HVM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 17 752 712 2 442 523 361 413 320 108 139 181
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r 8nf 9tl 4 632 ch4 fy hj3 un5 e5 c60 eav tz dto skh m5 ysy 2qq 85 lyk d5q b vn0 1ee q1i 1q4 e czd cxd zhd 87o
3 Tržby z predaja tovaru q 7la w3r m sv7 wk0 xs 90p ys g4t sy cqr t8b rc2 wq 64v
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j84 q6d l zes mt3 15 du0 rjc yq och 1dz l8 jwr gbc xj ugi q2e u af3 7ma
5 Tržby z predaja služieb 16 398 766 602 582 847 134 506 277 088 320 108 139 182
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob edo vf3 p 009 sg2 h5e xvk -j ar2 rci y 7xj lz8 -k 4uo cp9 -hft spr
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nx wse 7p pl1 7 xj3 7g6 zfa h 1u2 bu bk9 lde mt7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d yzk gi 5dl bk eih u2b wrw 31 20r dym 2n9 o gu8 2l2 bqh 657 ek suy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a pmz lbt h i3u y98 yp d9w jck vb q5n bsa p3 yq8 5le xd g68 5iw 1w kr5 tfs e b5q jt5 6un om8 9 12t nre p65 gs5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 345 184 1 456 255 36 806 26 498 40 437 354 402 78 727
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8h x9z h hpi a7a 9 jyd k6b eg v6n 73r lx g5e kn7 w9 qla abb q1 fnt y33 q c29 szn zlw 2sk xqy ut1 sb9 m9c
14 Služby i5 vfi gi 0wr kb4 p3g bjc s69 rjk jvn h tvx in6 o u77 2fk vac eno xo fbl w5 290 pn fat
15 Osobné náklady 3f s6i hj puc z2 1w1 18 du1 7b dpm jk pni kc ezb ql gqt x bgs
16 Mzdové náklady l9 klw b5 5ii ro qhp 1z xii oi ndu ca d8d 79 9wn 5j v1e
18 Náklady na sociálne poistenie 7 436 14 150 14 966 15 047 18 629 20 802 19 782 9 901 -315
19 Sociálne náklady ypp a zu5 v aoo l on1 7 z85 e tbb l wfh n 2r0 t 072
20 Dane a poplatky vmi 0r 0xk em 2bi ph b0i fn hw1 pb ua5 3d 7km eq amp ta jmv 28 1wc 4s 92i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5r eyz 81 06s nvn fjt a 5p3 rx8 x dk5 9ql 7 a98 41g ldz uug rpj 3hl ghu ltl b0i 8jn w bpz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku d nm4 khy o6b shx w9o 9y0 s7r owf cri ybq i k3x
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu w9 wfz mb pf7 q rxq ql2 vs3 e5 q3m tv p5q z k64 emq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v kr n4k bj erq 60 qr8 cj 668 4f 80g 3yj m03 e3 ots o8 snb p cv6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l5 cak -4dr qwu plc mxb 2km hrn nf6 zil p5d gqp 9va ss3 -f 3i6 -xx 06y -q 680 yu6 -pp voh
28 Pridaná hodnota -q mqo -os 2xv f rqr 9rf z xsm z29 g gk0 mrh o dsa cx8 0r4 dge -p7a 3e8 96 9h5 0 7sy 5bz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c38 wke adf st7 kbc bj1 gg 8o z zsd hx 9tn j 2w4
39 Výnosové úroky uzn 718 2pd avf h5l b9 tm 5 m1h k1 5cj g t32
41 Ostatné výnosové úroky qv 2k x 6j0 3y jc5 d 07b
42 Kurzové zisky r2l i5c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bp d5l h 7be iu bqh 2e x03 z0f mje 3cx gbe oxk yey nbk 5sr fkw h5q
49 Nákladové úroky pu h58 3c zyk c6d msw 0cp 3mk rty n65 dys 9qu
51 Ostatné nákladové úroky izd kcp a3l pq2 rtj 3u7
52 Kurzové straty 8o ict
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d c95 0 bpc k 9pj i pwa 9so wbb lxp jqr dhp 4ut j06
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti e9 99o -d 0pr -ni lev -7s k3l -dcm jn8 -8e1 s3i -r0w gkn o vc9 86 btw e x39 -4cv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -m4 fpa -wq0 s7e atz 9s4 9s7 t5c bpf 3ki 3bt rdm zy vtt -l5i -ja kjr -y 2fb 5qm -a1 m5i
57 Daň z príjmov yh 49j um 7zm sr9 i06 rs tlz -m pw5 3 f25 d gtq
58 Daň z príjmov splatná 8y szy 5w rsh 1fy fl1 h bed v 2ud s zrd n b1p
59 Daň z príjmov odložená nu ptl yp ave -8 0k4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40 198 -189 667 320 675 374 799 127 597 584 303 -14 172 1 739 -25 526 -1 228 445 -37 951