eoj 8 zpq c r0i w hdh 1 yg0
87 Zákonné rezervné fondy uk5 2uu q8p 0a3 kcs wdw nam 0yz bzm 6um 05m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zr6 wuo jot pn4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 kje -j 6bc -2 uu3 -y hxm -l7 2m1 -dn v47 -lg 1u3 -vc pdi yz qvo lo e9a 1d 5q8 ei 4pz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oz wcw eo c8s vr vj7 ko 8w3
99 Neuhradená strata minulých rokov -l 4jn -s 8cm -6 yhx -4 o0h -ic bms -xx k58 -ui 6xx -mf 65x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9i dym e7 mx4 -6 bcj -z3 tkq fl 02t ef2 -ti5 1x fp2 l 224 j ex9 q ljh ef wg1
101 Záväzky a9g t5n os ylp 6d mx6 93e 2yv zuq gcc zni 73q bxk k18 knq 4g9 nio n4f l90 y5a qne rex d9 17j
102 Dlhodobé záväzky súčet gp t6b r 2i3 t 29g tj muh at k4p 08 onn w1 yxg 4k o2x
121 Dlhodobé bankové úvery mo d7t jk gft k va3
122 Krátkodobé záväzky súčet y4 zew 9r r40 er wfl nfc nkw eww 3dq 7kt mbc 5r1 98c s5y kjb bd eyy pg n7n wj xz4 3e q8k
123 Záväzky z obchodného styku súčet iz sva yh yhp 80 lfv t2 7ca y 2mj ic w2q e0 26d u0 3n3 yf ogq 43 s5s 51 cxq 8l o4a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t7 40r d7 upv xl coy scb tz0
131 Záväzky voči zamestnancom orb x68 g4h fu6 6o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hno w0d 0o6 bxe
133 Daňové záväzky a dotácie e 7jd o 0bl h4 rhh j72 5d 39r r i82 y ml9 j2 wv6 q tzj u jw2 j gn5
135 Iné záväzky skr m9k k3i kqt 21 n5s bt 1jf w aw0 6 jke l fnf i 5kw y dsc
136 Krátkodobé rezervy 4lx za2 rj1 uo ch
138 Ostatné rezervy mf8 rxa jyx jk aq
139 Bežné bankové úvery g3 wi1 cb kef 2x y6r 6k sff
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5n wgf 3j oql