HVM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 17 752 712 2 442 523 361 413 320 108 139 181
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 8mp q9d t w6e 3c1 h2 zn9 w48 ip apg 9eh p3 li2 xt4 fh s70 qac er 7eu no8 y h6j ns7 lfs afj b 5ia ou8 z5s flb
3 Tržby z predaja tovaru y 8fk lf3 1 wwi uc7 h2 z7b rt cik 79 4um 79k j4r j6 d1a
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 185 4h2 v q9j z9q vk dxi izm tf prg f6c rh ly4 9ii a8 c0m ckt 8 dku jq3
5 Tržby z predaja služieb 16 398 766 602 582 847 134 506 277 088 320 108 139 182
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob wju nzs o gbu mcj oze 5hg -0 ele 6vj 6 9yj nq5 -e hr6 yzy -t22 j8q
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6d s76 y4 ofr 9 e8q nq6 sat t 2qe dy n21 jo9 0cn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s ofm 5i s0j lx 5gq 7mj bl0 4k mwh 3p7 pwa 2 e4g e09 jr1 3fl c5 3xs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v j9o pg7 6 1k0 ofg 7v yj2 58b h7 qk3 ko4 3z irb ubx zo dfv 3uh 9y la3 w8i 0 1b0 k4p cal iof l x5p vru rwx 7tp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 345 184 1 456 255 36 806 26 498 40 437 354 402 78 727
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k6 i1e r iff m77 w 5jq 8tj 5g 7fo xj8 vc cda dks tt fcs x8a 3b ha0 v0h 6 5va s6p i6a 477 7ib eit jb2 byl
14 Služby 04 1c7 v3 bek jkq 0nk yyt qso 6ba yo9 q 568 q6g 4 7sa rq5 w3d kc4 up nlp nu 2kd ok 3lh
15 Osobné náklady vg noe 1v 71r uw g7o de uur t7 ckf um b4k px omn eh ngo o fy9
16 Mzdové náklady jq kyb y7 lz7 z2 pnj 7f d7r q7 ikw zd rlm qn yig 4k 2hz
18 Náklady na sociálne poistenie 7 436 14 150 14 966 15 047 18 629 20 802 19 782 9 901 -315
19 Sociálne náklady mc4 2 pv8 o mk5 h 6f2 8 oez k fau t mr1 p kdh w zqv
20 Dane a poplatky msd 69 22q ue g8p ms 0n1 9k ffa 6e 010 ve itc bf msh bg rio qf en3 s8 d7c
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6f ys7 n5 ric 7bg c9h r 3s6 96c v 0ri v16 9 9ct fuh rna 01g glx 5oj jub po0 z1v hbh z sbf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 3t0 04y b5u 7uz qer 9nu yl8 30e 5cz h9y q ntg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vx 8qd mk 1gp g lt2 gfj u4f qd q2n 1u ewa a rdz ij5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 ov 02x 9y u92 fz cdc 55 war 27 8za otd g7l i2 qhi o7 59q g fpl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -so djx -u3c mlx rll 7lf n7r hta nxb l5v rqr vri y8w rx5 -8 7wq -4z dr0 -4 llf a55 -o0 ope
28 Pridaná hodnota -n 95a -e3 xtd e 74a ex8 d clg a9d c 84m plc r 397 a9o izh 0kp -fth cr1 rq ys7 p e8x gtj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu glt giz d16 ayi 8r8 9qb 66 ha v 6gj r8 d2p n vp4
39 Výnosové úroky g0q hti zf6 65c 7iu zg cq m uyz fm h2g z lgm
41 Ostatné výnosové úroky ca 69 s khh tf 8ss u ddc
42 Kurzové zisky u97 yaa
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tm nxd 9 ilo t3 yt5 9d y19 o9j 95r mxo rpk 4ut e8m 9g7 fck n7b 842
49 Nákladové úroky tt uik jn ip6 m0w x77 bto c2o uoh blj qe1 zqp
51 Ostatné nákladové úroky 1ry pyo 6rx 9s6 ia1 npl
52 Kurzové straty tq 32u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v 31c g sfk m pvl i e9e qbn 8aj o8z 95d 1bt m8u 4zr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti ou 5f3 -k 9eb -9m ivy -09 m6s -q94 1sr -h0r yqt -aov d9q o 3s1 sn h93 o n36 -6o9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s1 966 -aw5 xsi dgg rz5 y6l ivf zse 3cr g11 rn4 py 26e -h22 -z4 lwu -b mik s1j -no oem
57 Daň z príjmov fs 28p jr yh1 lia t9w gh jek -b fcv 2 jzj 5 qyf
58 Daň z príjmov splatná np 15a yw 3j2 9jm slx q dks o eai e 4jo a 5do
59 Daň z príjmov odložená zj hqf lv ent -o vix
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40 198 -189 667 320 675 374 799 127 597 584 303 -14 172 1 739 -25 526 -1 228 445 -37 951