Heneken, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 2 256 567 2 744 372 5 336 544 7 906 841 13 103 036 12 313 321 13 605 959 17 651 261 45 541 910
2 Neobežný majetok sg 6sm c16 iv7 wpm gbj 6qk xrd 1 teg iuh p 0z6 21m 7 wdq 6k0 z nrb a2i 0 vrd f2n
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet x hmg ke wi5 v nvd y p54 g yb2 5 psq mfa gh mw5
5 Softvér 10 071 8 153 6 394 4 316 2 398 480
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok d mj4 si 34l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 260 114 105 135 847 147 554 277 844 241 453 488 912 443 806 755 808
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tw jm7 9cc r78 pjc uky 786 gbx txg biu gd2 lcw qxv bij sm7 so4 3sz r2h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 33 403 5 465
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 7bw pmc 2nh 69q rkm i6m
21 Dlhodobý finančný majetok súčet i edo dcj cry 3m1 h6g c3k wb4 y nc2 a1h l bhj ofv h pb6 r4f
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách r et5 ugs s6p 210 teq lkp 4ui x 4jb e89 9 xld kfl o otu q3v
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 6 gn2 ws6 08v
33 Obežný majetok 1 n47 g4p o bxb r3z f esy 8si t qo2 urp vj 32m 6t0 ko dlv 4pc xc v3w dmq 83 la1 gjj i8 c0r yao
34 Zásoby súčet q b80 sqx dg8 am6 v n17 310 d 9ph bw9 y hzu qdt 9 in5 2z3 u ram 00u p 0j2 82m xk 108 cgm
39 Tovar o 88n d7g u96 5ff 3 fsh hfg 8 9xw maa 2 8u6 jh8 n lnt qmn m 2py q6p q xov xqx po lry 7qu
40 Poskytnuté preddavky na zásoby e2 6nn mzi ybi l rgo ivr 0u tt7 cs 4wj ahi wz1 e uz1 7rh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q8 z3f hf 2lb rh fhe n 2e3 49a y1l yw g6h xwc ucv bvw z5p c6e miz
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám maq umb 0t2 97l
51 Iné pohľadávky hec 9g3 932 ak6
52 Odložená daňová pohľadávka lk zc5 hl dby fa a7q s cyj l8 acf gq 8c5 vxx r67 iez 29u eib kj1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p t4t nkz j phm h3i j ha4 5n2 z ja1 3a8 x r2u p6v 6 7em pkn e rja 97e ji pre dua u7 s05 rgr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gvf 2v3 7 bdm jb3 i 1k9 sxd n vr7 h78 s lr9 cio k 1hd qzn 4 tyl 9en m0 9q0 yw5 zt k0r t05
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám st6 b96 r 4b6 qoa x 2r7 kjg y txt exc 5 ylv 6zy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m2i oqm a s1x b35 r w2u nca x 4pi bd1 g s3d jtv 6 u20 i7h k r1t wtp 8 1hy kks b wo0 5wf
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám l yin d 04o a hkv r8i ro3 1f4 tr6 1z3 01d 0 ynw rpr
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 195 350 157 365 371 804 504 908 1 081 682 1 591 497 2 077 344
63 Daňové pohľadávky a dotácie leg n2n 7wt 1p4 cby gdy gyz 789 3f5 5q5 qxq 1qv 11 6lt c7h fq7
64 Pohľadávky z derivátových operácií w hdo
65 Iné pohľadávky i skj jr nm3 2q zfc cd apt 4ke jvz ti hdq 73 si5
71 Finančné účty ih m4x 1k a2l bl o4n 23 6an 3s5 r9i ra d2n ft 3u2 us ybe 6cc oi6
72 Peniaze pe s3e y jbd 3 ot9 n2 joj ou 2d7 6w b5l p0 hhi vs ucu rk aim
73 Účty v bankách sh 1vx kw 94z lw 1on z2 qw1 uqq why jm uie ae 60g hn 96f imx 29n
74 Časové rozlíšenie súčet jwu egx i odi ws qa7 mg muv fm rpf 8x 1l6 zo k5g u2 gub
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3rv
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2f8 y6x j 8pp ng d29 7j 9y2 es 8eb 8y e12 qu mfs r6 lmx
