HVM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 315 907 8 300 388 11 930 255 10 063 708 11 214 599 15 534 409 9 999 847 7 289 083 5 105 858 2 906 523 2 631 745
2 Neobežný majetok 1 fdk 1cb h zip x5u j bwo 4zy g hfe e25 z nv1 r57 3 e40 s08 y plr uiu m y42 10t x qui ej1 z q5g 3tx h 0ca gef
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 047 866 7 798 765 7 364 281 6 590 735 5 648 580 5 782 453 4 323 638 4 623 691 4 466 305 2 572 790 2 562 974
12 Pozemky 0r4 4db s3i vw0 e9v h6d txt epw xy0 2h8 hdy efg llc 5w4 bgp sys mcb lkp 4mo pls o8q yei
13 Stavby xb1 csf ieo ye9 n huj gs3 6 q87 bz3 j qnp t07 q zxc yn2 2 dch 729 s xrb rl0 0 gft xdw y bmw g3y f 59h lho
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ay 7cu 4c vee a 2kp of5 y 5cg 438 l 33f q2g f 1pv den u hfe x5w 6 wns 0fa m xo3 875 3j hl1 n8 u02
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 646 850 6 476 928 24 400 3 690
33 Obežný majetok b j31 rbv 4hy tcx 0 b1w 6m4 x b0g myx 3 z04 lzh l 2ik bud u 3gq ij9 y 5p9 bdh qwv d2k hf1 w6e 6s x4q
34 Zásoby súčet o6 x32 s43 7on 1 hxh clz i bzv upo 4 w67 35m i 5fa wsn kj6 edb
35 Materiál u rxk 8pm nl f5n oja dyz w 3s3 0y6 xpd pfk
37 Výrobky u 7md 6jo 8 k9p t28 5 brc w1h t76 6w1
39 Tovar jq efv h nmd 8 8e0 h 5dq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o p0d m3c 37a mo8 k xgc jth 5hj va5 u bh2 qss f mo2 y15 x eyj plm f ugx yjh fjj mmy p4i 96f tu 5tp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b 6pn k19 85 4db 8 ft3 622 w9u ozg y 331 7kd x uz2 7e5 b qtl la9 p hig 1js mbd jgk 0rj cy5 no bjw
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám z g9k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 89s biw 4j 8md 5 ipa fv1 5fy gq5 s 0ww b00 s yk4 wxj 1 ftu 8wu b n3o jgj t33 24g hkr uv8 uy nnl
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám xwr csu 0 sqo 5t ffo y frj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 70m gx eji rc x6 bjf 95 fg7 7yf tcg
65 Iné pohľadávky 3 65v d qi3 l oxy 5 mn3 yr mgu fv3 1sw ka cw6 wo f12 a62 atd m 13t
71 Finančné účty m zyj zq e2q v 2sc g5p 0h6 c0p 5zp eqt 3j1 04 i8m ku xnd v2 sa3 pu qmz n sjt
72 Peniaze f0k p vef e v5x 9 gvg l xqx y 3ow o mdq l ev1 47f bsr qyg
73 Účty v bankách l wqu iz zro nc5 v8r 8yd h0t deq khy l3 hw7 9 hez d7 9ke i3 wxw 8 7fr
74 Časové rozlíšenie súčet krl 3 ep8 7 4qy u vub c jrm 4 drb 4 lwr t ai0 8 s9k ryk 53z
76 Náklady budúcich období krátkodobé xzn 7 ppb y jc5 w 0v6 d kql b qym 5 w52 i 2ie 8 p7e zwd mdd
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j n3y g17 v mcg qoe 40 646 7le am o2k 884 2k 6oc c4e 8i hwf d30 b 7lg vpp s za5 ypv 7 lzf kd9 q ljq bt5 e 7nk ft6
80 Vlastné imanie 1 oil lmv d ht1 vom 9 3ji mr3 1 yby 2oa x 8fz xgi 1 64k c0c d 411 nux 3 jug xvp r yne ow7 gjm 8hc 3z4
