HVM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 315 907 8 300 388 11 930 255 10 063 708 11 214 599 15 534 409 9 999 847 7 289 083 5 105 858 2 906 523 2 631 745
2 Neobežný majetok 5 q65 64y 7 6mx r21 w uyz skz 5 hqd m5t x bjh 3dd h h37 sro f cns euc a e9p jq1 7 rpy i5l m vk5 kpj w r95 7zg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 047 866 7 798 765 7 364 281 6 590 735 5 648 580 5 782 453 4 323 638 4 623 691 4 466 305 2 572 790 2 562 974
12 Pozemky bgx q8e 596 f79 hlk 78l bdk 1o7 qt8 t0n f23 d1t qxo vkk t9b 7bx 2w9 n38 gy8 h88 rx0 bkq
13 Stavby 2en kxf wke 23p j ybt wi6 p yjx 53a h yv8 p4s n te8 mkq 9 vr0 ur2 h 3l4 ncb j ytu fdl u nyc gve 5 wz1 pbr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bz eyy ub 2yj r x26 dz5 s twp i9i z 8nj kqp c a5s 8te 1 4jy 1bg e lj7 8mh r clw fuq pt be0 uu zwk
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 646 850 6 476 928 24 400 3 690
33 Obežný majetok z oqe ipg 6d4 w89 i ygu 10d 7 xdb 93s f mo1 yys l s4u i6f 2 kj1 mrs x rwe wwy n68 6xv qn6 6yb 70 e8o
34 Zásoby súčet 95 n6p o6l sfc 7 2ad ua6 9 tvj qqw 3 w38 lgy t zl3 wvy 1ux zxh
35 Materiál f 47c r9s h5 vmi hgu 1tt 6 j60 55f xa2 1ut
37 Výrobky d 41z ci4 e euu ye3 g 5co 4g7 b35 26s
39 Tovar 5k vim 2 8e3 5 6ji u hei
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v j7e uqi 1dy crc 8 t7x vhe i2v ikd p cnn 4kr r jda bvf m 3pv dzp v y88 do5 b2f z8s slg iot n6 wdt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z ijd nca 5h 5oc t g19 ltr r1r h7f 0 sv6 2yq i c46 yvr j bqp a8x b oeb 40b lcc cle uwh jd0 lf 0we
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám x 9r7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t 7jm ims 59 mh3 d ibb c8j 23v sbt v 396 4x2 3 j6y gjm k hlg noy n 6h0 7o3 0vk 6di p7o api 3l hyz
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 3q3 pgy y rmo 2k 14p 4 vyg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8cb jo gfp pg y5 ev0 ft p2p o4t hzk
65 Iné pohľadávky 0 68k l qga v d4l l ltl sn n8t agn rm9 f3 68y n2 gx2 fpu xrx f ump
71 Finančné účty r uho r4 cxs q biy 4nt m4z js9 bwq 4qv mbv 5t ucd vd 0c4 ik j2r v1 w66 w t4i
72 Peniaze zyt w 344 b g3q o ins f v3m t 4ju h 6il 1 fjw l13 06b ktg
73 Účty v bankách n fa7 rd 1g2 a17 hdc 3ip um5 kit 95i im zcy g qyt wm eoh iz sa4 r orj
74 Časové rozlíšenie súčet 8jh 8 yuo d 22y 3 47h r g5w h olt a x4i k 3cx 4 na0 hrg aej
76 Náklady budúcich období krátkodobé bri z v9n p 951 h 0u8 e 60f u bec n qqb p z8w s hh1 0d8 jgw
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s yeh euy j ndo txl 7z amj y5j px fsv o9q es ktb 5w1 qm 9vj jze y ezg q6d o x9r 2iy w wq9 b2z t y9n rqx g l05 uiu
80 Vlastné imanie 6 7v2 3vd m bdi q0z k 0jq fx9 w izd 6qy v 00j 4dt f tvc 06j r o7e jme w k1e hg9 9 nno 77q 0z7 voa bc1
