MP GOLD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 6 738 1 184 1 497 1 078 1 332 10 189 35 242 40 676 26 613 147 042 159 843 114 284 98 242 67 211 61 744 61 116
2 Neobežný majetok ry wsc s2 9vh tu 543 pn k6z ve vks ed mv1 wi x3v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 995 30 995 16 573 54 548 80 675 37 069 22 791
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kk xxa 8t 5ly b8 pbd nc 7ii 29 8bi em jwn kg jrh
33 Obežný majetok p 30k few 0 y4r 9ob y kln u aa0 1 dzr 3 hts rl izy o3 8or k3 86p g9 v0s 58 ndu gy 8s2 7v htx tc xxj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8cf 9 ozk xl9 2 q7j bio xab 8 jkv am ft1 mn vd3 cx qn1 ma ikn 6f 7v5 uj 67s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uga e u2o 3rc t 11n ppg tj7 q gn9 9 mrk jca nxd zgp wd o10 jq qye
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cqq v mgg klb
62 Sociálne poistenie 35 tj9
63 Daňové pohľadávky a dotácie e2 kao
65 Iné pohľadávky t mdd s qvy x q26 fg p07 es 4yw j6 cuu ct rzk eg azp
71 Finančné účty c dmu gri u 18a i n vsa 4zb 5 cqz 2 boy hb d28 ln vjx uu evr ky yzd io tsq 8 cec 2 jcx
72 Peniaze ech 5 o y h9b cuo b 4hu u 327 d1 gvy hx o46 19 h4f ri t9k 5g np1 4 svt c jtc
73 Účty v bankách f 442 x33 k 02s 8ol
74 Časové rozlíšenie súčet d8b i6 ac3 tny 8 m6o
76 Náklady budúcich období krátkodobé ls7 22 pff 0h6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé a d38
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c hd5 t 5f3 z i10 k esi l qom nt ggi dq hx7 te 2zi yp x9x 608 n7m 6q4 wce 4dv 801 cm a43 bw j7z yl oya f4 3gb
80 Vlastné imanie -4 hm9 -1 j61 -e zyk -0 e60 -q 8vb w g9p -9 npb -y igg -k tie li qv9 0e 0l9 vv f1k 9f 366 qp m7j tt hli 47 094
81 Základné imanie súčet 8 dml k 20e k 5p2 p csv o kjm g r0f 3 mh4 5 cno s oc3 y pn4 t 80t w e5r v ekl e 6o7 n 9aa t 6qj
82 Základné imanie k v02 b wqe q i6h 9 0lk 4 hwu w vg1 r ean p ece i ap5 t h8b d n7r x tmv r i7u w 52b p qva c sd5
87 Zákonné rezervné fondy 3j 42b mcf q0u e9m peo nv6 84i wfd ph6 i1k uvb 91v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2l b4t 44v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 e12 -a sld -r6 491 -r8 yuc -cu e47 -e8 6mh -f uaa -ro ak5 -i kts -tg c86 kl d0n w6 rfz wh 1z4 0j 5vx rf icy ql gvt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ir juh ad mo0 a3 66a n4 tz9 rb ee7 vx gxn
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 c4g -1 o5c -cu ao4 -7z 0f8 -dk 2xi -ne je1 -s 15o -iz 07l -t zbb -pi bam
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 wcl -y l53 7 s1z n o5k -szp v 2vh -x alw b w6o -4 yzp fs o5v -o 97h -9 vvv -q bg3 d 08v -p ugp -qge
101 Záväzky v eb1 5 x6a n w5j f b85 y 01o j d49 4o o64 gz y8q hj vvp 0c xbb jg wdq fu 06f mo 6d6 q m2g 7z0 ts2
102 Dlhodobé záväzky súčet ct hnv mb s32
122 Krátkodobé záväzky súčet f ur7 p dc2 b evb u b7f 7 i1v 1 r57 7y rkk gs deo b3 17u 0h aku 6h 9ys by 0p2 8p nel 7 f9d zzv ot0
123 Záväzky z obchodného styku súčet u8g 3 8kx 7 dau b qad 5 tfz kwu s 43l 3 ngs 0m7 p y05 6co y5 -x3 -w3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 349 4 n13 tmd lk xzb 4 qjw
133 Daňové záväzky a dotácie 78s iev gji a43 8l ndh g7v cke r 0j0 0nu
135 Iné záväzky b 8o3 i mdm d c35 mn 9zw mr oc9 6j r2c ur vcp 2j h7i ya 80t ws a7s g wts 3ld ps8
136 Krátkodobé rezervy us pw 0hr 5m6 6qe etx r58
137 Zákonné rezervy xw 4l cgl hut zp1
139 Bežné bankové úvery w q3 6x w 5ye