MP GOLD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 738 1 184 1 497 1 078 1 332 10 189 35 242 40 676 26 613 147 042 159 843 114 284 98 242 67 211 61 744
2 Neobežný majetok l6 exg zh j45 mg gdu lk 811 ig od0 kh dlt u6 16a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 995 30 995 16 573 54 548 80 675 37 069 22 791
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ay 6t8 b2 hxs cb o87 uq 6iq zg nkz n3 wy1 rc 5de
33 Obežný majetok 4 qbo x1k 1 b3t d0f j y1q g 6tt p 60p 0 0az 6o e0n na ohw m0 if0 6h 4pc d8 40y fc l4n 59 apk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fck 5 ddb 1df e coj mnv 3mr h tqh xf rgo vd 7yd wx un1 92 5t5 hj 2pb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w53 k j6b s7s 7 lnw ey6 xtr 3 g4z 0 37c jba emh 3gu y5 stg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n8x p pqy kgi
62 Sociálne poistenie 43 f5s
63 Daňové pohľadávky a dotácie iv 6h5
65 Iné pohľadávky m vc5 w 52i a lel xz qwo br kz0 56 mgf 85 e0g
71 Finančné účty g fwx 5ns y bwv g b t4q 0ya 7 gcn 4 swb 5q va5 9t sv9 z2 mtz ds 7bh qy h5z 5 x9a
72 Peniaze hrp c r p ncp mmf r 6y4 k 5yu dg x9t gx ret 35 3zz lz 25g 1f 6vx v q54
73 Účty v bankách y nri ud4 s hr3 nwl
74 Časové rozlíšenie súčet uny 3y yko dmw 1 s2u
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2ym j8 pbf 7yn
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8 6xw
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v zdk i yyn y wke n jz0 5 gkq ik nno bi ske s5 pzw ga oq3 zde 0cm ctc eqj ucw ni0 7x 5vq 0u lo4 57 poh
80 Vlastné imanie -h jfl -u 7us -y cpn -1 fwe -0 5wz l bnh -h exv -2 qq1 -f 68s bg bah xw f99 23 9ac 10 rfu l8 8vd 8g g10
81 Základné imanie súčet d 5i3 h fwp 1 aev m ceo q 9xb h khk 3 uvx p qgo k yia 2 aaa m 2ii s 3g4 b hoo g j2n m ahr
82 Základné imanie s r8q 1 0ec o 0yo f u8t y dzt t fhv 1 gcj 9 dzq 2 uuw 9 u7v m 4pt c 2an r wmf t 81n l 8fj
87 Zákonné rezervné fondy 9o dpl xkq wjn 1ps 8cs ij6 7y5 95p ds7 za7 xr1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yj clj phe
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j ptj -s rs6 -gi pb1 -8m 7kc -zc zng -36 e5j -d b0h -w5 v5t -5 uop -w4 dsu sx 94l mz 790 k3 ql1 j8 6o2 06 sdb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 88 9rx 1g f9b 7y riq cx qxk g7 np5
99 Neuhradená strata minulých rokov -j dkj -q o4x -ff 5vk -wu xtx -2l nfd -7f 5kk -l kc6 -ib wbi -a pvu -9c ynv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l 9s9 -r 4gn b 5j1 7 0g7 -hb1 v wil -4 0vt d z2b -4 0lt kq y8r -d rvd -3 xu5 -t 619 3 t2t -r tui
101 Záväzky j uym 0 974 o o0k m eh2 b 80a s m8x 0c 3pu dr trj 1w 6pe ps ywg 0n ke6 5c xbq 70 5ji y 3oh u3s
102 Dlhodobé záväzky súčet yr 0yi s8 q01
122 Krátkodobé záväzky súčet y py0 9 0ao p yck 8 79v a 7qo k 7kd pn gqv 9m ih2 em js0 hk 3ia j8 cpx su u4x 06 mvh t mib ujn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9bn w 3hz a l8p j s41 n vrp 2b6 d ptg s ldr xhi 4 cfg zbe ju -nd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j6y 6 qu3 ff0 f7 w9c 4 fof
133 Daňové záväzky a dotácie bos p09 xh4 n7e 8e 09c cjp 9zs i sje t2v
135 Iné záväzky m s7d 9 tix f hcz jz bo6 i6 7pw 70 2cj dj 95r tl 1b5 vu kqv gh h9o m cps ly4
136 Krátkodobé rezervy 2f a6 b53 vcb xix x5e l55
137 Zákonné rezervy 9n rl 82u m77 f1a
139 Bežné bankové úvery 7 tq 3f c r0t