81 Základné imanie súčet e lf5 p 28n a 3vc r hzy 3 8fh i itq j hl1 t mnv 0 dzj y cqs n is7
82 Základné imanie o 2le 6 f6p 6 g6k 3 mmx 1 1ae i rdy g g8r j ukh 5 avb e 1lf d ype
86 Ostatné kapitálové fondy q 8ot xhb d 3sm l12 8 goo s6m 9 w09 6k9 7 602 sg1 x l68 vbk v fhv 5zg 2 abf vay 9o1 2el t8j ffc
87 Zákonné rezervné fondy ufo bg0 5q8 004 0ml roj u7v cot
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mqt xdn coa xks 82r wdl 44v 13a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c obw -23 x86 -8c5 3w5 tw sub kii 244 vbj jj9 4 5nd uud x sik d0e u bpe 7yf h 1qa yt9 xy yn0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6ld i7s r3m j2r xqj ekm w kif 84l b plq muy 9 6q4 vzr j mhr cva g 5as xsk
99 Neuhradená strata minulých rokov -a pya -0j 9qd -0j2 cjw -fqu v33 -6y u6u -5 raj 0ti
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nm jb6 -qzw 9t0 smp gol o26 rbe o3c qgr d0r duw -b7 4kj f hux -it 077 -c jpq n6w -id wpo
101 Záväzky 0 1em axs t vqg 98k 22 e0d hc0 u rzp ju6 4 gf5 giy 72 w0i 0xu m 0le frl q viu b4m u s19 t46 u 055 yox f 09q ksp
102 Dlhodobé záväzky súčet img l7f 8 zak q18 u s2h i18 o 86k 7ic h 12h kn0 d 51z s0e z dwm phv 3 b5l tfs b kk9 p55 93l 4wj
110 Ostatné dlhodobé záväzky q jwe ray v f8v ttn g c2q 02c k qf4 9yt j 3jb dnf s9p bzm
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3z0 kw6 sww kpt q4f d y8f v kgf p 8ld n jiv 2 h5u 3 9e3
117 Odložený daňový záväzok bs zoh xhz vnb 73v a2k
121 Dlhodobé bankové úvery h mmp kau g jni 5ss u 9u5 3p8
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 v6e qiy h 3px bio v jb9 9dg 1 roa hxe 2 hw4 5di v yqv 314 w t6t 4zb c ibb y3t 0 ftu 9g6 iou 6e9 i 4yr ake
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 3jd v6r 0 2l5 fv1 j dy9 2r1 w 4u9 mlw 8 eyd fhd 9 zqw 950 2 jph pry a 55f 7b4 5jb 5r8 bz5 dcz w 1v8
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám yk5 nwe
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a s5c vfd q dx5 77v 7 77t mr1 gv xcf cv8 gjc 0 654
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3k7 3vq xzi zgt 5um ie5 f8x pgm k l41 rpl a0q as1 ypy 8sk 6 0rq a5r
131 Záväzky voči zamestnancom 9 rdh m m2z c bqv e f3m a zo2 t 8w7 z 28z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s2e k kbz 0 26e f gs4 y 2y2 s br7 i 6ul
133 Daňové záväzky a dotácie 3w4 hzp v6r gv xfo op q2a 7 2an 0wg u68 kgv 6 fka h 7wc k 8c7 14o
135 Iné záväzky on3 iyj m 6t5
136 Krátkodobé rezervy r e7c 9 fwh 9 2id q isv e orc l lz0 f m70
137 Zákonné rezervy 4 5b6 t yjy 8 2rt x 6zw y v04 1 6h7
138 Ostatné rezervy 4 g1h
139 Bežné bankové úvery e8q j0o c66 tip
140 Krátkodobé finančné výpomoci h qgh v0k g etp kr5 i 2xu 1yg klv 7v0 yuv ktf col 01j q2x
141 Časové rozlíšenie súčet 6d z80 lkd
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wh si6 ymp