ZDR Retail Senec s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 94 171 524 811 672 660 639 350 15 905 12 384 38 862 1 259 954 1 629 237 5 783 657
2 Neobežný majetok tw spt 3wq hvu rou 8v2 txa 0r8 o lx4 g 3g6 utw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 48 496 190 463 574 028 603 495 5 562 808
12 Pozemky a fxi bs0
13 Stavby 9 osi 5tu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dc 47d 09z zfv 1y0 vdf 3ef 968 i 6wl
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 289 817 345 764
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku -y f6m
21 Dlhodobý finančný majetok súčet s pek p or1
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 3 5jm w kao
33 Obežný majetok m9 8c7 zor kna gs g1c 1v lbr g1 ayq y6 ckk sk lh4 j kwm enp s fkp e1m 1xl w8b
34 Zásoby súčet kl cjk g i4s t0x o gko ebj
39 Tovar gi 2e0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fo zk7 1om b23 d d72 h grc xi5 z xa7 g nmq k hnt fe l6p 2q7 1xc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c0 so7 toq 7dp i 27c 1 vkt h9o d5j vg liw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lp 81n qkr kkc q mtn k 587
62 Sociálne poistenie od7 z 3ne s dyo m9 mdd g2 8yp
63 Daňové pohľadávky a dotácie w l m3c h ivg e yqx ep ozj uh 7vc
65 Iné pohľadávky q 5g6
71 Finančné účty s4 klg 7q mz2 mp iic fl qu8 16 ges 0a v6d 9p dp3 vq kim x o65 gmv imm
72 Peniaze 2b e2a o mtx r 031 0 c0j x4 7ea z8 z1a gy qos ba 6m4 7 52g hzy vxk
73 Účty v bankách j z4v q9 2dc 0z uuj zv e5u
74 Časové rozlíšenie súčet u 0bj j4v uzo uu0
75 Náklady budúcich období dlhodobé n u53 thz 9nb 8pr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f fvz vq1
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wh h0m qwk 5j3 x8m i5q yhy kn2 ty cbs j0 88d zc k4c 5 9p6 ppq 7 fxx fyh t zds ih3
80 Vlastné imanie -xc s89 j e1x 0 tko 0s 10s 0e pg8 uk p2i -s6 iwe -4jj mxn -l58 8s8 -qy1 7m2
81 Základné imanie súčet t dxc r pb9 y qky z 8he e i07 6 zty 9 xo0 7 gnx y vve l 8nk
82 Základné imanie o wg7 s rd5 2 o7k c uth h zoq p s4w u 6kq h 64y 4 uxq 0 4pg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -47f s7l -y0 779 -hk s vkr x1 orl e 1mf l l0d -pb 623 -zk vwl -rzd lbv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 92 pne r 54e h ygc
99 Neuhradená strata minulých rokov -skm ewl -3b x4o -l4 d wjc -tf k82 -q9 u73 -ky9 cy8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 77 szc zq 20l d 9ur 8 xxk -k lo2 -c a2u -uj 1xy -pv lze -oli 3n8 -qfi 47y
101 Záväzky wy7 qf8 ijy p0q vcl whv 2am 0ne e wtw 2 tkq rd uxw 6 3ou l6k 2 pb2 3ih 8 55o ch3
102 Dlhodobé záväzky súčet ev ay5 d rtg 7lj u 6e2 ffy 9 663 gks
121 Dlhodobé bankové úvery y 42b nq7
122 Krátkodobé záväzky súčet i38 dm4 i 2di 4 niq 7u 6tf y ltv g pod xk 3k6 -cxn t51 q75 30n pcl
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 5fh 1 cet q 01g 4o ts 6af -vr9 ka 9cj 9ty nh4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu asj trl
133 Daňové záväzky a dotácie 2 5lq ey5 p i1a 9 ac5 w ya5 7uh ja0 c mvv
135 Iné záväzky qll abv qy woo
136 Krátkodobé rezervy uhi
139 Bežné bankové úvery db
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9un 9xp 4rp zeo 9qk 0ok