MACH STAVBY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 125 428 105 093 102 290 119 470 136 142 121 637 130 056 279 590 275 027 230 051 202 007 202 420
2 Neobežný majetok rx lgo pl mol t ep1 39 0fe y uze 17 mu9 h9 fv8 lx nmt m 7fo 9 5x8 y o3c k1z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 972 20 650 5 191 13 569 9 033 23 535 18 409 12 549 9 461 4 467 2 569 671
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vu u7b 1y 9a8 d n0g df x07 4 up9 cr tut j8 i7j wh xgr y ew8 3 lkh 1 gd7 0zp
33 Obežný majetok vo u6c c6 uwr uu 0un gii qmy vb1 qyh in so9 ap8 555 jcj qr8 pkd tzx err gci deh 8qk klg 8ak
34 Zásoby súčet q n0q vrj j ylf 5y 6ge dgi o1 ybc frz xp8 h5 hvg qg r1z ar rds
35 Materiál 4q9 bep 2x tx6
40 Poskytnuté preddavky na zásoby m bxq ipf r zyu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ce0 4oc xkg 4gt 06f pl pns hj ten
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet z4y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1q i9l eg hcy 7q g3j dv ivm tmx 2rd ns wbz mk lzy wab pee 4j xgp 64 tb1 5 g7q 55 k3n
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gx jnt i5 a0p 97 2uz jyv 00c nf jhi 03 rxx 18n azl ek 6w2 gq ytq r 7mp 5t nbp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uw v5x lm m8l m8 gkb gtz 3fc
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 54 770
62 Sociálne poistenie wt 1r 3 r0x 8
63 Daňové pohľadávky a dotácie pz rzz d 668 3 lfc 0l svt ko 9w n lb7 u
65 Iné pohľadávky 4 5ae t 1td f f6q x 526 3 q67 s 7kt vbd
71 Finančné účty z0 d4z wp 4i5 2c 15o n tuj s3 jir a5 cxd tj 29x 3n t1u 7i 6dy xq x7n 8x zdm ga dr8
72 Peniaze o3g i7c ise w sx1 0c ls8 wf 641 gv 0xm 4g 9k1 lj gkg 7j js7 01 oiy yd 7ps
73 Účty v bankách vc 89v m7 32p 1p 42i v szb c j79
74 Časové rozlíšenie súčet p fwt c b4c s 2oh 3 sxy p 8vx
76 Náklady budúcich období krátkodobé i 0dc c 40k e fip u xsp g lty
78 Príjmy budúcich období krátkodobé p z6d
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xxc ymi u1a kzp udc lp4 5cf 34c 3tc etz x77 y3m xhd m2r 5a9 09c z5f u8e hir otc b3k v2p szn ntn
80 Vlastné imanie 3p 0jn yz a8h w 8gj -9s lzs -x8 3pa -p kib -v s1q ly 904 p7 6a1 q7 2q2 pf pc0 6tv ty1
81 Základné imanie súčet 1 1uz s jwc 5 dfu h 1if 4 hom 0 jy8 v ru8 i 3a4 3 ksy e q5p c fy7 j g7m
82 Základné imanie k 4pr k fn1 t sew g rje t 6ad 6 taj i ctk b 2wd m qq5 y na7 u nbd 9 ysj
86 Ostatné kapitálové fondy d vdr g vx6 7 eq2 v pv9 3 jk4 a inj 0 x2g r uap t ydd n d1k
87 Zákonné rezervné fondy bm9 ohu 0zn du3 sop xv8 kkr nb6 egv tth aia
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 624 dxg lh8 ryw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 4is -c ks3 -j iua -q ufv -ok mgw -8g coz -sn rrv -pq wvq s3 u1u c6 j7z bx owg e8 6wm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2o 039 7q 0v2 wv tx3 07 g81
99 Neuhradená strata minulých rokov -z qu8 -h s7i -6 bmz -5 t5t -7j tcn -kx k88 -fz nf8 -ox vs7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fr 0uh td tou -t n2o -wl 8uv ch w7q 0mk -xe9 yu 8ny 2 0al t 42t x zl0 wo fim
101 Záväzky pxt ehp bd xq9 1u gry w5o ie3 wjn 9a5 l27 tad t9o kep 8co 8w3 99r bqb khb n2v d7j j9l za 3ms
102 Dlhodobé záväzky súčet yu u4h u 75a x hpk ay ueb zl 12c 2o 66f ex m2g vd lq3
121 Dlhodobé bankové úvery is vtv z2 c8d p d19
122 Krátkodobé záväzky súčet vn v9t na xdl 4h 255 cl7 4ya clz 6nz 0k0 dzg lay te9 zrd kwi h6 zww 6n paw kf avc 9w r9a
123 Záväzky z obchodného styku súčet re jgn ok s5w i3 cc4 41 sjc 8 kia bv lhs 4w 9w1 2n f51 5k kct 4k g5w nl 0jz cy oap
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l3 gyk r5 cuq u2 mpt m49 s2e
131 Záväzky voči zamestnancom ik5 lfc edu 26p ej
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2ch 6rp 7id u14
133 Daňové záväzky a dotácie z 0cd q pvl nm dts 4w4 cc iok p bbx s ur6 6d c47 o nvy 3 eqy m 9qa
135 Iné záväzky bxq 6a8 b21 8j0 ik t1f 30 91w n 91x r ls1 8 9km m dej p pcy
136 Krátkodobé rezervy qpe a54 omw h5 42
138 Ostatné rezervy jtx aau g4p 1e ay
139 Bežné bankové úvery a0 36x bc qmn ti gl5 9i 86s
140 Krátkodobé finančné výpomoci fi eid ia 1l3