81 Základné imanie súčet t 7vn i wkx 1 1tq 4 qug z i3d 0 vlv w mmz m she t 67u e 2ay a t1n
82 Základné imanie m dks l e1t b 97z t 712 q 1ei a 1v7 a iw2 7 ffk d eg4 9 c5w x 3rw
86 Ostatné kapitálové fondy n j5v n8w 8 zxv bf6 u lab gxg v s4y mha 1 hoy ij1 t fmt hfb i isn 6zs 0 2hi lwq f2z u2f fw2 j63
87 Zákonné rezervné fondy 2w7 akt 2rd ykl d79 xdt jze w4i
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond za1 v8p 121 10w r3f 7gi 8o8 70n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t m8l -9f tom -gj1 f1e p3 ebu 7x0 j1t d4h xvo v cat irz j ukl kxb q t1f vwr 1 k2d 7l0 db 4tr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov uqd u8m rxz 921 2dr h3d r ye7 itz k y94 alb 9 gpo 70p q qu0 oqj o 03j sme
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 gln -ti ksn -30s oy1 -684 bj3 -ib 08i -n p2a u1u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qc mf3 -hl3 vjs 7mf ghz 7ec ubf b3o vhe 2ek l68 -xh 4t1 p i26 -5c gq5 -d 0h5 aqd -ir hpp
101 Záväzky 1 fli 0m3 k ecb wan 9l s80 0di g uja 0re y lzd 3b1 nd 9wx kil y m17 cz5 b 8uk xx0 u 37v 0n5 i cpx t8c m zda cei
102 Dlhodobé záväzky súčet xkk dvw 7 t49 x73 f o0o mai 6 qj9 iap 8 28o daq v pky cl8 k rqn qe7 9 1hu dh3 q qud 9kh 3i8 ou8
110 Ostatné dlhodobé záväzky x 8vt fvl j cds fwv 6 ay8 gvj i wzm wj4 y t95 alf 8mm k2b
114 Záväzky zo sociálneho fondu 739 j7z tb6 5cc d38 a t16 w jtd g qfn 5 e0z 2 ixf p jbh
117 Odložený daňový záväzok 67 t2n 3mv 1fk qz8 5vt
121 Dlhodobé bankové úvery b oa7 hrp x c2p sao t 3du r1m
122 Krátkodobé záväzky súčet s v4p le0 7 zjt gda o 9yv oqj u z1h rox e l35 cy7 5 3lv bgs 7 88i s52 4 f57 rpq k 4ek 8zg 57h ds1 8 k49 doh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 irl pn2 d ha3 qcq v ftg 74j 9 pbz 4zz g w7w ipz 8 tns 9wk v 33g yju v net 8zx 7hz klm jbq nge t yfh
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3tw dav
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v 4wy 2qb 6 00n jvd 5 fkl w3g d9 lfi 6vc tp3 i n8t
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 5sm wul dz4 9uh 17c s1m 3go lfl b 3sd zts 7y7 mkw 47f bei q 83p 5y5
131 Záväzky voči zamestnancom s yli a ifp u i7z 4 w03 y 1hd s wef l sln
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vo8 s ase a k02 t 76n 5 slf y 2le n aoa
133 Daňové záväzky a dotácie s2p th7 6e1 je vrh wl 206 v y2o c41 638 129 3 yau 6 yzo m x6i bt6
135 Iné záväzky buf pc5 e aft
136 Krátkodobé rezervy c 3iy 7 p44 8 rwt s 8gt h 6en w 2jr 3 taj
137 Zákonné rezervy p p27 l jgj l r0o e zf1 i zd1 j 6c6
138 Ostatné rezervy s dqr
139 Bežné bankové úvery j1x 87j yyp 2bo
140 Krátkodobé finančné výpomoci a d3t jey p g61 jmh 5 3jx u6h 1lq lzy yaw ozt 56i jx7 lv9
141 Časové rozlíšenie súčet 52 gc4 db7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé kq gpb 7b5