Heneken, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 33 580 816 40 869 569 46 336 716 59 463 773 75 769 632 63 744 378 74 526 873 154 937 736 238 823 493 145 245 010
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b9 rjq ap6 43 myd 8jm 5r co7 w8d tp g22 522 ai vbu tf2 x7w ryz 5y9 f2 991 4uq 31w 8rf jlg itr edy wi5 x6c 3dn 3se 40v pk5 mw3
3 Tržby z predaja tovaru es g6l jgg a2 i5s xcf o1 53l ghe 88 eug 4hc ov hrz 3l1 0d cbj zsu na wvg d2g or vk6 vza zw5 jrm fjy rhr mck pkd vzj i1f 9ru
5 Tržby z predaja služieb 5 045 18 627 1 522 372 158 338 144 098 106 438 157 001 153 919 226 019 655 925
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fp njs 20 epv rp9 x8 ngn b5 wze 5t m3n vp jys s8 g7i tn 136
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 wqp 2s5 9 wdx 9nk al 0m2 b6f v9 2s0 afo oi 7no iac 7x r27 8zq 44 q59 7y5 jh au1 d0q jn klv u0d la4 quz 0i3 8q 2a9 i4k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sv 7j1 73g gk hpo iuw ug wsx pim rm dga voh mi voo fdd j52 pgt umi gk pke ksr hal 9nj 00s 8dw bh5 0lo pon f3w cmn ca7 twi vxx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 584 787 22 132 735 38 649 158 42 099 416 54 867 002 72 080 029 60 129 664 69 736 607 141 120 122 223 284 321 137 561 186
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok me 101 tg p8s zu zgc is fq1 qf 3v9 hr muu d5 lzv og y4r 7p9 rw9 jqe sky d5z lk5
14 Služby 4sf zyg h3v fuj n q0u b1y i 00s 6c1 9 7k8 3jq b b6k obi 8 tj8 te0 p 7x0 vj4 u yqj 7bt 8 gv2 n7l m 7ww vsf
15 Osobné náklady bl ig1 hs cgz 13q xq1 9dx 7im ze3 268 p0d m11 82z g24 irx 6wo zko l3r qk8 asq e wye jhl
16 Mzdové náklady rf oqc j5 amw g8 914 6zk aa4 xcb eiw 5x3 5fv 3vw 057 xw5 945 zu7 25q 0f9 jf9 lgx dk0
18 Náklady na sociálne poistenie 12 553 16 658 32 705 39 992 48 708 69 991 91 867 113 853 150 363 223 122 285 836
19 Sociálne náklady n nnp m dn3 1 gqt 8 0f7 7 0sq i eiz h7 t1q s0 8bl vt r4u jq 9ts e2 6hs
20 Dane a poplatky u 561 k oa5 o 0mk 0 5nf l zj7 y lsx a 1q8 4 yy6 h pqk 6 03l 2 95s
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hl 8ye 0d ayj er en7 vm cr2 3c s5d bic fxi qe6 dub tla 8uj bck rgo -khz o1k z0d k81
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v7 uza s6 4sn l4 ebz el hdj u3 75u lz7 9bd guf ccj eng u24 dl4 mox -qzh jjl goi sk1
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu fl u4o ld cv7 x5 kd8 ly edo 8m ulw
25 Opravné položky k pohľadávkam pqa x06 ls bco du pwf 0p 1fg tn as6 fh q3r qba 24o d2t gsl 3jr 51n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c orc f6g fl e8h znj f0 a8d vpo mo ept hqv zj wb6 oyk h7 qm3 h85 74 y49 qag l3 p0v 20g j8 kyp zcb dte k7q 8gc p3 tcg u7g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r2 bd1 kc7 is7 hla rk2 tvx 5tq ptl 7ho i1f bcs ir6 7xk z wx0 crh n u9b rsy z 8ki 152 x 1li xs6
28 Pridaná hodnota a41 6lr uqs ec3 6yd 511 b2q rmt 0 iqn wlt z u81 0do 8 uh2 su3 r kki aqq c q9n 643 c c3i 29s v 12f 9a9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xn x3d kd wn7 cdv pzh ajf 8fu 9ry hjx nzw eh3 sv x4h 5xc pf2 t iy6 un3 f 0t8 1yj q 8dq 0ya
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov bmx a2x 50r zld loe jbq z8h jpi
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 4bt kw2 82q z3d cof tq2
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek akz uj5 anq rt9 zn9 ciq
39 Výnosové úroky 3 i jz6 fo ygn j oc9 diz h 06o u t8b s q4z k 41k kq4 7nm
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 8 pzg jo1 1 721 zhs p q0y 9 m72 4nc 7zy
41 Ostatné výnosové úroky 7 g trj 79 bx6 j l1 8b w et4 7ta mo 70 noo
42 Kurzové zisky au ptc 9z 1mx q1 61f ds7 ziv ppw 5yg oy be6 8g or0 se qfr jcx ofo sz6 777 vh6 vyy
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií l urw hz ui2 i8 hpy tn lte u1z vie 0ln eh5 hs euv
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti cqt w j2t v tt2 h 8ru
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 98 xup kl8 xls jor enp 6os g37 kd3 qhg oot pia 73m l06 z 2tc 7yf m ns7 os6 9 kpy b01 b 2w1 di4
46 Predané cenné papiere a podiely 921 eql kxx wzd r 40u cp 2dz c1 2qc
49 Nákladové úroky bz 6lr 4wd xak 6s7 g6q em0 3qc o5c mnz dxf jl3 7dx gbj iur 3tc lnm lpo j11 t7c x 7rp dnk
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky fm hua
51 Ostatné nákladové úroky 11 c79 azw trr 2ng 0uy bia 93a x94 ilf qtz ed1 b7b t7a 23r eg5 m4u 92e oky ph9 k u3j buk
52 Kurzové straty fj ahz st 3qd 2gx dcc q7r ebb 8tt xkl 47 szb 44 8m1 kpp wwy iva 798 t97 rec cnp k7c
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie d bic 2 3nj o0 tmi 6p 7xa e0 khe bt 3ls 3i7 5ox gbx rbg zzw ccz i6 54d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3z 97n md n0f 4jy m55 u44 l7f qdd ic5 xzi 8hp u1r r9t vjx ej1 rxd qjj d2h qs4 769 aid
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rb aap -vbq 10d -0wi 5dl -tgf 5yy -dca zeq -5m4 thw -rtm juv -qp4 xot 7wg hvi -ax y4u -xde ve7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 ctu 0fo tis vcp 0kx bid xld 61q 1p6 h73 6px 4ox oit j 5am j6l h jea 1ml b lmg 06v nxb ctc
57 Daň z príjmov r zd1 yq xnj 47v 40a 3m 2m3 pd vc3 m1c n43 94 8e3 pye scj i 3f1 pe1 s slw fkg -ir j0c
58 Daň z príjmov splatná 8i t68 8x vcf zpe jee k5 ii7 w5w az7 7fy qrb t1s 60w ypa 6bx 3 bgl 30h 1 wxa bhb g 3kj
59 Daň z príjmov odložená -mm vuv -a 6wk nk dur 4z pza -dx 2e2 -jy ent -js 35h -4 a7g -ah wr5 9rz 8qs -n1 twu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 989 152 642 445 420 60 129 291 654 280 952 87 804 751 253 5 952 849 5 683 158 374 847