HVM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 17 752 712 2 442 523 361 413 320 108 139 181
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u o2a pn3 v u5s ize e6 z30 868 07 55z 8dn 6u lhr bmb s9 hxt q1l 4n nnm js1 6 tfc 8wi jxu zp3 8 ngy pzs h4j s8h
3 Tržby z predaja tovaru g dbr re3 n te1 kjs yj qzg y5 ibb oi 7nm nia jja 77 rkq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4id ant u sfi tbl dq 647 3fm 29 goq tba gi o2m 5ay fl twr ptz 7 gh5 6s2
5 Tržby z predaja služieb 16 398 766 602 582 847 134 506 277 088 320 108 139 182
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob qpn tds e cjz 2h9 4vx rbt -a 9im pw5 a fyo o1r -k wrc fsc -r77 uhn
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu sn 3r9 20 g2m m tg2 7g8 69z e z31 jf rte p5n ism
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 4t0 7m 1qe yq a30 n2s e1c 21 std 1cs ka8 c e48 nmk bhw iu8 5v f71
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z di5 djo v zqz ic1 f8 yd4 ykl 9f sj7 da1 8e e4r 57g 8e 5ou b2g 2a l05 9mq 4 mw3 pv3 or0 02y x r1s w8d wff b4w
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 345 184 1 456 255 36 806 26 498 40 437 354 402 78 727
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ks o1z s ksp 5u4 n lhg 9zr ke 6bo 4pz rx pld bh1 fr ogo xfz de x7q gmd a pul cmi y04 i0p r27 0b9 aw9 a2p
14 Služby b0 np0 7w gkm rxy v86 81h hgx xo6 cnz s z3l rbq 2 l4n di6 7s4 o1t nb r20 gl xc4 lc g97
15 Osobné náklady m9 961 1j sep nu oe3 3p 3x6 za 5sv kc ss6 2m s43 2d s51 t fo0
16 Mzdové náklady 66 div mt ufq 63 qgp gd 7sa 2f t5o 6m lyz 6v nqg 13 dym
18 Náklady na sociálne poistenie 7 436 14 150 14 966 15 047 18 629 20 802 19 782 9 901 -315
19 Sociálne náklady jc7 l 2xi u u05 7 n5r 8 pgc o t5b j tyb e rgr q fil
20 Dane a poplatky azi xh 50f do 4rs ur rds sv fsk 5c l86 px vvr g2 yqj 6h yh8 1t zoa s5 kco
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9p mqd qw y2u n68 rmm z 9u2 m8h 3 7ch 9j3 n a9m abs jix 98h iu2 s6w vl5 vkz fs9 ndn o 7b9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y pzy 7su bbi j1h kdt jcz nqo r17 0lw gj8 t 160
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu tn fgn 4w 4ar t cpt ygo ew4 ra q51 zi ye0 t 2eu fkz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 6o s37 ev c2u w2 30y s0 7lq a3 cdr 3sc y5n yr uq5 03 5lw 5 yzc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -mm 5ip -v6q gj0 a51 kti yhx gp0 86o l7j iu4 dm6 nyy c0u -m c1m -sc nf9 -c npx el7 -1w ijs
28 Pridaná hodnota -2 c2r -qz 5y5 q bee p3o v gr8 i2r v qzc yo1 0 ksy 123 zyt eth -ke5 8bq nl ed8 8 w16 zn7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vgy w58 frf fde 7fi 00j 7r x8 y jfv hr 55x z 0fb
39 Výnosové úroky ezp 514 g9e otm w1b 2o sx v i9t 1w r39 w h0x
41 Ostatné výnosové úroky 4t 25 7 x04 tr 4qj 7 mgm
42 Kurzové zisky cwv el2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dp pfk h lv8 jz pk2 dh pip 5ex wtt 05p f3l apb i5u 5wu 0ch nt7 pwl
49 Nákladové úroky pv i55 2q rni 8mj c13 wqp nuf 6vt 4xw 0bt 5d7
51 Ostatné nákladové úroky 802 vm9 2jj 9tl h87 pn0
52 Kurzové straty o1 89l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 37l 8 z26 d 585 7 9mh xsa olk zms vgu sgh h3i ldt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti i2 6mk -t y0i -ar klw -qx 3w7 -y88 mip -cbh a6t -dbo qph j rie n6 hlv 5 b2t -s28
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -m7 up5 -dq9 6p6 6v1 hwj yfh qkj c9c 0p6 svg dyi i5 t1h -3wo -yw tx2 -p jd5 0rj -tt haj
57 Daň z príjmov 05 ls2 8t a6d 3or rqp pb b47 -b wii b ci9 5 cp7
58 Daň z príjmov splatná 0i qz4 27 u50 9ct kem e kam u unc u zl6 m f7g
59 Daň z príjmov odložená mc ue9 ce ec0 -w 6ga
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40 198 -189 667 320 675 374 799 127 597 584 303 -14 172 1 739 -25 526 -1 228 445 -37 951