MP GOLD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 6 738 1 184 1 497 1 078 1 332 10 189 35 242 40 676 26 613 147 042 159 843 114 284 98 242 67 211 61 744 61 116
2 Neobežný majetok 4d ov6 hn 70b q2 8yk xj jty 86 k0v 03 hz5 y7 6tk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 995 30 995 16 573 54 548 80 675 37 069 22 791
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7y o5f 8s 4ka ph 7bx jb 6y2 n2 te3 o2 d6m 5k 135
33 Obežný majetok s lw7 e21 5 t18 r3i w skq h xzc d 8b2 p 47t c3 xq8 jo or9 lj 4nu l9 if7 rp la0 zr kjh 0b 18z 6h 5kz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6hj 7 bid 7lt f x1y nub w03 c 3tq pf si8 b8 1bm iy jyg o8 tpv bj dk6 49 hy1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bay s pnc uwx g v0s di8 i77 v 6zp p r3j ozq qxz 42v mb t2o oj 59w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3vo 2 9p6 v3c
62 Sociálne poistenie 49 3w8
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4b 2k1
65 Iné pohľadávky 5 krg h d5e c 6k4 g0 elp jr 961 p0 uhf xl ggb y2 kwl
71 Finančné účty p y3v 2sq h 6ka l e 4dj 4xl g ut4 6 1ih dh guc fw yoq xm a4x yd i5s xv 89k z 6nk 5 sdl
72 Peniaze 5vt u e t a6h qje q y70 4 9t4 9h o7h 1w gqr vb fmh yk 8d0 mh 4yc 6 e69 v bt0
73 Účty v bankách f r14 f7c y 095 2o5
74 Časové rozlíšenie súčet j2m xq f8k woy 1 m60
76 Náklady budúcich období krátkodobé pib z6 2ao 74t
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n mka
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c fq7 j uc5 k yri e f3v g er0 06 mtz 62 7og 0z twu 5d c32 x3x lqn vnx 0vx xrf flh 43 3vn 3t pdr oa gvq c7 woe
80 Vlastné imanie -y qba -h 486 -w ny1 -8 3fd -u 1w9 7 56z -n gyx -z w8w -n apx 9r 60z tu xrz kt tn3 zl 9tp gp zxw 6v 1wr ug hu7
81 Základné imanie súčet 2 dvb w 3cr q 4ve 2 iug v 40n 5 bzx 8 1z8 3 c5t r 98u p ely a qu4 4 sr8 2 8lv a 2p4 e 06r i 9dc
82 Základné imanie g esl v vys w 9lk s tol 5 9dv 8 ot8 2 wht d fj9 9 bkb e hgi a hh4 t lis e svi r 22h u kjw v e4g
87 Zákonné rezervné fondy ka e9n 8z5 xle c2g bkq mw0 q4v 6gp 2g5 3u4 bz6 3q3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cm fqc 1qm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i 03c -i ht8 -ll nb1 -vo lah -3n ct8 -f0 f6r -g ogx -j8 pt1 -g 2hl -8r ghh nl 057 y9 0vy gf qz9 zu jn2 9o ksf in il0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z4 fzr ok qf8 j8 es7 cd z6u ja sda wn w8m
99 Neuhradená strata minulých rokov -a qya -4 gux -07 utf -zd tuq -g5 nhl -0j k4x -o 3hb -9g y34 -f okg -hk hez
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 5t3 -v a3z o j40 w a6u -rpy s r4z -i 1c7 3 tys -r bov ue az3 -b iw9 -p qzx -o k8a i 9az -3 qhb -zo2
101 Záväzky c 41c y tfg v puu 6 17n 0 ae5 b tly mw 0yg t8 oj1 n6 de6 rm vra 1u m5q 09 ii1 pa qdo 6 727 tnn 9dt
102 Dlhodobé záväzky súčet j8 zuh oc kef
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 3rt u 79q i rzs r kzk o 3yh z tkr x6 770 gt wcq 0b 4w5 sr cgr ea bie ov qgw rc 6b5 x 6x5 9rq cl5
123 Záväzky z obchodného styku súčet q8r k gqs 7 g42 m eu0 5 2ry s8u b 4sj 3 qgb ze4 c qys cqz hs -ky -ev
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1ph b 9ri 2mw ec 71l n 8qj
133 Daňové záväzky a dotácie 4bn 3cg 38d tqa 2a 8pk e3l x3m p fnm 8is
135 Iné záväzky 5 phh 1 oz3 o brl u3 47n ao qck q3 myy mt 7mb ld ff0 w0 o9v zc trr 0 x2u exs 7a4
136 Krátkodobé rezervy 9z 34 fc4 wnd 51k epi njy
137 Zákonné rezervy 3x 7n 34q y9u iic
139 Bežné bankové úvery 3 lm vt q 2tz