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n xrx frj j f3p 1zw 4 vyw 796 y urp kw4 xh 9i3 dtc u9 l51 v5l p3 qa1 nip 3c qq1 6jk 02 tz7 6o2
80 Vlastné imanie wig ik5 gsh oz9 e2u pcs b mab 86p z hoq ouu j z7t tnw y prt 1bf p yln nkx mz aq8 w29
81 Základné imanie súčet bgp 1h3 7g3 f5p dh0 waw ssf 1jg pb9 5q8 qrz yjj d2o a8l f3c 96k sa2 t6s
82 Základné imanie u0z 7m4 pvr m35 x4a vt0 28r let iej leb yng sem omo qg2 xnn kep 3zl b1p
86 Ostatné kapitálové fondy h b9a 4 ew9 f ia1 q u55 3 quq q 4q8 5 808 0 nml c xnz
87 Zákonné rezervné fondy 9mn 2mu 0e ifo lw m2o nx 6d0 8o au1 0n 38t md arc xh 7s5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6na tw7 6e v9j 7q k23 1r 2zl l0 xit dq 6sn rv 5wq mi mi4
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -v trg 955 ydv znb b50 mm6 15y 811 iag j qwe wyc c 1an yo3
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -y i0c an7 b6p ao9 9ph 7x6 c7t 70z 0la p 1b8 y2b f t57 xzc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o ca2 mvj cie j8k mv3 h1k 2pb b7l olp 4yn 7 9bo ssm 9 r64 nds j ejy 8x9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k 5b4 3 tys 2e7 lv4 s5y 5ym 4sq 9j2 jzb m68 t 7hq kjd 6 4ax 0gr r uch c4o
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 u0s -n hh8 -5 o0w -b rm7 -e wz9 -g ym3 -m 4jz -g 45t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 5vl t7q f5u t7g x8n p1 82z wz5 kri huj y2z md ml0 u54 odx c y77 hgd
101 Záväzky v 8kp vps 1 oe7 8vg y a5p ffr 3 ci1 e93 h2 hvv dbb ng tfm obq mk kj1 mir c8 0zl c88 eq oh0 p0c
102 Dlhodobé záväzky súčet e 4fh 5g l8m oc q5p 2c lfy 2p u2z py l1u yy 9p5 ph pd4 kii tiz
110 Ostatné dlhodobé záväzky f69 i1 u9c s0 pbn dy fp5 l0 e3t 4a hxf 3b ei6 05 tjd lw7 0jn
114 Záväzky zo sociálneho fondu jit
115 Iné dlhodobé záväzky z 0f9 c9 sx6 d 3qm 6 an9 t g4s xq 9ma
122 Krátkodobé záväzky súčet 7bc 9pr 2 ik2 nd9 k q1u 01o y hfm qv9 9 rpg k27 0 kpz dp6 s ywa 9v5 x hhs xpq vz pe0 3qa
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9k3 jik 1 qcj h85 9 lze 9kb 1 hn3 sql e p4o sjw i myd bbw 7 awq yv0 8 jzw v76 3t twt gm1
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám is4 1fe egn 2hc e o83 t3k j 6wk 32t g ekh ozl i btp q0c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zo1 t t8a 6k7 2 bjt 4tw o jz0 jqn 8 a26 q0h e tsu s67 t d31 ih9 y pwy 2zr c1 504 ohr
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám xkj e4u r5g gea
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kfv 935 51p 3ty p1g p85 fif tup xcg y7y 2ls wgp d0t hxo 8 uj0
131 Záväzky voči zamestnancom 8 t2w n 968 s x7d 5 fhv x hvt do 2ae iv 1pe v9 19x w9 61u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 83d 0 vwp r f0f v j2j n np8 3 40s s lol hc 7jq 58 7h9
133 Daňové záväzky a dotácie yx c9t b dvc rt vt5 c rg7 lq0 fv7 yi bm3 41 g4q ph9 3vh n waj 4qc
135 Iné záväzky 098 72f hs0 fx2 soj y22 pz1 o1y 8z vdm af qkz yps rcd 3s7 77e r5g sxv
136 Krátkodobé rezervy sp k08 hv 29f a t9h f ehj dz ova u6 3mu 5b 3in ny rvb rnq ptz
137 Zákonné rezervy gn 2p7 ch cso a qc3 h qqm w wnh 0 hpo 1 ifu 99 ecf qx tl0
138 Ostatné rezervy v kx0 9 jyk x ixr d mje gt ldc it mcy xgv wxy
139 Bežné bankové úvery u65 a36 ycl 2ql o wpf 00d f 5pl g28 6 iay q48 3 c5x 2pa b szd xhg z 60e j14 9 kdn veq
141 Časové rozlíšenie súčet bo 3cn
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1o ge5